Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi ông Võ Văn Hiếu – Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Sử dụng hàm dateif bạn sẽ xử lý và tính toán độ chênh lệch ngày tháng năm trong Google Sheet, tính toán số tuổi và số ngày làm việc dễ dàng. Nếu bạn đang băn khoăn không biết cách sử dụng thế nào. Hãy tham khảo ngày bài cách sử dụng hàm dateif trong excel của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa qua bài viết dưới đây.

1. Giới thiệu về hàm Dateif trong Excel

1.1 Khái niệm về hàm Dateif trong Excel

 • Hàm Dateif trong Excel là một hàm tính toán được sử dụng để tính toán sự chênh lệch giữa 2 giá trị thời gian trong Google Sheet, tính toán sự chênh lệch theo ngày, tháng năm dựa trên những điều kiện cụ thể.
 • Hàm Dateif được sử dụng nhiều trong những trường hợp khác nhau: ví dụ tính toán độ tuổi, tính giờ giữa hai thời điểm trong excel.
 • Tuy nhiên, khi sử dụng hàm Dateif, cần lưu ý phải định dạng kiểu ngày khi thực hiện việc tính toán. Và phải chắc chắn các tham số được chỉ định đúng để tránh sai sót trong kết quả tính toán.

1.2 Công dụng của hàm Dateif trong Excel

 • Khi sử dụng hàm Dateif sẽ giúp cho việc ứng dụng mạnh mẽ trong tính toán độ tuổi trong khi sử dụng công thức của Google Sheet.
 • Được sử dụng nhiều trong các trường hợp khác nhau, ứng dụng rộng rãi giúp quá trình tính toán dễ dàng và hiệu quả.
 • Khi sử dụng hàm Dateif cần lưu ý về các mốc thời gian khi sử dụng để tránh gặp phải những trường hợp lỗi giá trị.
 • Với công dụng trên, hàm Dateif trong Excel rất hữu ích để giúp người dùng tính toán được ngày cụ thể phù hợp với các tiêu chí nhất định, đảm bảo quá trình tính toán nhanh chóng và chính xác hơn.

Để hiểu rõ hơn, mời mọi người đọc tiếp phần hướng dẫn sử dụng hàm dateif trong excel sau đây.

Sử dụng Excel

2. Hướng dẫn sử dụng hàm Dateif trong Excel

2.1 Cú pháp của hàm Dateif 

Cú pháp của hàm Dateif trong Excel là:

=DATEIF(start_date, end_date,unit)

Trong đó:

 • Start_date là giá trị bắt buộc trong hàm Date, ngày tháng bắt đầu cần để thực hiện trong phép tính. Phải là giá trị để hàm có thể tham chiếu đến ô có chứa DATE, hàm sẽ trả về loại DATE hoặc số mà ta thực hiện. Ngày tháng có thể nhập dưới dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép (ví dụ, “22/04/2023”) hoặc dưới dạng số sê-ri.
 • End_date là giá trị bắt buộc, ngày tháng kết thúc được xem xét trong phép tính. Phải là giá trị tham chiếu đến một ô có chứa Date, hàm sẽ trả về loại Date hoặc số. Sẽ là ngày đại diện cho ngày cuối cùng hoặc kết thúc khoảng thời gian.
 • Unit là loại thông tin mà bạn muốn nhận lại, được viết tắt dưới đơn vị thời gian. Ví dụ:”M” là tháng. Giá trị được chấp nhận sẽ là “Y”, “M”, “D”, “MD”, “YD”.
 • + “Y” là số năm hoàn tất trong khoảng thời gian được làm tròn xuống giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 • + “M” là số tháng hoàn tất trong thời gian được làm tròn xuống giữa ngày bắt đầu và kết thúc
 • + “D” là số ngày trong khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và kết thúc.
 • +”MD” số ngày giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bỏ qua tháng và năm của ngày.
 • +”YM” số tháng giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bổ qua số ngày và năm của ngày.
 • + “YD” là số ngày giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, khi ngày bắt đầu và kết thúc cách nhau không quá một năm và đã bỏ qua năm của ngày.

2.2 Cách sử dụng hàm Dateif trong excel

Để sử dụng hàm Dateif trong Excel, cần theo các bước sau:

 • Chọn vào ô trống trong Excel của bạn
 • Nhập hàm Dateif theo cú pháp sau
 • =DATEIF(start_date, end_date,unit)
 • Nhấn Enter để tính toán kết quả
 • =DATEIF(Start_date,End_date,”Y”)

Trong đó, ngày bắt đầu 01/06/2001 và ngày kết thúc 15/08/2002.

Nhấn Enter để ra kết quả 440 ngày giữa 1 tháng 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440).

3. Ví dụ về cách sử dụng hàm Dateif trong excel

Ví dụ: Sử dụng hàm DATEIF để tính toán độ tuổi

Sử dụng hàm DATEIF để tính tổng số năm 

Trong ví dụ, ngày bắt đầu là ô A2 và ngày kết thúc là ô B2. Công thức có “y” sẽ trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày trong cần tính.

hàm dateif

Sử dụng hàm DATEIF với “YM” để tìm tháng

Khi đó, trong ô E2 với công thức DATEIF bằng tham số “YM”, nhấn enter sẽ trả về số tháng còn lại trong năm đầy đủ nhất.

hàm dateif

Sử dụng hàm DATEIF với “MD” để tìm ngày

Trông ô F2, với công thức DATEIF tham số “MD” sẽ trả về số ngày còn lại trong tháng.

Hoặc có thể đặt 3 phép tính trong 1 ô trong excel như sau:

Cú pháp: =DATEIF(A2,B2,”y”)&” Năm, “&DATEIF(A2,B2,”ym”)&”  Thang,  “&dateif(A2;B2;”md”)&”  Ngay”

hàm dateif

4. Lưu ý trong cách sử dụng hàm Dateif trong excel

Khi hàm xuất hiện kết quả là #NUM!, thì là do ngày bắt đầu nếu lớn hơn ngày kết thúc nên hãy điều chỉnh lại ngày bắt đầu bé hơn ngày kết thúc sẽ cho ra kết quả đúng.

Trên đây là những thông tin về cách sử dụng hàm dateif trong excel. Với khả năng lọc và tính toán trên dữ liệu theo một điều kiện cụ thể, hàm dateif đem lại rất nhiều lợi ích cho việc thống kê và phân tích dữ liệu trong công việc hàng ngày của bạn. Nếu gặp bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào, bạn có thể liên hệ với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa thông qua HOTLINE 1900 2276 để được tư vấn và giải đáp.

Đánh Giá
hotline