Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi ông Võ Văn Hiếu – Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

Floor là một hàm không còn quá xa lạ đối với người dùng công cụ Excel tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng hàm floor trong Excel một cách chính xác nhận. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa để có thể hiểu rõ hơn về hàm này nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Giới thiệu về hàm floor trong Excel

1. 1. Hàm floor trong Excel là gì

Hàm FLOOR trong Microsoft Excel là một hàm số được sử dụng để làm tròn một giá trị số đến giá trị nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị nhất định được chỉ định bởi người dùng

Giới thiệu về hàm floor trong excel

1.2. Ứng dụng hàm floor trong Excel

Trước khi Limosa hướng dẫn sử dụng hàm floor trong Excel hay cùng tìm hiểu về ứng dụng của hàm này.

 • Làm tròn số xuống đến một bội số cụ thể của một số khác cho trước. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm FLOOR để làm tròn giá trị của một số phép tính xuống đến gần nhất bội số của 5.
 • Làm tròn xuống giá trị gần nhất (nhỏ hơn hoặc bằng) của một số cho trước. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm FLOOR để làm tròn một giá trị xuống đến số nguyên gần nhất.
 • Tính toán các giá trị tối thiểu trong một dãy số cho trước bằng cách sử dụng hàm FLOOR. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm giá trị tối thiểu trong một tập hợp các số mà là một bội số của 10, bạn có thể sử dụng hàm FLOOR để làm tròn xuống đến gần nhất bội số của 10 và sau đó sử dụng hàm MIN để tìm giá trị tối thiểu.
 • Làm tròn số tiền: Khi bạn làm việc với tiền tệ, bạn có thể sử dụng hàm FLOOR để làm tròn giá trị số xuống đến đơn vị tiền tệ gần nhất, chẳng hạn như đồng, nghìn đồng, triệu đồng, v.v.
 • Làm tròn số liệu về thời gian: Khi bạn làm việc với số liệu về thời gian, bạn có thể sử dụng hàm FLOOR để làm tròn giá trị số xuống đến đơn vị thời gian gần nhất, chẳng hạn như giờ, phút, giây, v.v.
 • Làm tròn số liệu khoa học: Khi bạn làm việc với số liệu khoa học, bạn có thể sử dụng hàm FLOOR để làm tròn giá trị số xuống đến giá trị nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị nhất định, chẳng hạn như làm tròn số liệu về nhiệt độ xuống đến giá trị chục hoặc trăm độ C.

2. Cách sử dụng hàm floor trong Excel

2.1. Công thức hàm floor trong Excel

Công thức của hàm FLOOR trong Excel rất đơn giản như sau:

=FLOOR(number, significance)

Trong đó:

 • Number là giá trị số cần làm tròn.
 • Significance là giá trị nhỏ nhất mà bạn muốn làm tròn đến.
Cách sử dụng hàm floor trong excel
Hướng dẫn sử dụng hàm FINV vô cùng đơn giản

Một số lỗi phổ biến khi sử dụng hàm Floor thường xảy ra mà mọi người thường xuyên gặp phải

 • #VALUE! error: Nếu bạn nhập giá trị không phải là số cho đối số Number hoặc Significance của hàm FLOOR, Excel sẽ trả về lỗi #VALUE!
 • #NUM! error: Nếu bạn nhập giá trị âm cho đối số Significance của hàm FLOOR, Excel sẽ trả về lỗi #NUM!
 • #DIV/0! error: Nếu bạn nhập giá trị 0 cho đối số Significance của hàm FLOOR, Excel sẽ trả về lỗi #DIV/0!
 • Không thực hiện được chức năng làm tròn: Nếu giá trị cho đối số Significance của hàm FLOOR không phải là một số nguyên hoặc không đủ lớn để làm tròn số được chỉ định, công thức sẽ không thực hiện được chức năng làm tròn và trả về giá trị sai.

2.2. Hướng dẫn sử dụng hàm floor trong Excel

Bạn có thể tham khảo cách sử dụng hàm floor trong Excel trong 5 bước dưới đây;

Bước 1: Mở một bảng tính Excel mới hoặc mở một bảng tính đã tồn tại.

Bước 2: Nhập số cần làm tròn xuống vào một ô trống trong bảng tính.

Bước 3: Nhập giá trị bội số mà bạn muốn làm tròn xuống tới vào một ô trống khác trong bảng tính. Điều này có thể là một số nguyên hoặc một tham chiếu ô chứa số nguyên.

Bước 4: Nhập công thức =FLOOR(number, significance) vào ô trong bảng tính, trong đó number là ô chứa số cần làm tròn xuống và significance là ô chứa giá trị bội số.

Bước 5: Nhấn phím Enter để hoàn tất công thức. Bạn sẽ thấy kết quả của hàm FLOOR được hiển thị trong ô đang chọn. Nó là giá trị của số cần làm tròn xuống đến gần nhất (nhỏ hơn hoặc bằng) bội số mà bạn đã chỉ định.

Bạn có thể sao chép công thức này và dán nó vào các ô khác trong bảng tính nếu bạn muốn tính toán các giá trị khác theo cùng một quy tắc làm tròn.

2.3. Lưu ý khi sử dụng hàm floor trong Excel

Sau khi tìm hiểu cách sử dụng hàm floor trong Excel hãy tìm hiểu một số lưu ý khi sử dụng hàm này

 • Số number và significance trong hàm FLOOR phải là các giá trị số. Nếu không, hàm sẽ trả về lỗi.
 • Giá trị significance phải là một số nguyên dương. Nếu không, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!.
 • Nếu bạn nhập giá trị significance là 0, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0!.
 • Kết quả của hàm FLOOR sẽ là một số nguyên không âm. Nếu number là một số âm, kết quả sẽ là một số âm. Nếu bạn muốn làm tròn số âm tới gần nhất của significance theo cách khác, bạn có thể sử dụng hàm FLOOR.MATH hoặc FLOOR.PRECISE.
 • Nếu number chính là một bội số của significance, kết quả của hàm FLOOR sẽ bằng chính number.
 • Nếu bạn muốn làm tròn số lên thay vì làm tròn xuống, bạn có thể sử dụng hàm CEILING hoặc CEILING.MATH hoặc CEILING.PRECISE.

Hi vọng những chia sẻ của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa về cách sử dụng hàm floor trong Excel  có thể giúp bạn nâng cao được kiến thức sử dụng Excel của mình. Nếu có thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900 2276 để được tư vấn.

Limosa - Đơn vị sửa chữa hàng đầu Việt Nam
Limosa – Đơn vị sửa chữa hàng đầu Việt Nam
Đánh Giá