Quản trị tài chính là một thuật ngữ không quá xa lạ đối với những ai đang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu quản trị tài chính là gì cũng như mục tiêu và chức năng của nó nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Quản trị tài chính là gì?

Quản trị tài chính (Financial Management) là quá trình quản lý, thu thập, và sử dụng nguồn tài chính một cách có hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của một tổ chức hay cá nhân. Trong môi trường kinh doanh, việc quản trị tài chính đòi hỏi kỹ năng và kiến thức về việc lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các hoạt động liên quan đến việc quản lý tiền bạc.

Quản trị tài chính là gì

2. Ba loại quản trị tài chính thường gặp

Quản trị tài chính thường được phân loại vào 3 loại chính như sau:

 • Quản trị tài chính doanh nghiệp (Corporate Financial Management): Đây là loại quản trị tài chính liên quan đến việc quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Các người quản lý tài chính tập trung vào việc tối ưu hóa cơ cấu vốn, quản lý rủi ro, thu về lợi nhuận và tối ưu hóa giá trị cho cổ đông.
 • Quản trị tài chính cá nhân (Personal Financial Management): Đây là loại quản trị tài chính dành cho cá nhân. Các người quản lý tài chính cá nhân tập trung vào việc lập kế hoạch tài chính cá nhân, tiết kiệm, đầu tư, quản lý nợ và đảm bảo an sinh xã hội.
 • Quản trị tài chính công cộng (Public Financial Management): Đây là loại quản trị tài chính áp dụng cho các tổ chức và cơ quan công cộng như chính phủ, các cơ quan địa phương và tổ chức phi chính phủ. Các người quản lý tài chính công cộng tập trung vào việc quản lý tài chính công và phục vụ lợi ích cộng đồng, bao gồm quản lý thuế, kế hoạch ngân sách và quản lý nợ công.

Các loại quản trị tài chính này thường có một số nhiệm vụ và mục tiêu riêng biệt, tuy nhiên, tất cả đều hướng tới việc tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn tài chính.

3.Tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và duy trì của doanh nghiệp. Dưới đây là một số yếu tố chính về tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp:

 • Tối ưu hóa tài nguyên: Quản trị tài chính giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên tài chính như vốn, tiền mặt và tài sản để tạo ra giá trị tối đa cho doanh nghiệp.
 • Rủi ro và bảo hiểm: Quản trị tài chính giúp doanh nghiệp đánh giá và quản lý rủi ro tài chính, cũng như đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nguồn lực để đối phó với các tình huống không mong muốn.
 • Lợi nhuận và tăng trưởng: Một quản trị tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận và tăng trưởng bền vững thông qua việc tối ưu hóa các quy trình, chính sách và chiến lược tài chính.
 • Duy trì vững mạnh: Quản trị tài chính cũng giúp doanh nghiệp duy trì một vị thế vững mạnh trên thị trường bằng cách nắm bắt và khai thác cơ hội kinh doanh mới.
 • Tránh sai lầm tài chính: Một quản trị tài chính chặt chẽ có thể giúp doanh nghiệp tránh các sai lầm tài chính tiềm ẩn và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến việc quản lý tài chính.
 • Tăng cường uy tín: Việc quản lý tài chính có thể giúp doanh nghiệp tăng cường uy tín với cổ đông, khách hàng và đối tác kinh doanh bằng cách duy trì một quỹ lưu chuyển và tài chính ổn định.
Tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp là gì

4. Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp thường bao gồm một số yếu tố cụ thể và mục đích chính như sau:

 • Tối ưu hóa giá trị cổ đông: Mục tiêu này tập trung vào việc tối đa hóa giá trị cho cổ đông bằng cách tạo ra một cơ cấu vốn tối ưu và phân phối lợi nhuận hiệu quả.
 • Tối đa hóa lợi nhuận: Mục tiêu này tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp thông qua việc quản lý rủi ro và chi phí hiệu quả.
 • Quản lý rủi ro: Mục tiêu này tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro trong việc quản lý tài chính bằng cách tối ưu hóa cơ cấu vốn, quản lý tài chính và bảo vệ khỏi các rủi ro tiềm ẩn.
 • Tối ưu hóa chi phí: Mục tiêu này tập trung vào việc giảm thiểu chi phí hoạt động và tối ưu hóa việc sử dụng tài chính để tạo ra lợi nhuận cao nhất.
 • Duy trì sự ổn định tài chính: Mục tiêu này tập trung vào việc duy trì một cơ cấu vốn ổn định và sự ổn định tài chính để bảo vệ doanh nghiệp khỏi những thách thức tiềm ẩn và cung cấp cho nó sức mạnh tài chính cần thiết để phát triển.
 • Tăng trưởng: Mục tiêu này tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp thông qua việc tối ưu hóa cơ cấu vốn và quản lý tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng và mở rộng doanh nghiệp.

5. Đặc điểm của quản trị tài chính là gì?

Quản trị tài chính có một số đặc điểm chính như sau:

 • Liên quan đến quản lý vốn và nguồn tài chính: Quản trị tài chính tập trung vào việc quản lý các nguồn tài chính như vốn, tiền mặt, tài sản và nợ.
 • Tính chiến lược và dài hạn: Quản trị tài chính không chỉ liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn mà còn tập trung vào việc định hình chiến lược tài chính và quản lý rủi ro dài hạn.
 • Tính khoa học và phức tạp: Quản trị tài chính yêu cầu phải áp dụng những phương pháp, mô hình, công cụ và kỹ thuật tính toán phức tạp để đánh giá và quản lý các yếu tố tài chính.
 • Liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau: Quản trị tài chính liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như quản trị rủi ro, quản lý tài sản, quản lý tiền tệ và nợ, và quản trị đầu tư.
 • Phụ thuộc vào môi trường kinh doanh: Quản trị tài chính phụ thuộc vào môi trường kinh doanh và tài chính, và phải đối mặt với các thách thức và cơ hội từ môi trường kinh doanh thay đổi.
 • Liên quan đến các quy trình và quy tắc pháp lý: Quản trị tài chính cần tuân thủ các quy trình và quy tắc pháp lý liên quan đến việc quản lý tài chính, bao gồm quy định về báo cáo tài chính và quản lý rủi ro tài chính.

Trên đây là bài viết với chủ đề quản trị tài chính là gì. Nếu như bạn vẫn còn bất cứ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ hãy gọi ngay qua HOTLINE 1900 2276 của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa để được hỗ trợ. 

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa thiết bị âm thanh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa cục đẩy công suất

👉 Sửa mixer

👉 Sửa vang số

👉 Sửa dàn âm thanh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline