Biểu đồ giúp cho người đọc có thể dễ dàng hiểu được các số liệu và mối quan hệ giữa chúng. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ trình bày các bước tạo biểu đồ phổ biến và các dạng biểu đồ trong Word, Excel và Powerpoint.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Tổng quan về các dạng biểu đồ

Có rất nhiều dạng biểu đồ khác nhau, mỗi loại biểu đồ sẽ phù hợp với một mục đích sử dụng cụ thể. Dưới đây là một số dạng biểu đồ phổ biến:

1.1. Biểu đồ cột (Column chart)

Đây là loại biểu đồ đơn giản nhất và thường được sử dụng để so sánh các giá trị của các nhóm khác nhau. Các cột sẽ được đặt cạnh nhau và chiều cao của chúng thể hiện giá trị tương ứng.

biểu đồ cột

1.2. Biểu đồ đường (Line chart)

Biểu đồ đường thường được sử dụng để biểu diễn xu hướng hoặc sự thay đổi của một dữ liệu trong một khoảng thời gian. Đường sẽ nối các điểm dữ liệu với nhau và cho thấy sự biến đổi của dữ liệu theo thời gian.

biểu đồ đường

1.3. Biểu đồ tròn (Pie chart)

Biểu đồ tròn thường được sử dụng để biểu diễn tỷ lệ phần trăm của các thành phần trong một tổng thể. Nó được chia thành các phần tương ứng với tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.

biểu đồ tròn

1.4. Biểu đồ cột xếp chồng (Stacked column chart)

Đây là một loại biểu đồ cột khác, trong đó các cột sẽ được xếp chồng lên nhau thay vì đặt cạnh nhau. Loại biểu đồ này thường được sử dụng để so sánh các giá trị của các nhóm khác nhau và cũng cho phép thấy được tổng giá trị của từng nhóm.

biểu đồ cột xếp chồng

2. Vì sao cần có biểu đồ

Việc sử dụng biểu đồ trong việc trình bày thông tin và dữ liệu có nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Trực quan hóa dữ liệu: Biểu đồ giúp cho người đọc có thể dễ dàng nhìn thấy và hiểu được các số liệu một cách trực quan hơn so với việc chỉ sử dụng các con số.
 • So sánh và phân tích: Các biểu đồ cho phép so sánh giữa các giá trị của các nhóm khác nhau hoặc theo thời gian, từ đó giúp cho người đọc có thể phân tích và rút ra những kết luận.
 • Tóm tắt thông tin: Việc sử dụng biểu đồ giúp cho người đọc có thể nhanh chóng tóm tắt được thông tin chính mà không cần phải đọc qua nhiều con số.

3. Trình bày các bước tạo biểu đồ

Để tạo biểu đồ trong Word, Excel và Powerpoint, chúng ta cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn dữ liệu: Đầu tiên, chúng ta cần chọn dữ liệu mà muốn biểu diễn trên biểu đồ. Dữ liệu này có thể được nhập trực tiếp vào các ô trong bảng tính hoặc được sao chép từ một nguồn khác.
 2. Chọn loại biểu đồ: Tiếp theo, chúng ta cần chọn loại biểu đồ phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng các lựa chọn trong tab “Insert” hoặc “Biểu đồ” tùy thuộc vào ứng dụng đang sử dụng.
 3. Tùy chỉnh biểu đồ: Sau khi đã chọn loại biểu đồ, chúng ta có thể tiến hành tùy chỉnh biểu đồ để nó phù hợp với ý muốn của mình. Các tùy chỉnh bao gồm thay đổi màu sắc, hiển thị nhãn trên biểu đồ, thêm tiêu đề và chú thích, v.v.
 4. Lưu và chia sẻ: Cuối cùng, chúng ta có thể lưu biểu đồ và chia sẻ nó với người khác bằng cách sao chép và dán vào tài liệu hoặc thêm vào slide trong Powerpoint.

3.1. Các bước tạo biểu đồ trong Word

Trong Word, chúng ta có thể tạo biểu đồ bằng cách sử dụng tính năng “Biểu đồ” trong tab “Insert”. Sau đây là các bước chi tiết:

Bước 1: Chọn dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta cần có dữ liệu để tạo biểu đồ. Dữ liệu này có thể được nhập trực tiếp vào bảng tính trong Word hoặc được sao chép từ một nguồn khác. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng bảng tính Excel để nhập dữ liệu và sau đó sao chép và dán vào Word.

Bước 2: Chọn loại biểu đồ

Tiếp theo, chúng ta cần chọn loại biểu đồ phù hợp với dữ liệu của mình. Để làm điều này, chúng ta có thể làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chuột vào tab “Insert” trên thanh menu.
 2. Chọn “Biểu đồ” trong nhóm “Illustrations”.
 3. Một cửa sổ mới sẽ hiển thị cho phép chúng ta chọn loại biểu đồ mong muốn. Chúng ta có thể di chuyển qua lại giữa các loại biểu đồ bằng cách sử dụng các nút mũi tên ở phía dưới cùng của cửa sổ.
 4. Khi đã chọn loại biểu đồ, chúng ta có thể nhấp chuột vào nút “OK” để tiếp tục.

Bước 3: Tùy chỉnh biểu đồ

Sau khi đã chọn loại biểu đồ, chúng ta có thể tiến hành tùy chỉnh nó để phù hợp với ý muốn của mình. Các tùy chỉnh bao gồm:

 • Thay đổi màu sắc: Chúng ta có thể thay đổi màu sắc của các cột hoặc đường trên biểu đồ bằng cách nhấp chuột vào chúng và chọn màu sắc mới trong tab “Format” trên thanh menu.
 • Hiển thị nhãn: Chúng ta có thể hiển thị nhãn cho từng cột hoặc đường bằng cách nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn “Add Data Labels”.
 • Thêm tiêu đề và chú thích: Chúng ta có thể thêm tiêu đề và chú thích cho biểu đồ bằng cách nhấp chuột vào biểu đồ và chọn “Chart Title” hoặc “Legend” trong tab “Layout” trên thanh menu.

Bước 4: Lưu và chia sẻ

Cuối cùng, chúng ta có thể lưu biểu đồ và chia sẻ nó với người khác bằng cách sao chép và dán vào tài liệu hoặc thêm vào slide trong Powerpoint.

3.2. Các bước tạo biểu đồ trong Excel

Trong Excel, chúng ta có thể tạo biểu đồ bằng cách sử dụng tính năng “Biểu đồ” trong tab “Insert”. Sau đây là các bước chi tiết:

Bước 1: Chọn dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta cần có dữ liệu để tạo biểu đồ. Dữ liệu này có thể được nhập trực tiếp vào bảng tính hoặc được sao chép từ một nguồn khác.

Bước 2: Chọn loại biểu đồ

Tiếp theo, chúng ta cần chọn loại biểu đồ phù hợp với dữ liệu của mình. Để làm điều này, chúng ta có thể làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chuột vào tab “Insert” trên thanh menu.
 2. Chọn “Biểu đồ” trong nhóm “Charts”.
 3. Một cửa sổ mới sẽ hiển thị cho phép chúng ta chọn loại biểu đồ mong muốn. Chúng ta có thể di chuyển qua lại giữa các loại biểu đồ bằng cách sử dụng các nút mũi tên ở phía dưới cùng của cửa sổ.
 4. Khi đã chọn loại biểu đồ, chúng ta có thể nhấp chuột vào nút “OK” để tiếp tục.

Bước 3: Tùy chỉnh biểu đồ

Sau khi đã chọn loại biểu đồ, chúng ta có thể tiến hành tùy chỉnh nó để phù hợp với ý muốn của mình. Các tùy chỉnh bao gồm:

 • Thay đổi màu sắc: Chúng ta có thể thay đổi màu sắc của các cột hoặc đường trên biểu đồ bằng cách nhấp chuột vào chúng và chọn màu sắc mới trong tab “Format” trên thanh menu.
 • Hiển thị nhãn: Chúng ta có thể hiển thị nhãn cho từng cột hoặc đường bằng cách nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn “Add Data Labels”.
 • Thêm tiêu đề và chú thích: Chúng ta có thể thêm tiêu đề và chú thích cho biểu đồ bằng cách nhấp chuột vào biểu đồ và chọn “Chart Title” hoặc “Legend” trong tab “Layout” trên thanh menu.

Bước 4: Lưu và chia sẻ

Cuối cùng, chúng ta có thể lưu biểu đồ và chia sẻ nó với người khác bằng cách sao chép và dán vào tài liệu hoặc thêm vào slide trong Powerpoint.

3.3. Các bước tạo biểu đồ trong Powerpoint

Trong Powerpoint, chúng ta có thể tạo biểu đồ bằng cách sử dụng tính năng “Biểu đồ” trong tab “Insert”. Sau đây là các bước chi tiết:

Bước 1: Chọn dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta cần có dữ liệu để tạo biểu đồ. Dữ liệu này có thể được nhập trực tiếp vào bảng tính hoặc được sao chép từ một nguồn khác.

Bước 2: Chọn loại biểu đồ

Tiếp theo, chúng ta cần chọn loại biểu đồ phù hợp với dữ liệu của mình. Để làm điều này, chúng ta có thể làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chuột vào tab “Insert” trên thanh menu.
 2. Chọn “Biểu đồ” trong nhóm “Illustrations”.
 3. Một cửa sổ mới sẽ hiển thị cho phép chúng ta chọn loại biểu đồ mong muốn. Chúng ta có thể di chuyển qua lại giữa các loại biểu đồ bằng cách sử dụng các nút mũi tên ở phía dưới cùng của cửa sổ.
 4. Khi đã chọn loại biểu đồ, chúng ta có thể nhấp chuột vào nút “OK” để tiếp tục.

Bước 3: Tùy chỉnh biểu đồ

Sau khi đã chọn loại biểu đồ, chúng ta có thể tiến hành tùy chỉnh nó để phù hợp với ý muốn của mình. Các tùy chỉnh bao gồm:

 • Thay đổi màu sắc: Chúng ta có thể thay đổi màu sắc của các cột hoặc đường trên biểu đồ bằng cách nhấp chuột vào chúng và chọn màu sắc mới trong tab “Format” trên thanh menu.
 • Hiển thị nhãn: Chúng ta có thể hiển thị nhãn cho từng cột hoặc đường bằng cách nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn “Add Data Labels”.
 • Thêm tiêu đề và chú thích: Chúng ta có thể thêm tiêu đề và chú thích cho biểu đồ bằng cách nhấp chuột vào biểu đồ và chọn “Chart Title” hoặc “Legend” trong tab “Layout” trên thanh menu.

Bước 4: Lưu và chia sẻ

Cuối cùng, chúng ta có thể lưu biểu đồ và chia sẻ nó với người khác bằng cách sao chép và dán vào tài liệu hoặc thêm vào slide trong Powerpoint.

Tạo biểu đồ là một công cụ hữu ích để trình bày dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu. Sau khi Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa trình bày các bước tạo biểu đồ trong Word, Excel và Powerpoint, hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tạo biểu đồ và áp dụng nó vào công việc của mình.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy lạnh

👉 Vệ sinh máy lạnh

👉 Bơm ga máy lạnh

👉 Tháo lắp máy lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline