Bất cứ ai đều cũng phải một lần tự mình đi làm thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước. Bài viết này dành cho những ai chưa biết trình tự các bước giải quyết thủ tục hành chính và muốn tìm hiểu để không phải bỡ ngỡ. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ cho bạn biết thủ tục hành chính là gì, đặc điểm, đối tượng và từng bước cơ bản thực hiện của quy trình này. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Thủ tục hành chính là gì?

Trước khi tìm hiểu trình tự các bước giải quyết thủ tục hành chính, chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về thủ tục hành chính cho những ai chưa biết nó là gì. Thủ tục hành chính theo khoản 1 điều 3 của Nghị định 63/2010/NĐ-CP được định nghĩa là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể, liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức nào đó.

2. Thủ tục hành chính nội bộ

Bạn sẽ thường nghe nói đến thủ tục hành chính nội bộ. Vậy đó là gì? Hãy tìm hiểu về thủ tục này trước khi biết về trình tự các bước giải quyết thủ tục hành chính. Đây là trình tự thực hiện các công việc nội bộ cơ quan nhà nước và không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và thủ tục xử lý vi phạm hành chính.

Thủ tục hành chính nội bộ

3. Nguyên tắc cơ bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Khi thực hiện thủ tục hành chính cần phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau đây: 

 • Đơn giản, dễ thực hiện, dễ hiểu.
 • Thích hợp với mục tiêu quản lý.
 • Bảo đảm bình đẳng.
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian. 
 • Đảm bảo tính hợp pháp, hợp hiến
 • Thống nhất, hiệu quả, đồng bộ.

4. Những yếu tố trong thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính có nhiều loại và được thực hiện theo quy trình khác nhau. Những yếu tố trong trình tự các bước giải quyết thủ tục hành chính bao gồm:

 • Tên thủ tục hành chính.
 • Trình tự thực hiện thủ tục hành chính.
 • Cách thức thực hiện thủ tục hành chính.
 • Thành phần, số lượng hồ sơ.
 • Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
 • Đối tượng thực hiện .
 • Cơ quan giải quyết thủ tục.
 • Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí.

(Căn cứ tại Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 2, Điều 1, Nghị định 92/2017/NĐ-CP)

Những yếu tố trong thủ tục hành chính

5. Trình tự các bước giải quyết thủ tục hành chính

Bạn đã biết về thủ tục hành chính là gì, tiếp theo đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trình tự các bước giải quyết thủ tục hành chính chi tiết. 

5.1. Thủ tục hành chính đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp là thủ tục phức tạp và cần có sự chuẩn bị kỹ càng, sau đây là các bước cần thực hiện để có thể đăng ký một doanh nghiệp mới:

 • Bước 1: Trước khi làm hồ sơ, chủ doanh nghiệp cần xác định những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp mình bao gồm loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, trụ sở, vốn điều lệ, thành viên, người đại diện, ngành nghề kinh doanh,… 
 • Bước 2: Khi có được những nội dung chính, người thực hiện cần chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ, chứng từ liên quan để nộp cho cơ quan chức năng.
 • Bước 3: Sau khi nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tại địa phương và nộp lệ phí đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy đăng ký kinh doanh sau 3 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ.

5.2. Thủ tục đăng ký con dấu

 • Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp xong, doanh nghiệp sẽ cần đăng ký mẫu dấu. Theo đó, mỗi doanh nghiệp phải sử dụng một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước, phải tuân theo một mẫu dấu đã được đăng ký.
 • Doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, trừ khi có  định khác với Điều lệ của doanh nghiệp. Nếu muốn sử dụng, thay đổi hoặc hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu, doanh nghiệp phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa phương mà doanh nghiệp đặt trụ sở, trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng mới, thay đổi hoặc hủy mẫu con dấu.

5.3. Thủ tục đăng ký thuế ban đầu. 

Doanh nghiệp nào cũng cần làm thủ tục đăng ký thuế ban đầu để vận hành và đóng thuế cho Cơ quan nhà nước sau này. Một bộ hồ sơ làm thủ tục đăng ký thuế gồm: 

 • Tờ khai đăng ký hình thức kế toán và loại hóa đơn sử dụng
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc gồm quyết định bổ nhiệm giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán: chứng nhận quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán của doanh nghiệp.
 • Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ): phương pháp và tỷ lệ trích khấu hao cho tài sản cố định của doanh nghiệp.
 • Tờ khai lệ phí môn bài (có thể nộp online)
 • Phiếu đăng ký trao đổi thông tin qua phương thức điện tử để thực hiện các giao dịch thuế qua phương thức điện tử.
 • Hiện nay, thông tin đăng ký thuế ban đầu có thể thực hiện khi làm thủ tục tờ khai đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu, doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để nộp một số giấy tờ kê khai thuế ban đầu.

5.4. Thủ tục đăng ký chữ ký số

Chữ ký số dành được cung cấp bởi các đơn vị chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký chữ ký số để có thể sử dụng được trong các hoạt động và thủ tục của doanh nghiệp sau này, cụ thể: 

 • Ký kết hợp đồng, giao dịch thương mại.
 • Ký số trên các hệ thống, cổng dịch vụ Công, khai Thuế, Bảo hiểm xã hội điện tử, Hải quan,…
 • Ký số tài liệu, thông báo nội bộ,…

5.5. Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký hoá đơn điện tử cũng là một trong những trình tự các bước giải quyết thủ tục hành chính phổ biến hiện nay. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đều bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78. Doanh nghiệp có thể để đăng ký sử dụng, phát hành hóa đơn điện tử theo quy trình sau:

 • Bước 1: Đầu tiên, doanh nghiệp cần lập tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT, Phụ lục IA được ban hành kèm theo Nghị định 123 và nộp lên cơ quan Thuế.
 • Bước 2: Tiếp theo, bạn sẽ nhận được thông báo điện tử về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế từ Cổng Thông tin Điện tử của Tổng cục Thuế.
 • Bước 3: Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB, được ban hành kèm theo Nghị định 123, cho doanh nghiệp về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử.
 • Bước 4: Cuối cùng, doanh nghiệp cần tìm mua và sử dụng các hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử theo quy định để thực hiện quy trình phát hành hóa đơn điện tử sau khi đăng ký được chấp nhận.

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn về trình tự các bước giải quyết thủ tục hành chính cho nhiều loại thủ tục hành chính khác nhau hiện nay. Hy vọng những thông tin này thiết thực cho các bạn có thể áp dụng trong tương lai. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa chia sẻ rất nhiều bài viết khác nhau về chủ đề đời sống trên Limosa.vn mà chắc chắn bạn sẽ rất quan tâm.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy giặt của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy giặt

👉 Sửa máy giặt LG

👉 Vệ sinh máy giặt

👉 Sửa máy sấy quần áo

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline