DANH MỤC BẢO HÀNH – SỬA CHỮA – THAY THẾ LINH KIỆN PHỤ TÙNG LIMOSA

STT HẠNG MỤC DỊCH VỤ BH (THÁNG) STT HẠNG MỤC DỊCH VỤ BH (THÁNG)
A Máy lạnh B Máy nước nóng
a Xử lý chảy nước 1 a Sửa board 3
b Châm gas bổ sung b Thay cảm biến
c Thay tụ đề (capa) block/quạt 3 c Thay bầu
d Thay khởi động từ (công tắc tơ) d Sửa không nóng
e Sửa board (mono; inverter ) e Sửa bơm
f Xử lý xì gas, nghẹt dàn và bơm gas hoàn toàn f Thay van điều chỉnh nhiệt độ 4
g Thay block máy nén 4 g Thay van khóa nước
h Thay motor quạt dàn nóng h
i Thay ống đồng 6 i
k Thay remote đa năng 12 k
STT HẠNG MỤC DỊCH VỤ BH (THÁNG) STT HẠNG MỤC DỊCH VỤ BH (THÁNG)
C Tủ lạnh D Bình nước nóng lạnh
a Xử lý xì dàn và bơm gas hoàn toàn 3 a Sửa board 3
b Thay bộ xả đá b Thay chíp
c Thay bộ khởi động block tủ đông c Thay cảm biến bầu nóng
d Thay sò lạnh-nóng (xả đá) d Thay bộ khởi động
e Thay cảm biến xả e Xử lý chảy nước
f Thay timer f Thay block 4
g Thay sensor g Thay van mở nước
h Thay thermotta h
i Sửa board i
k Thay block máy nén 4 k
E Máy giặt F Sửa lò vi sóng, lò vi ba
a Sửa chẳng ba, cốt lồng giặt 3 a Thay đĩa 1
b Sửa board b Sửa board 3
c Thay bơm xả nước c Sửa ko nóng
d Thay bơm cấp nước d Liệt bàn phím
e Thay tay nắm cửa ngang 6 e Sửa mất nguồn
f f Thay cục sóng 4