Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi ông Võ Văn Hiếu – Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Cọc khoan nhồi là một dạng cọc bê tông cốt thép có đường kính từ 60cm – 300cm được sử dụng trong nhiều công trình xây dựng như công trình chịu lực lớn, cầu, cảng. Hôm nay hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu về tiêu chuẩn thiết kế móng cọc khoan nhồi và nghiệm thu cọc khoan nhồi theo quy định trong xây dựng TCVN 9395:2012 ngay nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc khoan nhồi

Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc khoan nhồi đối với chất lượng cọc

Chất lượng cọc được kiểm định ở tất cả các giai đoạn thi công. Việc này phải được lập thành văn bản dưới dạng biên bản và được sự nhất trí của các bên tham gia nghiệm thu.

Kiểm tra dung dịch khoan

Dung dịch khoan cọc nhồi phải được chuẩn bị trong các thùng đủ lớn. Dung dịch phải được pha với nước sạch và tùy theo loại bentonite. Chiều dày lớp trầm tích đáy cọc không được lớn hơn:

 • Cọc chống: không được quá 5 cm;
 • Cọc ma sát + chống: không được quá 10 cm.

Với các thiết bị thích hợp, kiểm tra dung dịch khoan. Mật độ của dung dịch mới pha nên được kiểm tra chất lượng một cách thường xuyên. Các phép đo mật độ phải chính xác đến 0,005 g/cm3. Thử nghiệm bentonite được thực hiện trên mỗi lô bentonite mới theo Bảng 1. Mỗi đống phải được kiểm tra và phê duyệt. 

Mật độ, độ nhớt, hàm lượng cát và độ pH đều được bao gồm. Nếu dung dịch mẫu cách đáy 0,5 m kém chất lượng thì phải làm thủ tục sục rửa đáy hố khoan để kiểm định chất lượng cọc trước khi đổ bê tông. Bao gồm mật độ lớn hơn 1,25 g/cm3, hàm lượng cát lớn hơn 8% và độ nhớt lớn hơn 28 s.

tiêu chuẩn thiết kế móng cọc khoan nhồi

Kiểm tra lỗ khoan

Kiểm tra tình trạng lỗ cọc khoan theo các thông số. Thiết kế quy định sai số cho phép của cọc.

Kiểm tra cốt thép

Dung sai thiết kế cho lồng cốt thép theo tiêu chuẩn quy định được cung cấp.

Kiểm tra chất lượng bê tông thân cọc.

Trước khi đổ phải lấy mẫu bê tông. Ba mẫu được lấy từ mỗi đống, một mẫu từ đỉnh, một mẫu từ tâm và một mẫu từ đầu.

 • Các quy trình kiểm tra không phá hủy bao gồm siêu âm, tán xạ gamma, động lực biến dạng cực nhỏ và các quy trình khác. Tất cả chúng được sử dụng để đánh giá chất lượng của bê tông xếp chồng lên nhau.
 • Thiết kế xác định số lượng cọc sẽ được đánh giá dựa trên mức độ phù hợp của dự án.
 • Khối lượng bê tông cọc tối thiểu được kiểm tra chất lượng và tuân thủ theo Bảng 5 đối với các hoạt động dân dụng và công nghiệp thường xuyên.
 • Để thử nghiệm, cần phải tích hợp hai hoặc nhiều cách tiếp cận riêng biệt.
 • Phương pháp kiểm tra đường ống đặt sẵn chủ yếu được sử dụng khi cọc khoan nhồi sâu hơn 30 lần đường kính (L/D > 30).
 • Nếu có bất kỳ sự không chắc chắn nào liên quan đến vấn đề bê tông, nên sử dụng mũi khoan lấy mẫu để kiểm tra chúng. Điều này được thực hiện để xác nhận khả năng chịu lực lâu dài của cọc trước khi quyết định sửa chữa hay thay thế nó.
 • Thiết kế đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, được ủy quyền bởi Chủ đầu tư.
 • Thí nghiệm siêu âm được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam 9396:2012.
 • Thí nghiệm động biến dạng nhỏ được thực hiện theo Tiêu chuẩn Việt Nam 9397:2012.

Khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi đơn nên được kiểm tra.

 • Thiết kế xác định sức chịu tải của cọc khoan nhồi đơn. Tuỳ theo mức độ quan trọng của nhiệm vụ và mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình
 • Số lượng cọc được kiểm tra khả năng chịu lực được xác định bởi trình độ công nghệ xuất sắc của Nhà thầu, mức độ rủi ro trong quá trình thi công và mức độ phù hợp của nhiệm vụ. Tuy nhiên, kiểm tra ít nhất một đống của mỗi loại đường kính, nhưng không quá 2% tổng số đống.
 • Theo các tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế hiện hành, sức chịu tải của cọc khoan nhồi đơn hầu hết được thí nghiệm bằng các thí nghiệm tĩnh (nén tĩnh, nhổ tĩnh, nén ngang). Các động lực biến dạng lớn (PDA), Osterberg, Statnamic… có thể sử dụng cho các cọc không thể đánh giá tĩnh (cọc trên sông, biển, v.v.).

Nghiệm thu cọc khoan nhồi

 • Tài liệu thiết kế đã được chấp nhận.
 • Có biên bản nghiệm thu trắc địa tìm trục móng cọc.
 • Có kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, xác nhận cốt thép xuất xưởng và các vật liệu khác trong nhà máy.
 • Kết quả thí nghiệm mẫu bê tông phải được chuẩn bị.
 • Hồ sơ nghiệm thu từng cọc, cấu kiện phù hợp với yêu cầu hiện hành.
 • Tài liệu hoàn công cọc ghi lại những sai lệch so với kế hoạch và chiều sâu, cũng như các cọc phụ và những thay đổi thiết kế được thực hiện sau khi được phê duyệt.
 • Kết quả các thí nghiệm kiểm tra toàn khối cọc (siêu âm, thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)…) phù hợp với Quy phạm thiết kế.
tiêu chuẩn thiết kế móng cọc khoan nhồi

Như vậy, bài viết đã cung cấp kiến thức vô cùng hữu ích về tiêu chuẩn thiết kế móng cọc khoan nhồi dành cho công trình luôn kiên cố của bạn. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về thiết kế móng cọc khoan nhồi khi gọi đến HOTLINE 1900 2276 ngay nhé.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline