Hàm Round là một hàm cơ bản và vô cùng quen thuộc trong Microsoft Excel với chức năng làm tròn số thập phân. Sau đây, hãy cùng Limosa.vn tìm hiểu một số cách sử dụng hàm round trong excel qua bài viết sau nhé! 

Limosa – Đơn vị sửa chữa điện lạnh hàng đầu Việt Nam

1, Công thức hàm Round là gì?

Hàm ROUND là hàm có chức năng làm tròn số thập phân, những số nằm sau dấu chấm hoặc dấu phẩy tùy vào cấu hình của mỗi phiên bản Excel . Ngoài ra, hàm này còn có thể kết hợp với các loại hàm ra nhiều số dư khác như: hàm chia, hàm căn bậc 2, hàm log, hàm lượng giác,..

Công thức hàm ROUND như sau:

=ROUND(Number, Num_digits)

Trong đó:

 • Number là chữ số mà bạn muốn làm tròn.
 • Num_digits Số lượng chữ số mà bạn muốn làm tròn.

*Lưu ý:

 • Nếu number = 0 thì làm tròn tới số nguyên gần nhất
 • Nếu number < 0 thì làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định
 • Nếu number > 0 thì làm tròn sang bên trái dấu thập phân

2, Một số ứng dụng thực tế của hàm round trong excel

Sau đây là một vài ứng dụng của hàm Round- excel ở thực tế, mời quý bạn đọc tham khảo:

 • Làm tròn số 8.158543534 tới ba vị trí thập phân.
 • Làm tròn số 9,4543 tới hai vị trí thập phân.
 • Làm tròn số -9.45775 tới bốn vị trí thập phân.
 • Làm tròn số 671.256 đến hai vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân.
 • Làm tròn 5004.543435 về bội số gần nhất của 10000.
 • Làm tròn -50.55 về bội số gần nhất của 1000.
 • Làm tròn 40.498 về bội số gần nhất của 100.

Để tính được những yêu cầu ở phía trên, trước hết bạn cần đưa số liệu vào bảng excel. Sau đó thực hiện thao tác gõ các lệnh sau đây:

 • Làm tròn số 8.158543534 tới ba vị trí thập phân, bạn gõ công thức =Round( 8.158543534,3) lúc này kết quả trả về số 8.158
 • Làm tròn số 9,4543 tới hai vị trí thập phân. bạn gõ công thức =Round( 9,4543,2) lúc này kết quả trả về số 9,45
 • Làm tròn số -9.45775 tới bốn vị trí thập phân, bạn gõ công thức =Round( -9.45775,4) lúc này kết quả trả về số -9.4577
 • Làm tròn số 671.256 đến hai vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân, bạn gõ công thức =Round( 671.256,-2) lúc này kết quả trả về số 1.256
 • Làm tròn 1004.543435 về bội số gần nhất của 10000, bạn gõ công thức =Round( 1004.543435,-4) lúc này kết quả trả về số 1000
 • Làm tròn -10.55 về bội số gần nhất của 1000, bạn gõ công thức =Round( -10.55,-3) lúc này kết quả trả về số -100.
 • Làm tròn 40.498 về bội số gần nhất của 100, bạn gõ công thức =Round( 10.498,2) lúc này kết quả trả về số 100.

3. Cách sử dụng hàm round mở rộng

Sau đây là một số hàm liên quan đến hàm ROUND, mời quý bạn đọc tham khảo:

3,1. Cách dùng hàm round up:

Hàm ROUND UP có chức năng làm tròn một số lên, ra xa số 0.

Công thức hàm ROUND UP như sau:

=ROUNDUP(Number, Num_digits)

Trong đó:

Number là chữ số mà bạn muốn làm tròn.

– Num_digits: Số lượng chữ số mà bạn muốn làm tròn tới số đó.

– Trường hợp mà hàm num_digits = 0, thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 

– Trường hợp hàm num_digits > 0 ta sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

– Trường hợp hàm num_digits < 0 ta sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. 

– Trường hợp hàm num_digits = -1 ta sẽ có số làm tròn đến hàng chục, hàm num_digits = -2 làm tròn đến trăm và hàm num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

3,2. Cách tính hàm round down:

Trái ngược với hàm roundup, hàm ROUND DOWN dùng để làm tròn một số xuống, tiến gần đến 0.

Công thức hàm ROUND DOWN như sau:

=ROUND DOWN (Number, Num_digits)

Trong đó:

Number là chữ số mà bạn muốn làm tròn.

– Num_digits Số lượng chữ số mà bạn muốn làm tròn tới số đó.

– Trường hợp mà num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 

– Trường hợp mà hàm num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định

– Trường hợp mà hàm num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. 

– Trường hợp mà hàm num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, hàm num_digits = -2 làm tròn đến trăm và hàm num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

– Trường hợp mà hàm num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

3,3. Cách sử dụng hàm mround

Trong excel, hàm MROUND được dùng để làm tròn đến bội số của số khác.

Công thức hàm MROUND như sau:

=MROUND(Number, Multiple)

Trong đó:

 • Number là chữ số mà bạn muốn làm tròn.
 • Multiple: Số mà bạn muốn làm tròn số tới bội số của nó.

Ví dụ:

 • Để làm tròn số 9 về bội số gần nhất, ta lấy 9 là 64 (9 là bội số của 64).
 • Để làm tròn số -7 về bội số gần nhất, ta lấy-3 là -64 (-9 là bội số của -64).
 • Để làm tròn số 3.65 về bội số gần nhất, ta lấy 0.3 là 3.9.

Trên đây là cách sử dụng hàm round trong excel đơn giản, dễ hiểu mà Limosa.vn vừa chia sẻ, chúc bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn đọc ở những bài chia sẻ lần sau trên website Limosa.vn nhé!

điện lạnh limosa
Limosa – Đơn vị sửa chữa điện lạnh hàng đầu Việt Nam
Đánh Giá