Hiện trong Excel có 3 hàm cơ bản được sử dụng nhiều mục đích lấy ký là hàm MID, RIGHT, LEFT. Để tìm hiểu rõ hơn về những hàm lấy ký tự trong Excel này, hãy theo dõi những chia sẻ của Limosa gửi tới bạn trong bài viết dưới đây nhé. 

limosa
Limosa tự hào là đơn vị sửa chữa Điện Lạnh – Điện Máy – Điện Tử hàng đầu tại Việt Nam

1. Công thức của hàm Excel lấy ký tự 

Hàm lấy ký tự trong chuỗi có chức năng là lấy ra một chuỗi ký tự liên tiếp từ 1 chuỗi những ký tự dài khác. Và các hàm lấy chuỗi ký tự trong Excel có 3 hàm, được đặt theo chữ cái tiếng Anh, cụ thể hàm LEFT là bên trái, MID là giữa và RIGHT là bên phải. 

Và từ đó thì bạn sẽ thấy tác dụng cũng như cách thức lấy chuỗi của những hàm này, tức nó dựa vào vị trí của đoạn ký tự mà bạn cần phải lấy ra từ ký tự gốc.

Theo đó với hàm LEFT, thì bạn sẽ lấy chuỗi ký tự từ bên trái của chuỗi ký tự gốc.

Với hàm MID thì bạn sẽ lấy chuỗi ký tự nằm giữa.

Và còn lại với hàm RIGHT, thì bạn sẽ lấy được chuỗi ký tự nằm ở phía bên phải ký tự gốc.

cách sử dụng hàm lấy ký tự bất kỳ trong excel

1.1. Hàm lấy ký tự trong Excel – LEFT

Công thức của hàm lấy chuỗi LEFT như sau:

=LEFT(Chuỗi ký tự gốc;số các ký tự lấy ra)

Trong đó:

  • Chuỗi ký tự gốc chính là chuỗi ký tự gốc để người dùng trích xuất, lấy ra những ký tự liên tiếp mà mình cần.
  • Số ký tự sẽ lấy ra chính là số ký tự mà bạn sẽ lấy ra tính từ vị trí bên trái sang bên phải.
hàm left lấy ký tự trong excel

1.2. Hàm Excel lấy ký tự – MID

Công thức của hàm MID như sau:

=MID(Chuỗi ký tự gốc;vị trí bắt đầu lấy chuỗi, số ký tự lấy ra)

Trong đó:

  • Chuỗi ký tự gốc chính là chuỗi ký tự gốc để người dùng trích xuất, lấy ra những ký tự liên tiếp mà mình cần.
  • Vị trí bắt đầu lấy chuỗi sẽ được ghi bằng con số. Theo đó khác với hàm LEFT thì hàm MID là hàm sẽ bắt đầu lấy chuỗi từ một vị trí bất kỳ tại vị trí ở giữa của chuỗi ký tự gốc. Do đó mà bạn cần phải cho hàm này biết mình cần bắt đầu lấy ký tự trong bảng từ vị trí nào. Con số sẽ đếm số ký tự từ ký tự đầu tiên cho tới ký tự cuối cùng.
  • Số những ký tự sẽ lấy ra là số các ký tự mà bạn sẽ lấy ra tính từ bên trái sang bên phải.

Sau đó bạn hãy copy công thức xuống bên dưới bằng cách tiến hành click đúp chuột vào góc phải dưới cùng của ô công thức hoặc là tiến hành bấm chuột vào vị trí đó và hãy kéo xuống.

hàm mid lấy kí tự trong excel

1.3. Hàm lấy ký tự trong Excel – RIGHT

Công thức của hàm lấy chuỗi RIGHT như sau:

=RIGHT(Chuỗi ký tự gốc;số các ký tự lấy ra)

Trong đó:

  • Chuỗi ký tự gốc chính là chuỗi ký tự gốc để người dùng trích xuất, lấy ra các ký tự liên tiếp mà mình cần
  • Số những ký tự sẽ lấy ra là số các ký tự mà bạn sẽ lấy ra tính từ bên phải sang bên trái.
sử dụng hàm right để lấy ký tự bất kỳ trong excel

2. Hàm lấy ký tự trong Excel kết hợp với hàm khác

Để có thể thêm ký tự vào đầu chuỗi trong Excel, thì chỉ cần sử dụng dấu nối đơn giản, ví dụ bạn muốn ghép “Táo” và “Apple” thì sử dụng = “Táo” & “Apple” sẽ cho ra kết quả chuỗi “TáoApple”.

Bạn cũng có thể thêm vào chuỗi ký tự dấu cách (space) “ “ để giúp tạo khoảng cách giữa các từ.

Ví dụ như dưới đây bạn tách phần ký tự có chữ cái và phần chỉ có số ở cụm biển số trong Excel là: “30D112345” được tách về chuỗi là “30D1 – 12345”, bạn thực hiện bằng cách kết hợp hàm LEFT và hàm RIGHT để có thể tách 2 phần của chuỗi.

Tuy nhiên thì đối với cách này sẽ chỉ áp dụng được khi bộ số liệu là những chuỗi có cùng độ dài, và chỉ cần một chuỗi không được nhập theo mẫu thì lúc này quy tắc lấy số ký tự cố định sẽ không chính xác nữa. 

Ví dụ như chuỗi “30D123456” tại ô A6 được tách về chuỗi “30D1 – 23456” với công thức kết hợp LEFT(A6,4)&” – “&RIGHT(A6,5) sẽ chỉ đúng khi biển số xe có 5 chữ số.

Và khi xuất hiện chuỗi “29B1233.63” có thêm dấu ngắt tại vị trí giữa thì kết quả công thức “29B1 – 33.63” sẽ bị thiếu mất 1 chữ số của biển số, hoặc là biển có 4 chữ số thì công thức lúc này sẽ lấy thừa 1 chữ số bởi hàm RIGHT(tham chiếu ô, 5) lấy đúng 5 ký tự từ phải sang. 

Để có thể xử lý 1 tệp dữ liệu bao gồm nhiều chuỗi văn bản không có cùng độ dài, thì bạn có thể kết hợp hàm LEN (trả về độ dài chuỗi) cùng với hàm lấy ký tự bất kỳ trong Excel (bao gồm hàm MID/ RIGHT/ LEFT).

hàm chuỗi ký tự trong excel

Ví dụ về chuỗi “30D123456” và “18F12888” thì nó sẽ có độ dài khác nhau nhưng tuy nhiên đều có thể tách về dạng “30D1 – 23456” và “18F1 – 2888” bằng công thức là:

LEFT(text,4)&” – “&RIGHT(text,LEN(text)-4)

Tại phần đuôi của biển số lúc này sẽ được tách ra khỏi chuỗi từ phía bên phải, bằng việc kết hợp hàm LEN và RIGHT: đối số LEN(text)-4 chính là số ký tự mà được cắt khỏi chuỗi được tính bằng việc lấy độ dài của chuỗi trừ đi 4 ký tự đầu:

  • “30D123456” trừ đi 4 ký tự đầu “30D1” cho ra phần đuôi biển số “23456”;
  • “18F12888” trừ đi 4 ký tự đầu “18F1” cho ra phần đuôi biển số “2888”; 

Nhờ vào hàm LEN mà bạn sẽ không cần cố định số lượng ký tự cần tách khỏi chuỗi là 4 hay 5 chữ số.

Limosa đã chia sẻ về hàm lấy ký tự trong Excel đơn giản cho bạn rồi, lưu lại ngay thể thực hiện những thủ thuật này nhanh chóng nhé. Truy cập website Limosa.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé. 

điện lạnh limosa
Limosa – Đơn vị sửa chữa điện lạnh hàng đầu Việt Nam