Trẻ em là những công dân của tương lai, là những người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển xã hội. Trẻ em cũng là những con người, là những cá nhân có những nhu cầu, mong muốn và quyền lợi riêng. Do đó, việc bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em là một nhiệm vụ cấp thiết và trách nhiệm của cả nhà nước, gia đình và cộng đồng. Hãy cùng tim hiểu về quyền trẻ em có bao nhiêu nguyên tắc cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa trong bài viết dưới đây.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Quyền trẻ em là gì?

Để biết được quyền trẻ em có bao nhiêu nguyên tắc thì phải hiểu quyền trẻ em là gì? Trẻ em là những thành viên quan trọng của xã hội, và họ có những quyền cơ bản của con người mà không ai có thể phủ nhận hay xâm phạm. Những quyền này được áp dụng cho tất cả trẻ em trên thế giới, không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ, khả năng hay bất kỳ tình trạng nào khác của họ. Những quyền này bao gồm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, mà trong đó có những quyền sau đây:

 • Quyền được sống: Trẻ em có quyền được sinh ra, được nuôi dưỡng, được phát triển và được tôn trọng trong mọi hoàn cảnh.
 • Quyền được yêu thương: Trẻ em có quyền được chăm sóc, được bảo vệ, được quan tâm và được thể hiện tình cảm bởi gia đình, bạn bè và cộng đồng.
 • Quyền được giáo dục: Trẻ em có quyền được học tập, được tiếp cận với các nguồn kiến thức, được khuyến khích sáng tạo và được tôn trọng quan điểm của mình.
 • Quyền được chăm sóc sức khỏe: Trẻ em có quyền được hưởng các dịch vụ y tế, được phòng ngừa và điều trị các bệnh tật, được dinh dưỡng và được vệ sinh.
 • Quyền được bình đẳng: Trẻ em có quyền được đối xử công bằng, không bị phân biệt, không bị kỳ thị và không bị bắt nạt.
 • Quyền được bảo vệ: Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực, lạm dụng, bắt nạt, bóc lột và xâm hại.
 • Quyền được tham gia: Trẻ em có quyền được thể hiện ý kiến, được lắng nghe, được tham gia vào các quyết định liên quan đến cuộc sống của mình và được tham gia vào các hoạt động xã hội, văn hóa và thể thao.
 • Quyền được phát huy tiềm năng: Trẻ em có quyền được khám phá, được học hỏi, được trải nghiệm và được phát triển các kỹ năng, năng lực và tài năng của mình.

Những quyền trẻ em là những quyền thiêng liêng và không thể xâm phạm, và tất cả mọi người đều có trách nhiệm đảm bảo cho trẻ em được hưởng những quyền này một cách đầy đủ và hiệu quả.

Quyền trẻ em là gì

2. Quyền trẻ em có bao nhiêu nguyên tắc?

Quyền trẻ em có bao nhiêu nguyên tắc, quyền trẻ em được quy định trong nhiều văn bản pháp lý quốc tế và quốc gia, nhưng văn bản quan trọng nhất là Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC), được thông qua vào năm 1989 và được 196 quốc gia thế giới ký kết và phê chuẩn, trong đó có Việt Nam. Công ước có 54 điều khoản bao gồm tất cả các khía cạnh của cuộc sống của trẻ và đặt ra các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà tất cả trẻ em ở khắp mọi nơi đều được hưởng.

Trong Công ước, có bốn nguyên tắc chung được coi là cơ sở để diễn giải và thực hiện tất cả các quyền của trẻ em. Những nguyên tắc này là:

 • Không phân biệt đối xử (Điều 2): Trẻ em không bị phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do nào, như dân tộc, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ, khả năng, hoàn cảnh gia đình, tình trạng kinh tế hay chính trị. Trẻ em đều có quyền được tôn trọng và bình đẳng trong việc thực hiện các quyền của mình.
 • Lợi ích tốt nhất của trẻ (Điều 3): Trong mọi quyết định, hành động hay chính sách liên quan đến trẻ em, lợi ích tốt nhất của trẻ phải được ưu tiên và đảm bảo. Nhà nước, gia đình và cộng đồng phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.
 • Quyền tồn tại và phát triển (Điều 6): Trẻ em có quyền được sống và phát triển một cách tối đa. Nhà nước, gia đình và cộng đồng phải bảo vệ trẻ em khỏi mọi nguy cơ gây tử vong, thương tích hay bệnh tật. Trẻ em cũng có quyền được phát triển về thể chất, tinh thần, tình cảm, xã hội và văn hóa.
 • Quyền được lắng nghe (Điều 12): Trẻ em có quyền được tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình về mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống và quyền lợi của mình. Ý kiến của trẻ em phải được tôn trọng và xem xét một cách nghiêm túc, phù hợp với độ tuổi và trình độ phát triển của trẻ. Trẻ em cũng có quyền được tham gia vào các quá trình quyết định, lập kế hoạch và đánh giá các chương trình và dịch vụ dành cho trẻ em.
Quyền trẻ em có bao nhiêu nguyên tắc

3. Tại sao quyền trẻ em quan trọng?

Quyền trẻ em quan trọng vì chúng giúp trẻ em có một tuổi thơ hạnh phúc, an toàn và khỏe mạnh, có cơ hội học tập, vui chơi và phát huy tiềm năng của mình. Quyền trẻ em cũng góp phần bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực, lạm dụng, bỏ rơi, bóc lột và xâm hại. Quyền trẻ em cũng tạo điều kiện cho trẻ em tham gia vào các hoạt động xã hội, đóng góp ý kiến và giải quyết các vấn đề liên quan đến mình và cộng đồng.

Quyền trẻ em không chỉ có lợi cho trẻ em mà còn có lợi cho cả xã hội. Khi trẻ em được tôn trọng và thực hiện quyền của mình, họ sẽ trở thành những công dân có trách nhiệm, có ý thức và có khả năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Quyền trẻ em cũng là một phần của những giá trị nhân đạo và dân chủ, là một tiêu chuẩn quốc tế mà tất cả các quốc gia phải tuân thủ và thực hiện. 

Trẻ em cũng là những con người, là những cá nhân có những nhu cầu, mong muốn và quyền lợi riêng. Do đó, việc bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em là một nhiệm vụ cấp thiết và trách nhiệm của cả nhà nước, gia đình và cộng đồng. Bài viết này của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã giúp chúng ta biết được quyền trẻ em có bao nhiêu nguyên tắc, liên hệ ngay tới liên hệ ngay HOTLINE 1900 2276 để biết thêm thông tin.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tủ lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tủ lạnh

👉 Sửa tủ đông

👉 Sửa tủ mát

👉 Sửa máy làm đá

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline