Sniffer là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính để chỉ các phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để giám sát và phân tích lưu lượng mạng. Nó có vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho việc quản lý và tối ưu hóa mạng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Sniffer là gì và các công cụ mạng mà nó có thể được sử dụng.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Sniffer là gì?

Sniffer là một loại phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để theo dõi và phân tích lưu lượng mạng. Nó hoạt động bằng cách lắng nghe và ghi lại các gói tin mạng đi qua một đường truyền nhất định. Sau đó, nó sẽ phân tích các gói tin này để hiển thị thông tin về các kết nối mạng, các giao thức được sử dụng và các hoạt động diễn ra trên mạng.

Sniffer có thể được sử dụng để giám sát lưu lượng mạng trong thời gian thực hoặc lưu trữ các gói tin để phân tích sau này. Nó cũng có thể được sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng như tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

2. Sniffer hoạt động như thế nào?

Sniffer hoạt động bằng cách lắng nghe và ghi lại các gói tin mạng đi qua một đường truyền nhất định. Để làm được điều này, nó sử dụng một kỹ thuật gọi là “promiscuous mode” để lắng nghe tất cả các gói tin mạng trên đường truyền, bao gồm cả những gói tin không dành cho nó.

Sau khi lắng nghe được các gói tin, Sniffer sẽ phân tích chúng để hiển thị thông tin quan trọng như địa chỉ IP nguồn và đích, các giao thức được sử dụng và nội dung của các gói tin. Nó cũng có thể lưu trữ các gói tin này để phân tích sau này hoặc gửi chúng đến một máy chủ để lưu trữ và phân tích.

3. Phần mềm Sniffer được dùng để làm gì?

Phần mềm Sniffer có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Giám sát và phân tích lưu lượng mạng: Sniffer có thể giúp người dùng theo dõi và phân tích lưu lượng mạng trong thời gian thực hoặc lưu trữ các gói tin để phân tích sau này. Điều này giúp quản trị viên mạng có thể kiểm tra hiệu suất mạng và phát hiện các vấn đề kỹ thuật.
 • Phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng: Sniffer có thể giúp phát hiện các cuộc tấn công mạng như DDoS hay đánh cắp thông tin cá nhân bằng cách theo dõi và phân tích lưu lượng mạng. Nó cũng có thể cung cấp các cảnh báo khi phát hiện các hoạt động đáng ngờ trên mạng.
 • Kiểm tra bảo mật mạng: Sniffer có thể giúp người dùng kiểm tra bảo mật mạng bằng cách phân tích các gói tin mạng và tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật. Nó cũng có thể giúp người dùng kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu trên mạng.
 • Phân tích giao thức: Sniffer có thể giúp phân tích các giao thức được sử dụng trên mạng như TCP, UDP hay HTTP. Điều này giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách hoạt động của mạng và tìm ra các vấn đề kỹ thuật.
Sniffer là gì

4. Sniffer có thể sử dụng trên các công cụ nào?

Sniffer có thể được sử dụng trên nhiều công cụ khác nhau, bao gồm các phần mềm và thiết bị. Dưới đây là một số công cụ phổ biến mà Sniffer có thể được sử dụng trên đó:

4.1. Công cụ TCPDump

TCPDump là một công cụ dòng lệnh được sử dụng để lắng nghe và phân tích lưu lượng mạng trên hệ điều hành Linux và macOS. Nó có thể hiển thị thông tin chi tiết về các gói tin mạng như địa chỉ IP nguồn và đích, các giao thức được sử dụng và nội dung của các gói tin. Nó cũng có thể lưu trữ các gói tin để phân tích sau này.

TCPDump có thể được sử dụng để giám sát và phân tích lưu lượng mạng trong thời gian thực hoặc lưu trữ các gói tin để phân tích sau này. Nó cũng có thể được sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.

Cách sử dụng TCPDump

Để sử dụng TCPDump, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Mở Terminal trên hệ điều hành Linux hoặc macOS.
 • Nhập lệnh tcpdump và nhấn Enter để xem các tùy chọn sử dụng.
 • Sử dụng các tùy chọn để chỉ định các thông số cần thiết cho việc lắng nghe và phân tích lưu lượng mạng.
 • Nhấn Enter để bắt đầu lắng nghe và phân tích lưu lượng mạng.

4.2. Công cụ Kismetwireless

Kismetwireless là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để phát hiện và phân tích lưu lượng mạng không dây. Nó có thể hoạt động trên nhiều loại thiết bị không dây như WiFi, Bluetooth hay Zigbee. Nó cung cấp các tính năng giám sát và phân tích lưu lượng mạng không dây, cũng như các tính năng bảo mật mạng.

Kismetwireless có thể được sử dụng để giám sát và phân tích lưu lượng mạng không dây trong thời gian thực hoặc lưu trữ các gói tin để phân tích sau này. Nó cũng có thể giúp phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng không dây.

Sniffer có thể sử dụng trên các công cụ nào

Cách sử dụng Kismetwireless

Để sử dụng Kismetwireless, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Tải xuống và cài đặt Kismetwireless trên hệ điều hành Linux hoặc macOS.
 • Mở ứng dụng và chọn thiết bị không dây để giám sát.
 • Chọn các tùy chọn cần thiết cho việc giám sát và phân tích lưu lượng mạng không dây.
 • Bắt đầu giám sát và phân tích lưu lượng mạng không dây.

4.3. Công cụ EtherApe

EtherApe là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để hiển thị lưu lượng mạng dưới dạng biểu đồ. Nó có thể hiển thị các kết nối mạng, các giao thức được sử dụng và các hoạt động diễn ra trên mạng dưới dạng biểu đồ đồ họa. Nó cũng có tính năng lưu trữ các gói tin để phân tích sau này.

EtherApe có thể được sử dụng để giám sát và phân tích lưu lượng mạng trong thời gian thực hoặc lưu trữ các gói tin để phân tích sau này. Nó cũng có thể giúp phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.

Cách sử dụng EtherApe

Để sử dụng EtherApe, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Tải xuống và cài đặt EtherApe trên hệ điều hành Linux hoặc macOS.
 • Mở ứng dụng và chọn thiết bị mạng để giám sát.
 • Chọn các tùy chọn cần thiết cho việc giám sát và phân tích lưu lượng mạng.
 • Bắt đầu giám sát và phân tích lưu lượng mạng

Sniffer là một công cụ quan trọng trong việc giám sát và phân tích lưu lượng mạng. Nó có thể giúp người dùng theo dõi và phân tích lưu lượng mạng trong thời gian thực hoặc lưu trữ các gói tin để phân tích sau này. Nó cũng có thể giúp phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho việc quản lý và tối ưu hóa mạng.

Trên đây là một số công cụ mạng mà Sniffer có thể được sử dụng trên đó, bao gồm TCPDump, Kismetwireless và EtherApe. Mỗi công cụ có những tính năng và ứng dụng khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng của người dùng. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Sniffer là gì và các công cụ mạng liên quan đến nó.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline