Nếu như ai đang có ý định kết nạp vào Đảng và trở thành Đảng viên mà chưa biết đến thủ tục thì hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn trình tự thủ tục các bước phát triển Đảng nhằm giúp những bạn có mong muốn trở thành thành viên của Đảng có thể biết được những yêu cầu, và những bước cần làm. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Điều kiện trở thành Đảng viên

Nhiều người thắc mắc về những điều kiện để trở thành Đảng viên. Chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn trước khi giới thiệu trình tự thủ tục các bước phát triển Đảng. Như các bạn đã biết Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của nhân dân lao động, giai cấp công nhân, và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng của Đảng. Đảng viên là những người sẽ chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, lối sống đạo đức, lành mạnh, gắn bó, sâu sát với nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong và ngoài Đảng.

Muốn trở thành một Đảng viên bạn cần có những điều kiện sau:

 • Người vào Đảng tại thời điểm chi bộ xét kết nạp phải từ 18 tuổi đến 60 tuổi;
 • Người trên 60 tuổi, cấp ủy thuộc Trung ương sẽ xem xét và quyết định việc kết nạp vào Đảng cho họ.
 • Người vào Đảng phải có trình độ giáo dục là từ tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc cao hơn.
 • Riêng những người đang sinh sống ở khu vực miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn về điều kiện kinh tế – xã hội và những trường hợp khác không đảm bảo được yếu tố về trình độ học vấn chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban bí thư.
Điều kiện trở thành Đảng viên

2. Trình tự thủ tục các bước phát triển Đảng 

2.1. Xây dựng, thực hiện kế hoạch kết nạp Đảng viên

Cấp ủy cơ sở: xây dựng, thực hiện kế hoạch, trình tự thủ tục các bước phát triển Đảng, cụ thể hóa kế hoạch kết nạp Đảng viên, chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ. Cấp uỷ cơ sở sẽ xét đề nghị của chi bộ để bổ sung, điều chỉnh danh sách cảm tình Đảng; xét, đề nghị cho cảm tình Đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào định kỳ hàng tháng 

Chi bộ: làm nhiệm vụ đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng viên; chỉ đạo các tổ chức quần chúng lựa chọn đoàn viên giới thiệu cho chi bộ; tổ chức tuyên truyền, giáo dục.  

2.2. Giới thiệu, kết nạp người vào Đảng

Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xem xét và ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng;

Đảng viên giới thiệu vào Đảng là Đảng viên chính thức, cùng công tác, học tập, lao động ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ cơ sở;

Nếu Đảng viên giới thiệu người vào Đảng chuyển đến Đảng bộ, chi bộ cơ sở khác, bị kỷ luật hoặc không thể tiếp tục theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng vì bất kỳ lý do gì thì chi bộ phân công Đảng viên chính thức khác theo dõi.

2.3. Thủ tục xem xét kết nạp Đảng viên (kể cả kết nạp lại)

Nếu muốn xin vào Đảng thì người đó cần có các giấy tờ sau:

 • Học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có Giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
 • Đơn xin vào Đảng, kết nạp Đảng
 • Sơ yếu lý lịch của người vào Đảng

Bước 1: Đầu tiên, chi bộ sẽ tiến hành thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng sau khi nộp đầy đủ giấy tờ. Những đối tượng và nội dung cần thẩm tra về lý lịch gồm:

 • Người vào Đảng: thẩm tra về những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách vào Đảng, pháp luật của nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;
 • Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng); vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, chi bộ sẽ thẩm tra những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
 • Trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng: chịu trách nhiệm kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang của lý lịch của người vào Đảng; chuyển lý lịch người xin vào Đảng và công văn đề nghị thẩm tra đến cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra; và tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng nhận, ký tên và đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.
 • Trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cơ quan nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch: tiến hành chỉ đạo bí thư chi bộ, chi ủy và cơ quan trực thuộc có liên quan xác nhận vào lý lịch người xin vào Đảng; 

Bước 2: Tiếp theo, Chi ủy tổ chức sẽ lấy ý kiến của đại diện đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi người vào Đảng cư trú, sau đó sẽ tổng hợp thành văn bản và báo cáo chi bộ.

Bước 3: Hồ sơ của người xin vào Đảng sẽ được chi bộ xem xét bao gồm:

 • Đơn xin vào Đảng;
 • Sơ yếu lý lịch của người vào Đảng;
 • Văn bản giới thiệu đến từ Đảng viên chính thức;
 • Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở; hoặc nghị quyết giới thiệu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở.
 • Bản tổng hợp tất cả các ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú và người vào Đảng sinh hoạt.

Sau khi kiểm tra hồ sơ xong, chi bộ sẽ ra quyết định đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét và quyết định nếu được 2/3 số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp người vào Đảng.

Trong nghị quyết cần ghi rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ưu khuyết điểm về phẩm chất, lối sống. đạo đức; ý thức giác ngộ chính trị; năng lực công tác; quan hệ quần chúng … của người vào Đảng; số Đảng viên chính thức tán thành, không tán thành.

Bước 4: Ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy nghiên cứu sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở. 

Cấp ủy cơ sở gửi văn bản đề nghị lên ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để thẩm định, báo cáo thường trực cấp ủy trường hợp tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương không được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên; thường trực cấp ủy chủ trì cùng với các đồng chí ủy viên ban thường vụ là trưởng các ban đảng xem xét, nếu được trên một nửa số thành viên đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.

2.4. Lễ kết nạp đảng viên

Sau khi xem xét kết nạp Đảng viên xong sẽ đến lễ kết nạp Đảng viên. Buổi lễ sẽ được tổ chức trang nghiêm và kết nạp từng người một trường hợp kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ.

Buổi lễ sẽ được trang trí trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”; xung quanh trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với tiêu đề : “Lễ kết nạp đảng viên”.

Một buổi lễ kết nạp Đảng viên sẽ diễn ra với các chương trình sau:

 • Chào cờ, hát quốc ca, hát quốc tế ca
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự buổi lễ;
 • Đại diện chi ủy hoặc Bí thư chi bộ đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền;
 • Đảng viên mới được kết nạp sẽ đọc lời tuyên thệ;
 • Đại diện chi ủy sẽ nếu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công Đảng viên chính thức hỗ trợ Đảng viên dự bị;
 • Đại diện cấp ủy cấp trên nếu ý kiến (nếu có);
 • Kết thúc chương trình.

Sau buổi lễ kết nạp Đảng, người được kết nạp sẽ trở thành đảng viên dự bị trong vòng 12 tháng. Trong thời gian này, Chi bộ sẽ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị để họ sớm đạt tiêu chuẩn trở thành đảng viên chính thức sau này. Kết thúc thời gian 12 tháng, đảng viên dự bị tiến hành làm bản kiểm điểm và đơn đề nghị chi bộ xem xét chuyển vào đảng chính thức. 

Trình tự thủ tục các bước phát triển Đảng 

Nếu bạn đang là Đảng viên và có mong muốn được kết nạp vào Đảng thì hãy dành thời gian đọc bài viết này của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa. Chúng tôi đã chia sẻ về trình tự thủ tục các bước phát triển Đảng giúp bạn hiểu được quy trình và dễ dàng hơn để được kết nạp. Nếu muốn tìm hiểu nhiều bài viết chủ đề khác thì hãy ghé trang Limosa.vn nhé. 

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy giặt của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy giặt

👉 Sửa máy giặt LG

👉 Vệ sinh máy giặt

👉 Sửa máy sấy quần áo

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline