Các quy tắc trọng âm tiếng Anh đầy đủ luôn được xem là một chủ đề quan trọng và được chú trọng cũng như nó không kém phần “khó nhằn” đối với tất cả các bạn học tiếng Anh để có thể chuẩn bị cho các các kỳ thi phổ thông hay để có thể phục vụ mục đích giao tiếp với người nước ngoài. Để biết được cụ thể các quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh thì bạn hãy tham khảo ngay bài viết sau đây của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Những khái niệm cần nắm về quy tắc trọng âm

1.1. Âm tiết là gì?

Để nắm rõ được quy tắc đánh trọng âm thì chúng ta cần tìm hiểu kỹ về âm tiết.  m tiết (Syllables) được xem là một đơn vị âm thanh, có thể được thực hiện cấu thành bởi một âm nguyên âm hoặc bởi sự kết hợp nhất định của một âm nguyên âm với một hay nhiều âm phụ âm trong câu. Nhưng dù trong trường hợp nào đi nữa thì điều kiện tiên quyết để có thể tạo thành được một âm tiết thì nó vẫn phải có một nguyên âm.

1.2. Trọng âm là gì?

Trong quy tắc đánh trọng âm thì trọng âm cũng có vai trò quan trọng. Trọng âm (Wordstress) là âm tiết được phát âm to hơn, cũng như rõ hơn, cao hơn hoặc kéo dài hơn cho chúng ta. Người nói hay đọc sẽ có thể đặt nhiều lực hơn vào âm này. Các trọng âm cũng sẽ xuất hiện trong các từ có 2 âm tiết trở lên trong câu.
Từ một âm tiết thì nó sẽ không có trọng âm vì bản thân nó chỉ có một âm tiết mà thôi, nên dù cho chúng ta có dùng nhiều lực hơn nữa khi thực hiện các phát âm âm tiết này thế nào thì trong từ cũng không còn âm tiết nào khác nữa để so sánh và làm bật nó lên.

 • Ký hiệu trọng âm tiếng Anh: Trọng âm được thực hiện biểu diễn bằng dấu phẩy trên (‘). Dấu trên (‘) khi nó đứng trước âm tiết nào thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đó.
 • Ví dụ: generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/ (thế hệ). Trong từ này thì ta thấy dấu (‘) đứng trước âm /reɪ/. Vậy nên điều này có nghĩa là trọng âm của từ này sẽ có thể nằm ở âm tiết /reɪ/.
quy tắc đánh trọng âm cụ thể

2. Các quy tắc trọng âm cơ bản trong tiếng Anh

2.1. Cách đánh trọng âm của từ có 2 âm tiết

 • Với quy tắc đánh trọng âm của động từ có 2 âm tiết thì chúng ta nhấn âm hay trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2 của từ đó.
 • Danh từ có 2 âm tiết thì ta sẽ nhấn âm hay trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1.
 • Tính từ có 2 âm tiết chúng ta sẽ nhấn âm hay trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1.
 • Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì trọng âm của từ đó sẽ được nhấn vào âm tiết thứ 2.

2.2. Cách đánh trọng âm của từ có 3 âm tiết

 • Đối với các động từ có 3 âm tiết thì trong đó âm tiết thứ 3 là nguyên âm ngắn và nó sẽ kết thúc bằng 1 phụ âm vậy nên khi ta đánh trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
 • Đối với các động từ có 3 âm tiết, trong đó âm tiết thứ 3 của nó là nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên thì khi chúng ta tiến hành đánh trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 1.
 • Danh từ có 3 âm tiết, nếu âm tiết thứ 2 của nó có chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì khi đó ta đánh trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.
 • Danh từ có 3 âm tiết, nếu chúng ta thấy âm tiết thứ 1 là /ə/ hay /i/ hoặc từ đó có âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hoặc là nguyên âm đôi thì khi chúng ta đánh trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2. 
 • Tính từ có 3 âm tiết, nếu như bạn nhận thấy âm tiết thứ 1 là /ə/ hay /i/ thì lúc này bạn sẽ đánh trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
 • Đối với các tính từ có 3 âm tiết, nếu như thấy âm tiết 3 là nguyên âm ngắn cũng như âm tiết thứ 2 là nguyên âm dài thì khi đó ta sẽ đánh trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

2.3. Quy tắc đánh trọng âm đặc biệt

 • Chúng ta còn có quy tắc đánh trọng âm đặc biệt là đánh trọng âm khi trọng âm rơi vào chính các âm tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.
 • Các từ tận cùng của nó bằng các đuôi: how, what, where,…. thì khi đó ta sẽ đánh trọng âm chính nhấn vào âm tiết thứ 1.
 • Các từ chỉ số lượng có đuôi -teen thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào -teen, còn với các đuôi -ty thì trọng âm được đánh rơi vào âm tiết phía trước nó.
 • Một số tiền tố cũng như các hậu tố sẽ không mang trọng âm, cũng như nó không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.
quy tắc đánh trọng âm

Tiếng Anh được đánh giá là ngoại ngữ vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người, nó giúp chúng ta có thể dễ dàng để kết nối với người xung quanh. Vì thế mà bạn cần biết rõ về các quy tắc đánh trọng âm để có thể giao tiếp tốt, nếu cần Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hỗ trợ thì hãy liên hệ chúng tôi qua HOTLINE 1900 2276.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline