Xây dựng bảng giá đất thường đòi hỏi tuân theo nhiều quy trình cũng như nguyên tắc. Vậy trình tự các bước xây dựng khung giá đất theo quy định pháp luật…thẩm quyền thẩm định dự thảo bảng giá đất như thế nào. Cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu ngay dưới đây nhé!

     1. Quy định chung về bảng giá đất và xây dựng bảng giá đất

     Một số quy định chung về trình tự các bước xây dựng khung giá đất theo quy định tại điều 114 luật đất đai như sau:

    1.1. Thứ nhất, nguyên tắc xây dựng bảng giá đất

 • Căn cứ theo nguyên tắc, phương pháp định giá đất và những khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp dựa trên thông qua bảng giá đất trước khi có thể ban hành. Bảng giá đất được xây dựng theo trình tự các bước xây dựng khung giá đất thì theo định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.
 • Trong khoảng thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ có thể nhanh chóng điều chỉnh được khung giá đất hoặc theo giá đất phổ biến ở trên thị trường có được những sự biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất sao cho đảm bảo phù hợp.

  1.2. Thứ hai, Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

 • Tính thuế sử dụng đất;
 • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
 • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
các bước xây dựng khung giá đất

     2. Trình tự các bước xây dựng khung giá đất

     Điều 12 nghị định 44/2014/NĐ- CP và thông tư 36/2014/TT- BTNMT hướng dẫn cụ thể về trình tự các bước xây dựng khung giá đất như sau:

     Bước 1: Lập dự án xây dựng bảng giá đất và thành lập ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất

     Điều 10 và 11 thông tư 26/2014/TT- BTNMT quy định cụ thể về việc lập dự án xây dựng bảng giá đất và thành lập ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất. Trong đó, có một số điểm lưu ý sau:

 • a1) Thu thập thông tin, tài liệu chung phục vụ việc xây dựng dự án (bao gồm: vị trí địa lý, địa hình, địa mạo; tình hình kinh tế – xã hội, quản lý và sử dụng đất ảnh hưởng đến giá đất và bảng giá đất hiện hành;)
 • a2) Xác định số lượng điểm điều tra: điểm điều tra phải tập trung vào khu vực có biến động về giá đất và phải đạt tối thiểu 50% trong tổng số xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) của mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện); điểm điều tra phải đại diện cho loại đất điều tra và được phân bố đều trên địa bàn cấp huyện
 • a3) Xác định số lượng thửa đất cần điều tra: Số lượng thửa đất cần điều tra đối với từng loại đất tại mỗi điểm điều tra phải đạt tối thiểu 50% trong tổng số thửa đất của loại đất đó đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian không quá 02 năm tính đến thời điểm điều tra nhưng không ít hơn 03 thửa đất.

     Bước 2: Xác định các loại đất trong bảng giá đất khi xây dựng bảng giá đất

 • Xác định loại đất, vị trí đất theo xã đồng bằng, trung du, miền núi và theo loại đô thị trên địa bàn đơn vị hành chính cấp tỉnh;
 • Việc xác định cụ thể các loại đất, vị trí được hướng dẫn cụ thể tại điều 12, 13, 14, 15 của thông tư 36/2014/TT- BTNMT. Từ Điều 12. Xác định loại xã trong xây dựng bảng giá đất (đặc điểm của xã trung du, miền núi, đồng bằng), Điều 13. Xác định loại đô thị trong xây dựng bảng giá đất (có 6 loại đô thị khác nhau), Điều 14. 
 • Xác định khu vực trong xây dựng bảng giá đất (các khu vực gồm: khu vực 1 là khu vực có khả năng sinh lợi cao nhất và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất; các khu vực tiếp theo là các khu vực có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng không thuận lợi giảm dần), tới Điều 15. Xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất (thường có các vị trí 1, 2, 3, 4)

     Bước 3: Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất khi xây dựng bảng giá đất

     Cơ quan chức năng, người có thẩm quyền, nhiệm vụ trong việc xây dựng bảng giá đất thực hiện các công việc của bước 3 theo hướng dẫn cụ thể tại điều 16, 17 và khoản 1 điều 18 của thông tư 36/2014/TT- BTNMT. Một số điểm cần lưu ý:

 • Việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra được thực hiện từ ngày 01 tháng 5 đến trước ngày 01 tháng 7 của năm xây dựng bảng giá đất và thực hiện theo các nguyên tắc luật định. 
 • Việc tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 08 đến Mẫu số 11 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT- BTNMT.  
 • Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 12 đến Mẫu số 14 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này và phải hoàn thiện trước ngày 01 tháng 8 của năm xây dựng bảng giá đất.
trình tự các bước xây dựng khung giá đất

Trên đây là các quy định về trình tự các bước xây dựng khung giá đất theo quy định pháp luật. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn của Trung tâm sửa chữa điện tử điện lạnh Limosa qua HOTLINE 1900 2276. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa nồi cơm điện

👉 Sửa nồi chiên không dầu

👉 Sửa máy rửa bát

👉 Sửa máy tiệt trùng sữa fatz

Đánh Giá
hotline