Bài viết dưới đây Trung tâm sửa chữa Điện lạnh – Điện tử Limosa mời bạn cùng tìm hiểu về quyền phủ quyết là gì, một số ví dụ minh họa rõ hơn về quyền phủ quyết để bạn tham khảo. 

1. Quyền phủ quyết là gì?

Phủ quyết được biết đến là hành động đơn phương (do viên chức của một bang hay quốc gia) nhằm ngăn một hành động chính thức, đặc biệt là sự ban hành pháp luật.

Khái niệm về quyền phủ quyết đến từ những lãnh sự và quan bảo dân La Mã. Một trong hai tham gia chức quyền trong một năm nhất định có thể ngăn một quyết định dân sự hay là một quyết định quân sự của người kia; bất cứ quan bảo dân có quyền đơn phương ngăn sự ban hành pháp luật do Viện nguyên lão La Mã thông qua.

Ngày nay thì cụm từ quyền phủ quyết được dùng khá nhiều. Các ví dụ thường gặp như: Quyền phủ quyết tại liên hợp quốc; Quyền phủ quyết của cổ đông… Theo đó thì quyền phủ quyết chính là Quyền bác bỏ một nghị quyết của đa số được quy định ở một số nước hoặc là quy định tại tổ chức quốc tế.

Quyền phủ quyết

2. Quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Như đã nói ở phần quyền phủ quyết là gì phía trên thì quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được sử dụng và chú ý nhiều. 

Quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chính là cụm từ để nói đến quyền lực của năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây chính là quyền hạn để phủ quyết bất kỳ giải pháp “thực tế” nào. Tuy vậy, việc bỏ phiếu trắng hoặc sự vắng mặt của một thành viên thường trực cũng không ngăn cản dự thảo nghị quyết được thông qua. Quyền phủ quyết này sẽ không áp dụng cho phiếu “thủ tục”, như được xác định bởi chính các thành viên thường trực. Một thành viên thường trực cũng có thể sẽ chặn lựa chọn Tổng thư ký, mặc dù quyền phủ quyết chính thức là không cần thiết bởi vì bỏ phiếu được thực hiện sau cánh cửa đóng kín.

Tại sao lại là 5 nước kể trên mà không phải là quốc gia nào khác có quyền phủ quyết? Cụ thể là 5 nước: Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Trung Quốc, Liên Xô, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Câu trả lời là vì các nước này là những quốc gia thắng trận chính trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đồng thời họ vừa là những nước, thời điểm đó, đại diện cho đa số dân trên thế giới (tính cả các nước thuộc địa). 

Quyền phủ quyết đang gây tranh cãi. Những người ủng hộ coi nó như một yếu tố thúc đẩy sự ổn định quốc tế, giúp cho việc kiểm tra chống lại sự can thiệp của quân đội, cũng như là một biện pháp bảo vệ quan trọng chống lại sự thống trị của Hoa Kỳ. Tuy vậy, các nhà phê bình thì lại cho rằng quyền phủ quyết là yếu tố phi dân chủ nhất của Liên Hợp Quốc, cũng như nguyên nhân chính của việc không hành động đối với các tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người.

Quyền phủ quyết là gì

3. Quyền phủ quyết của cổ đông?

Trong phần 1 – Quyền phủ quyết là gì cũng có nhắc đến: Quyền phủ quyết của cổ đông. 

Theo đó thì quyền phủ quyết cổ đông thường xuất hiện trong công ty cổ phần. Quyền này được hiểu là quyền mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu một tỉ lệ cổ phần trong công ty có thể bác bỏ một nghị quyết của công ty khi mà nghị quyết đó đã được đa số các cổ đông chấp thuận.

Điều 151 của Luật Doanh nghiệp 2020 cũng có quy định cụ thể về yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

– Trong thời hạn là 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc là biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty hoặc biên bản về kết quả kiểm phiếu cũng như lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông công ty.

– Cổ đông hay là nhóm cổ đông trong công ty nào có sở hữu từ mức 05% của tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc là một tỷ lệ khác nhỏ hơn mức trên căn cứ vào quy định tại Điều lệ công ty sẽ có quyền yêu cầu Tòa án hoặc yêu cầu Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc là một phần của nội dung được quy định trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty trong các trường hợp sau đây:

+ Trình tự hoặc thủ tục triệu tập cuộc họp cũng như việc ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cũng sẽ trừ những trường Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi mà trình tự hoặc thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

+ Nội dung được nêu trong nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc là nêu tại Điều lệ của công ty quy định.

Ở trên là các giải đáp thắc mắc về quyền phủ quyết là gì cũng như một số trường hợp phổ biến như: Quyền phủ quyết tại liên hợp quốc; Quyền phủ quyết của cổ đông… Nếu còn thắc mắc khác hoặc có nhu cầu sửa máy giá rẻ, vui lòng liên hệ Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa với số HOTLINE 1900 2276 nhé. 

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy nước nóng lạnh

👉 Sửa cây nước nóng lạnh

👉 Sửa máy lọc nước

👉 Thay lõi lọc nước

Đánh Giá
hotline