Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi ông Võ Văn Hiếu – Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

Khi làm việc với dữ liệu trong excel, việc tính toán các chỉ số thống kê là rất cần thiết để đánh giá và phân tích dữ liệu. Hàm dvar (Variance of Database) là một trong những hàm tính toán phương sai cho dữ liệu trong excel. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng hàm dvar trong excel cùng với cú pháp, ví dụ và ý nghĩa của hàm dvar.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Hàm dvar là gì?

Hàm dvar trong Microsoft excel là một hàm tính toán thống kê giúp người dùng tính toán phương sai của một tập dữ liệu. Phương sai là một đại lượng thống kê quan trọng dùng để đánh giá độ phân tán của các giá trị trong một tập dữ liệu. Hàm dvar cho phép người dùng nhanh chóng và chính xác tính toán phương sai của một tập dữ liệu bất kỳ, giúp đánh giá mức độ đồng đều hay chênh lệch giữa các giá trị. Hàm dvar được sử dụng rộng rãi trong các tình huống thống kê và phân tích dữ liệu trong excel.

cách sử dụng hàm date trong excel

2. Hướng dẫn sử dụng hàm dvar trong excel: Cú pháp của hàm dvar

Hướng dẫn sử dụng hàm dvar trong excel với cú pháp như sau:

=dvar(database, field, criteria)

Trong đó:

 • database: là phạm vi chứa các dữ liệu cần tính toán phương sai. Phạm vi này phải bao gồm các tiêu đề cột.
 • field: là tên cột chứa các giá trị cần tính phương sai.
 • criteria: là tiêu chí lọc dữ liệu. Đây là tùy chọn, bạn có thể bỏ qua nếu không cần thiết.

Hàm dvar tính toán phương sai của các giá trị trong cột được chỉ định trong phạm vi dữ liệu. Tiêu chí lọc dữ liệu là tùy chọn và cho phép người dùng chỉ định các điều kiện để lọc dữ liệu trước khi tính toán phương sai. Nếu không có tiêu chí lọc dữ liệu, hàm dvar sẽ tính toán phương sai của toàn bộ dữ liệu trong phạm vi. Kết quả trả về của hàm dvar là một số thực, đại diện cho giá trị phương sai của tập dữ liệu được chỉ định.

3. Ví dụ cách sử dụng hàm dvar trong excel

Ví dụ cách sử dụng hàm dvar trong excel như sau:

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu gồm các thông tin về độ tuổi và thu nhập của các nhân viên như sau:

STTHọ và tênĐộ tuổiThu nhập (triệu đồng)
1A2510
2B3015
3C3520
4D4025
5E4530

Bạn muốn tính toán phương sai của thu nhập của các nhân viên. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng hàm dvar như sau:

=dvar(A1:D6, “Thu nhập (triệu đồng)”, A1:C6)

Trong đó: 

 • A1:D6: là phạm vi dữ liệu, 
 • “Thu nhập (triệu đồng)”: là tên cột chứa các giá trị cần tính toán phương sai
 • A1:C6: là tiêu chí lọc dữ liệu để chỉ tính toán phương sai của các nhân viên có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi.

Kết quả trả về của hàm dvar sẽ là giá trị phương sai của các giá trị trong cột “Thu nhập (triệu đồng)” của các nhân viên có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi.

hướng dẫn cách bôi đen trong Excel

4. Ý nghĩa cách sử dụng hàm dvar trong excel

Hàm dvar trong Microsoft excel có ý nghĩa rất quan trọng trong thống kê và phân tích dữ liệu. Hàm này cho phép người dùng tính toán phương sai của một tập dữ liệu bất kỳ, giúp đánh giá mức độ đồng đều hay chênh lệch giữa các giá trị. Cụ thể, ý nghĩa cách sử dụng hàm dvar trong excel như sau:

 • Đánh giá độ phân tán của các giá trị: Phương sai là một đại lượng thống kê quan trọng dùng để đánh giá độ phân tán của các giá trị trong một tập dữ liệu. Hàm dvar cho phép người dùng tính toán phương sai của tập dữ liệu, từ đó đánh giá được độ phân tán của các giá trị trong tập dữ liệu đó.
 • Xác định mức độ đồng đều hay chênh lệch giữa các giá trị: Phương sai càng nhỏ thì các giá trị trong tập dữ liệu càng đồng đều và ngược lại. Hàm dvar cho phép người dùng so sánh phương sai của các tập dữ liệu khác nhau để xác định mức độ đồng đều hay chênh lệch giữa các giá trị trong các tập dữ liệu đó.
 • Hỗ trợ phân tích dữ liệu: Hàm dvar được sử dụng rộng rãi trong các tình huống phân tích dữ liệu để tính toán các thống kê cơ bản như phương sai, trung bình, độ lệch chuẩn và các giá trị khác.

Vì vậy, hàm dvar là một công cụ hữu ích để giúp người dùng phân tích và đánh giá các tập dữ liệu, từ đó đưa ra các quyết định thích hợp.

5. Lưu ý về cách sử dụng hàm dvar trong excel

Về cách sử dụng hàm dvar trong excel, người dùng cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây:

 • Phạm vi dữ liệu: Hàm dvar yêu cầu người dùng chỉ định phạm vi dữ liệu cần tính toán phương sai. Chú ý kiểm tra xem phạm vi dữ liệu đã được chỉ định đúng hay chưa, để tránh tính toán sai kết quả.
 • Tiêu chí lọc dữ liệu: Nếu muốn tính toán phương sai cho một phần của dữ liệu, người dùng cần chỉ định tiêu chí lọc dữ liệu phù hợp. Chú ý kiểm tra xem tiêu chí đã được chỉ định đúng hay chưa, để tránh tính toán sai kết quả.
 • Cột chứa giá trị: Hàm dvar yêu cầu người dùng chỉ định cột chứa các giá trị cần tính toán phương sai. Chú ý kiểm tra xem tên cột đã được chỉ định đúng hay chưa, để tránh tính toán sai kết quả.
 • Cú pháp hàm: Chú ý kiểm tra lại cú pháp của hàm dvar để tránh sai sót cú pháp và tính toán sai kết quả.
 • Định dạng kết quả: Kết quả trả về của hàm dvar có thể được định dạng lại theo định dạng phù hợp với mục đích sử dụng, ví dụ như định dạng số, định dạng tiền tệ, hay định dạng ngày tháng.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng hàm dvar trong excel – một công cụ hữu ích để tính toán phương sai và phân tích dữ liệu. Để sử dụng hàm này đúng cách, chúng ta cần nắm vững cú pháp, cùng với những lưu ý khi sử dụng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của kết quả tính toán. Hy vọng bài viết mà Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ giúp ích cho bạn trong công việc phân tích dữ liệu trong excel. Hãy liên hệ chúng tôi qua HOTLINE 1900 2276 nếu có bất cứ thắc mắc nào khác.

Limosa - Đơn vị sửa chữa hàng đầu Việt Nam
Limosa – Đơn vị sửa chữa hàng đầu Việt Nam
Đánh Giá