Giáo dục quốc phòng an ninh là một môn học nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng và thái độ của học sinh, sinh viên về bảo vệ tổ quốc, phòng chống các nguy cơ, thách thức và hiểm họa đến an ninh quốc gia và an ninh toàn cầu. Bài viết này Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa  sẽ giới thiệu về tại sao phải học giáo dục quốc phòng an ninh và cách học hiệu quả của giáo dục quốc phòng an ninh.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Nội dung và phương thức của giáo dục quốc phòng an ninh

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung của giáo dục quốc phòng – an ninh bao gồm các chủ đề sau:

 • Lịch sử và truyền thống quân sự của dân tộc Việt Nam.
 • Cơ sở lý luận của quân sự, quốc phòng và an ninh.
 • Tình hình quốc tế và khu vực, các nguy cơ, thách thức và hiểm họa đến an ninh quốc gia và an ninh toàn cầu.
 • Chính sách, chiến lược, đường lối và nhiệm vụ của quân sự, quốc phòng và an ninh.
 • Công tác xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân và dân quân tự vệ.
 • Công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ biên giới, biển đảo, không phận và vũ trụ.
 • Công tác phòng chống khủng bố, tội phạm, ma túy, buôn lậu, mại dâm, bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội khác.
 • Công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
 • Công tác phòng chống tấn công mạng, tin tặc, gián điệp và các hành vi xâm phạm an ninh thông tin.
 • Công tác phòng chống các hành vi xuyên tạc, chống phá, phản động và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Nội dung và phương thức của giáo dục quốc phòng an ninh

2. Phương thức của giáo dục quốc phòng an ninh bao gồm các hình thức sau:

 • Học lý thuyết: học sinh, sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về quân sự, quốc phòng và an ninh thông qua các bài giảng, bài học, bài tập, bài kiểm tra, bài thi và các hoạt động ngoại khóa.
 • Học thực hành: học sinh, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng thực hành về quân sự, quốc phòng và an ninh thông qua các bài tập, bài thực hành, bài thực tế, bài tham quan, bài thực địa và các hoạt động thực tế.
 • Học tự học: học sinh, sinh viên được khuyến khích tự học, tự nghiên cứu, tự tìm hiểu và tự kiểm tra các kiến thức và kỹ năng về quân sự, quốc phòng và an ninh thông qua các nguồn tài liệu, các phương tiện truyền thông và các kênh thông tin khác.
Phương thức của giáo dục quốc phòng an ninh bao gồm các hình thức sau

3. Tại sao phải học giáo dục quốc phòng an ninh

Giáo dục quốc phòng  an ninh mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, sinh viên, cũng như cho xã hội và đất nước. Một số lý do chính là:

 • Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng và thái độ của học sinh, sinh viên về bảo vệ Tổ quốc, phòng chống các nguy cơ, thách thức và hiểm họa đến an ninh quốc gia và an ninh toàn cầu. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ tuổi, có vai trò quyết định đến sự phát triển và bảo vệ của đất nước.
 • Góp phần hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, tư duy và tinh thần của học sinh, sinh viên. Giáo dục quốc phòng – an ninh giúp học sinh, sinh viên có được những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để đối mặt với các thử thách, khó khăn và nguy hiểm trong cuộc sống, trong công việc và trong xã hội. Giáo dục quốc phòng – an ninh cũng giúp học sinh, sinh viên có được những giá trị, đạo đức và tinh thần cao đẹp của dân tộc Việt Nam, như yêu nước, yêu dân, yêu hòa bình, yêu công lý, yêu tự do, yêu độc lập, yêu dân chủ, yêu nhân quyền, yêu đoàn kết, yêu hợp tác, yêu sáng tạo, yêu nghị lực, yêu hy sinh, yêu anh hùng, v.v.
 • Góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần và kỷ luật của học sinh, sinh viên. Giáo dục quốc phòng – an ninh giúp học sinh, sinh viên rèn luyện sức khỏe thể chất, tinh thần và kỷ luật thông qua các hoạt động thể dục, thể thao, quân sự, quốc phòng và an ninh. Giáo dục quốc phòng – an ninh cũng giúp học sinh, sinh viên phòng ngừa và chống lại các tệ nạn xã hội, các hành vi xâm hại sức khỏe, tinh thần và kỷ luật, như ma túy, buôn lậu, mại dâm, bạo lực gia đình, tin tặc, gián điệp, v.v.

4. Cách học giáo dục quốc phòng an ninh hiệu quả

Để học tốt giáo dục quốc phòng – an ninh, học sinh, sinh viên cần thực hiện một số cách học sau:

 • Tận dụng các nguồn tài liệu: học sinh, sinh viên cần tìm kiếm, đọc, nghiên cứu và tổng hợp các ngu
 • Tận dụng các nguồn tài liệu: học sinh, sinh viên cần tìm kiếm, đọc, nghiên cứu và tổng hợp các nguồn tài liệu về quân sự, quốc phòng và an ninh, như sách giáo khoa, sách tham khảo, tạp chí, báo, truyền hình, internet, v.v. Các nguồn tài liệu này sẽ giúp học sinh, sinh viên bổ sung, cập nhật và sâu rộng các kiến thức về môn học.
 • Tham gia các hoạt động thực tế: học sinh, sinh viên cần tích cực tham gia các hoạt động thực tế về quân sự, quốc phòng và an ninh, như tham quan, thực địa, thực tập, thực hành, tham gia các cuộc thi, các câu lạc bộ, các đội nhóm, các tổ chức xã hội, v.v. Các hoạt động thực tế này sẽ giúp học sinh, sinh viên rèn luyện, vận dụng và kiểm tra các kỹ năng về môn học.
 • Rèn luyện sức khỏe, tinh thần và kỷ luật: học sinh, sinh viên cần chú ý rèn luyện sức khỏe thể chất, tinh thần và kỷ luật, bằng cách tập luyện thường xuyên, ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi đủ, giữ gìn vệ sinh, tránh các thói quen xấu, tuân thủ các quy định, v.v. Sức khỏe, tinh thần và kỷ luật là những yếu tố quan trọng để học tốt môn học.

Ở trên bài viết là một số lý do tại sao phải học giáo dục quốc phòng an ninh. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích về môn học này.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline