Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi ông Võ Văn Hiếu – Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

Trong excel, có nhiều hàm tính toán thống kê rất hữu ích cho việc phân tích và xử lý dữ liệu. Một trong những hàm này là hàm dstdevp, cho phép tính toán độ lệch chuẩn của một tập dữ liệu. Độ lệch chuẩn là một thước đo của sự phân tán của các giá trị trong tập dữ liệu, và thường được sử dụng để đánh giá sự đồng đều và sự biến động của các giá trị. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng hàm dstdevp trong excel , kèm theo ví dụ cụ thể và lưu ý khi sử dụng hàm.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Hàm dstdevp là gì?

Hàm dstdevp là một trong những hàm thống kê cơ bản trong Microsoft Excel được sử dụng để tính độ lệch chuẩn trên toàn bộ mẫu dữ liệu trong một tập dữ liệu. Độ lệch chuẩn là một thước đo về độ biến thiên của dữ liệu, được tính bằng cách tính căn bậc hai của phương sai. Độ lệch chuẩn càng lớn thì mẫu dữ liệu càng phân tán. Độ lệch chuẩn càng nhỏ thì mẫu dữ liệu càng gần nhau.

2. Hướng dẫn sử dụng hàm dstdevp trong excel: Cú pháp hàm dstdevp

Hướng dẫn sử dụng hàm dstdevp trong excel với cú pháp có dạng sau:

=dstdevp(số1,[số2],…)

Trong đó, số1 là các giá trị trong tập dữ liệu cần tính độ lệch chuẩn. Số2, số3, …, là các giá trị khác trong tập dữ liệu.

Để sử dụng hàm dstdevp, bạn cần nhập công thức vào ô tính toán và cung cấp tập dữ liệu cho hàm. Sau đây là cú pháp chi tiết của hàm dstdevp:

 • Số1: là tham số bắt buộc và đại diện cho các giá trị trong tập dữ liệu cần tính toán độ lệch chuẩn. Số1 có thể là một phạm vi ô, một mảng giá trị hoặc một danh sách các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu sử dụng phạm vi ô, bạn có thể sử dụng các tham chiếu tương đối hoặc tuyệt đối để chỉ định phạm vi ô.
 • Số2, Số3, … : là các tham số tùy chọn và đại diện cho các giá trị khác trong tập dữ liệu. Bạn có thể cung cấp tối đa 255 giá trị cho hàm dstdevp.

Ví dụ, để tính độ lệch chuẩn của tập dữ liệu từ A1 đến A5, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=dstdevp(A1:A5)

Nếu tập dữ liệu của bạn nằm ở các ô khác nhau, bạn có thể chỉ định từng phạm vi ô hoặc danh sách giá trị tương ứng cho các tham số của hàm dstdevp.

Lưu ý rằng khi sử dụng hàm dstdevp, bạn cần đảm bảo rằng các giá trị trong tập dữ liệu phải là các số và tập dữ liệu phải chứa ít nhất hai giá trị để tính toán. Nếu có các giá trị trống trong tập dữ liệu, hàm dstdevp sẽ bỏ qua các giá trị này khi tính toán.

Định dạng thời gian trong Excel

3. Ví dụ cách sử dụng hàm dstdevp trong excel

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm dstdevp trong Excel:

Giả sử bạn muốn tính độ lệch chuẩn của tập dữ liệu chứa số điểm của một lớp học. Bạn có bảng dữ liệu như sau:

STTHọ và tênĐiểm
1Anh8
2Bình7
3Cường9
4Dương6
5Em8
6Gia7
7Huy9
8Khoa6

Để tính độ lệch chuẩn của tập dữ liệu này, cách sử dụng hàm dstdevp trong excel như sau:

Bước 1: Nhập công thức =dstdevp(C2:C9) vào ô D2. Trong đó, C2:C9 là phạm vi các ô chứa số điểm của học sinh.

Bước 2: Nhấn Enter để tính toán độ lệch chuẩn. Kết quả sẽ hiển thị trong ô D2 là 1.247219128.

Chú ý rằng nếu bạn muốn tính độ lệch chuẩn cho một phần của tập dữ liệu, bạn có thể chỉ định phạm vi ô hoặc danh sách các giá trị tương ứng cho các tham số của hàm dstdevp.

Ngoài ra, nếu tập dữ liệu của bạn chứa giá trị trống, bạn cần đảm bảo rằng các ô trống này không được tính trong số lượng giá trị đầu vào của hàm dstdevp.

cách sử dụng hàm date trong excel

4. Ý nghĩa của cách sử dụng hàm dstdevp trong excel

Hàm dstdevp trong Excel có ý nghĩa như sau:

 • Tính toán độ lệch chuẩn của một tập dữ liệu.
 • Sử dụng toàn bộ các giá trị trong tập dữ liệu để tính độ lệch chuẩn.
 • Tính độ lệch chuẩn bằng cách tính khoảng cách trung bình giữa mỗi giá trị trong tập dữ liệu và giá trị trung bình của tập dữ liệu.
 • Độ lệch chuẩn là một thước đo của sự phân tán của các giá trị trong tập dữ liệu.
 • Độ lệch chuẩn được tính bằng căn bậc hai của phương sai.
 • Hàm dstdevp rất hữu ích trong việc phân tích số liệu thống kê, đặc biệt là trong việc đánh giá sự đồng đều và sự biến động của các giá trị trong một tập dữ liệu.

5. Lưu ý cách sử dụng hàm dstdevp trong excel

Khi sử dụng hàm dstdevp trong Excel, người dùng cần lưu ý những điểm sau:

 • Đảm bảo rằng tập dữ liệu đang được tính độ lệch chuẩn là một tập dữ liệu hợp lệ và không bị thiếu hoặc trùng lặp các giá trị.
 • Số lượng giá trị trong tập dữ liệu không được quá nhỏ, vì nếu số lượng giá trị quá ít thì kết quả độ lệch chuẩn sẽ không còn độ chính xác cao.
 • Nếu muốn tính độ lệch chuẩn của một phần của tập dữ liệu thì người dùng cần sử dụng hàm DSTDEV.P thay vì dstdevp.
 • Người dùng cần hiểu rõ ý nghĩa và cú pháp của hàm dstdevp để có thể sử dụng hiệu quả trong việc tính toán độ lệch chuẩn của tập dữ liệu.
 • Để tính độ lệch chuẩn cho các tập dữ liệu khác nhau, người dùng cần thay đổi các tham số trong hàm dstdevp cho phù hợp với từng tập dữ liệu.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm dstdevp trong excel và ứng dụng của nó trong việc tính toán độ lệch chuẩn của các tập dữ liệu. Khi sử dụng hàm này, đảm bảo bạn đã hiểu rõ cú pháp và ý nghĩa của hàm, và luôn kiểm tra kỹ kết quả tính toán trước khi sử dụng trong các báo cáo và tài liệu quan trọng. Nếu bạn cần thêm thông tin về các hàm tính toán trong Excel, hãy liên hệ với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa qua HOTLINE 1900 2276 để được tư vấn.

Limosa - Đơn vị sửa chữa hàng đầu Việt Nam
Limosa – Đơn vị sửa chữa hàng đầu Việt Nam
Đánh Giá
hotline