Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi ông Võ Văn Hiếu – Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

Trong excel, hàm dstdev là một trong những hàm thống kê quan trọng giúp tính toán độ lệch chuẩn trung bình của tập dữ liệu. Sử dụng hàm dstdev trong excel giúp bạn tính toán độ lệch chuẩn trung bình một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, để sử dụng hàm này một cách chính xác, bạn cần phải hiểu rõ cú pháp, ý nghĩa và lưu ý khi sử dụng hàm dstdev. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng hàm dstdev trong excel bao gồm cú pháp, ý nghĩa và lưu ý khi sử dụng hàm này.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Hàm dstdev trong excel là gì?

Hàm dstdev trong excel là một hàm thống kê được sử dụng để tính độ lệch chuẩn trung bình cho một tập hợp các giá trị dữ liệu. Độ lệch chuẩn trung bình là một chỉ số đo lường mức độ phân tán của một tập hợp các giá trị và cho biết khoảng cách trung bình giữa các giá trị và giá trị trung bình của tập dữ liệu. Cách sử dụng hàm dstdev trong excel có thể tính toán độ lệch chuẩn trung bình cho một phạm vi các giá trị trong một bảng tính.

Với cách sử dụng hàm dstdev trong excel, bạn cần chú ý rằng tập dữ liệu truyền vào phải chứa ít nhất hai giá trị để tính độ lệch chuẩn trung bình. Nếu bạn không chỉ định trường điều kiện, hàm dstdev sẽ tính độ lệch chuẩn trung bình của toàn bộ tập dữ liệu. Khi sử dụng trường điều kiện, nó phải đáp ứng các tiêu chí. Hàm dstdev là một công cụ hữu ích trong việc phân tích và xử lý dữ liệu trong excel, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, thống kê, và nghiên cứu khoa học.

Hướng dẫn cách thêm dấu cộng trừ trong Excel

2. Hướng dẫn sử dụng hàm dstdev trong excel: Cú pháp hàm dstdev

Hướng dẫn sử dụng hàm dstdev trong excel với cú pháp của hàm dstdev trong excel như sau:

= dstdev(database, field, criteria)

Trong đó:

 • database: là phạm vi chứa các giá trị mà bạn muốn tính toán độ lệch chuẩn trung bình. Phạm vi này có thể là một bảng tính hoặc một tập hợp các dữ liệu trong một trang.
 • field: là cột hoặc dãy chứa dữ liệu để tính toán độ lệch chuẩn trung bình. Đây là tham số tùy chọn và mặc định là 1 nếu không được chỉ định.
 • criteria: là tiêu chí hoặc điều kiện để giới hạn dữ liệu được tính toán độ lệch chuẩn trung bình. Đây là tham số tùy chọn và có thể được bỏ qua nếu không cần thiết.

Lưu ý rằng database phải được chứa các giá trị số, ngày hoặc thời gian, và không được chứa các giá trị văn bản hoặc khoảng trắng. Nếu có giá trị văn bản hoặc khoảng trắng, hàm sẽ bị lỗi và không thể tính toán độ lệch chuẩn trung bình.

Điều cần biết về dấu cộng trừ trong Excel

3. Ý nghĩa hàm dstdev

Biết được cách sử dụng hàm dstdev trong excel có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tính toán độ lệch chuẩn trung bình của một tập hợp các giá trị dữ liệu. Đây là một chỉ số đo lường mức độ phân tán của các giá trị và cho biết khoảng cách trung bình giữa các giá trị và giá trị trung bình của tập dữ liệu.

Cụ thể, ý nghĩa của việc  biết cách sử dụng hàm dstdev trong excel có thể được liệt kê như sau:

 • Đánh giá độ phân tán của dữ liệu: Cách sử dụng hàm dstdev trong excel để đo lường mức độ phân tán của các giá trị trong tập dữ liệu. Độ lệch chuẩn trung bình cao cho thấy rằng các giá trị dữ liệu trong tập dữ liệu có sự khác biệt lớn và phân tán rộng, trong khi độ lệch chuẩn trung bình thấp cho thấy rằng các giá trị dữ liệu có sự khác biệt nhỏ hơn và gần giá trị trung bình hơn.
 • Xác định sự đồng đều của dữ liệu: Độ lệch chuẩn trung bình cũng có thể được sử dụng để xác định sự đồng đều của các giá trị dữ liệu trong tập dữ liệu. Nếu độ lệch chuẩn trung bình thấp, điều này cho thấy rằng các giá trị dữ liệu trong tập dữ liệu có sự tương đồng lớn và đồng đều hơn.
 • Phân tích và so sánh dữ liệu: Hàm dstdev cũng được sử dụng để phân tích và so sánh dữ liệu giữa các tập dữ liệu khác nhau. Bằng cách tính độ lệch chuẩn trung bình của các tập dữ liệu khác nhau, bạn có thể so sánh mức độ phân tán của chúng và đưa ra những kết luận về sự khác biệt giữa chúng.
 • Điều chỉnh các kết quả dự đoán: Hàm dstdev cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh các kết quả dự đoán trong phân tích dữ liệu. Bằng cách tính độ lệch chuẩn trung bình của tập dữ liệu, bạn có thể đưa ra các kết quả dự đoán về các giá trị dữ liệu tương lai với độ chính xác cao hơn.

4. Lưu ý khi sử dụng hàm dstdev trong excel

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng sau khi cách sử dụng hàm dstdev trong excel:

 • Cú pháp hàm: Nếu không biết cách sử dụng hàm dstdev trong excel, excel sẽ không hiểu và không thể tính toán độ lệch chuẩn trung bình của tập dữ liệu. Vì vậy, bạn cần phải chắc chắn rằng bạn nhập đúng cú pháp hàm để hàm dstdev hoạt động đúng.
 • Khoảng dữ liệu: Khi sử dụng hàm dstdev, bạn cần xác định khoảng dữ liệu muốn tính toán độ lệch chuẩn trung bình. Nếu bạn nhập sai khoảng dữ liệu, kết quả tính toán của hàm dstdev sẽ không chính xác.
 • Dữ liệu đầu vào: Hàm dstdev chỉ hoạt động với các giá trị số. Nếu trong tập dữ liệu có chứa các giá trị không phải số, excel sẽ không thể tính toán độ lệch chuẩn trung bình và trả về một giá trị lỗi.
 • Dữ liệu bị thiếu: Nếu trong tập dữ liệu có các giá trị bị thiếu, hàm dstdev sẽ không tính toán được độ lệch chuẩn trung bình. Trong trường hợp này, bạn cần phải sử dụng các công cụ khác để xử lý các giá trị bị thiếu trước khi sử dụng hàm dstdev.
 • Kết quả lớn: Khi tính toán độ lệch chuẩn trung bình cho các tập dữ liệu lớn, kết quả trả về có thể rất lớn. Vì vậy, bạn cần đảm bảo rằng ô tính toán có đủ độ rộng để hiển thị kết quả một cách chính xác.
 • Kiểm tra kết quả: Sau khi tính toán độ lệch chuẩn trung bình với hàm dstdev, bạn nên kiểm tra kết quả tính toán để đảm bảo rằng nó chính xác. Bạn có thể so sánh kết quả tính toán với các công cụ tính toán khác để xác định tính chính xác của kết quả.

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm dstdev trong excel. Để sử dụng hàm DSTDEV một cách hiệu quả, bạn cần phải áp dụng cú pháp đúng và lưu ý các vấn đề thường gặp. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về hàm này, hãy liên hệ qua HOTLINE 1900 2276 để Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Limosa - Đơn vị sửa chữa hàng đầu Việt Nam
Limosa – Đơn vị sửa chữa hàng đầu Việt Nam
Đánh Giá
hotline