Dòng tiền của dự án được hiểu chính là phần chênh lệch trong dòng tiền của doanh nghiệp ở trong từng giai đoạn mà dự án được thực hiện so với lúc mà dự án không thực hiện. Vậy thì nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án là gì? Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa cùng bạn tìm hiểu về chủ đề này nhé. 

1. Các nguyên tắc trong việc xác định dòng tiền dự án

Dòng tiền được ví von giống như huyết mạch, như máu trong cơ thể của mỗi một con người. Nếu như không có máu, thì cơ thể không hoạt động được. Tương tự như vậy dự án sẽ chẳng thể triển khai được nếu không có dòng tiền. Và, ngược lại thì dự án không mang lại lợi nhuận, dòng tiền lớn thì chẳng thế nào có nhà đầu tư nào lựa chọn dự án đó.

Chính vì thế, trong khâu tính toán dòng tiền, các nhà đầu tư cần phải phân tích đúng, quản lý sát sao theo nguyên lý kinh tế hoặc là nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận. Thế nhưng dù theo cách nào thì cũng cần phải tuân thủ các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án như sau:

nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án

1.1 Đo lường ở trên cơ sở tăng thêm

Nói một cách khác, thì nên đánh giá dòng tiền cho một dự án cụ thể dựa trên góc độ toàn bộ dòng tiền của doanh nghiệp sẽ bị tác động như thế nào nếu như được dự án chấp nhận so với các tác động khi dự án không được chấp nhận. 

Chính vì vậy mà cần đưa vào phân tích tất cả các thay đổi trong dòng doanh thu, dòng chi phí cũng như dòng thuế phát sinh do việc chấp nhận dự án. Ngược lại thì không  tính đến dòng tiền không bị dự án làm thay đổi.

1.2 Tính toán ở trên cơ sở sau thuế

Nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án tiếp theo chính là [hải tính toán dựa trên cơ sở sau thuế. Bởi vì đầu tư ban đầu cho một dự án cần đòi hỏi chi phí bằng tiền mặt sau thuế, thế nên thu nhập từ dự án cũng cần được tính bằng cùng đơn vị, tức là dòng tiền sau thuế.

1.3 Tất cả giá trị tài sản được sử dụng trong phạm vi dự án sẽ được tính vào phần chi phí của cơ hội

Nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án tiếp theo liên quan đến phần chi phí cơ hội. Cụ thể thì các chi phí cơ hội của tài sản chính là dòng tiền mà các tài sản đó có thể tạo ra nếu như chúng không được sử dụng trong dự án đang xem xét.

xác định dòng tiền của dự án

1.4 Chi phí thiệt hại không liên quan và ảnh hưởng đến dòng tiền của dự án

Chi phí thiệt hại chính là một chi phí đã được đưa ra, chính vì thế dù chấp thuận hay từ chối dự án thì nó vẫn tồn tại. Bởi các chi phí thiệt hại không thể thu hồi lại được thế nên chúng không được tính vào dòng tiền dự án. Chi phí này cũng sẽ được gọi là chi phí chìm – một loại chi phí không thích đáng.

1.5 Các tác động mang tính chất gián tiếp đến dự án sẽ được xem xét một cách kỹ lưỡng khi đánh giá dòng tiền

Ví dụ, nếu có một đề xuất mở rộng nhà máy thì đòi hỏi phải tăng vốn lưu động cho toàn doanh nghiệp, có thể dưới hình thức là tồn quỹ tiền mặt, hàng tồn kho, hoặc là một khoản phải thu lớn hơn. 

Việc gia tăng vốn lưu động này cần phải được tính vào đầu tư thuần cần thiết cho dự án. Hoặc là một phân xưởng có doanh nghiệp giới thiệu một sản phẩm mới cạnh tranh một cách trực tiếp với sản phẩm do một phân xưởng khác sản xuất. Phân xưởng đầu có thể thấy được sản phẩm này đang được đầu tư, thế nhưng khí tính đến tác động trên doanh số của phân xưởng thứ hai, dự án cũng có thể trở nên kém hấp dẫn hơn.

2. Xác định cách để tính dòng tiền dự án

Một dự án đầu tư không phải chỉ kéo dài trong khoảng thời gian vài ngày, vài tuần mà nó thường tính theo năm. Trong các năm tháng triển khai dự án thì sẽ phát sinh ra các khoản thu cũng như khoản chi tương ứng. Các khoản thu chi này hình thành nên dòng tiền thu và chi của dự án.

Cách để tính dòng tiền của dự án đơn giản: Đó là dùng dòng tiền thể hiện mức chênh lệch giữa các khoản thu, khoản chi trong từng hoạt động của dự án. Cụ thể thì công thức tính như sau:

Dòng tiền của dự án = dòng tiền vào (thu) – dòng tiền ra (chi)

2.1 Dòng tiền thu của dự án

Trong dự án thì sẽ có nhiều khoản thu khác nhau. Cụ thể các khoản thu bao gồm một số dòng tiền vào sau:

– Dòng vốn đầu tư ban đầu dành cho dự án bao gồm cả các khoản vốn cố định và vốn lưu động.

– Các khoản thu hồi vốn cố định thông qua những trích dẫn hàng năm.

– Khoản thu về danh cho giá trị thanh lý tài sản ở trong quá trình dự án đang diễn ra.

2.2 Dòng tiền chi

Có thể thấy rằng, trong việc triển khai dự án thì những dòng tiền chi ra có thể nói là khá nhiều. Chúng gồm nhiều khoản khác nhau, cụ thể:

– Đầu tư và mua sắm tài sản lưu động ban đầu;

– Mua sắm thêm những tài sản mới trong suốt quá trình diễn ra dự án;

– Tiền bảo trì và bảo dưỡng tài sản cố định;

– Tiền chi trả lương dành cho công nhân, nhân viên, quản lý dự án;

– Chi phí vận hành;

– Các khoản lãi cần phải trả;

Trên đây là những nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án. Ngoài ra, nếu như gia đình bạn cần Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tư vấn thêm dịch vụ sửa máy, xin vui lòng gọi số HOTLINE 1900 2276 nhé.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy nước nóng lạnh

👉 Sửa cây nước nóng lạnh

👉 Sửa máy lọc nước

👉 Thay lõi lọc nước

Đánh Giá
hotline