Nguyên tắc tranh tụng là một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự. Nguyên tắc này được quy định tại Điều 26 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Theo nguyên tắc này, các chủ thể tham gia tố tụng hình sự bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ, đánh giá chứng cứ, đưa ra yêu cầu để làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc này và tầm quan trọng của nguyên tắc này trong tố tụng hình sự.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Nguyên tắc tranh tụng là gì?

Nguyên tắc tranh tụng là những quy tắc chung, bắt buộc, được quy định bởi pháp luật, nhằm điều chỉnh hành vi, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia tố tụng trong quá trình tranh tụng. Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên những giá trị cơ bản của pháp luật, như sự tôn trọng quyền con người, sự bảo đảm quyền bình đẳng, sự tham gia dân chủ, sự minh bạch công khai, sự trung thực khách quan, v.v.

nguyên tắc tranh tụng

2. Nguyên tắc tranh tụng để làm gì?

Nguyên tắc tranh tụng có nhiều mục đích và lợi ích, chẳng hạn như:

  • Để bảo vệ quyền lợi và lập luận của các bên tham gia tố tụng, bằng cách cho phép các bên tự do đưa ra, thu thập, đánh giá và phản bác các chứng cứ, đưa ra các yêu cầu, kiến nghị, phản biện, v.v. liên quan đến vụ án. Ví dụ, nguyên tắc tranh tụng cho phép bị cáo có quyền bào chữa, có quyền biết tội danh, chứng cứ và lập luận của bên buộc tội, có quyền đề nghị thẩm vấn, chứng minh, giải thích, v.v. để bảo vệ bản thân.
  • Để tạo sự công bằng và bình đẳng giữa các bên tham gia tố tụng, bằng cách đảm bảo các bên có cơ hội ngang nhau để thể hiện quan điểm, chứng cứ và lợi ích của mình, không bị phân biệt, thiệt thòi hoặc ưu ái. Ví dụ, nguyên tắc tranh tụng cho phép các bên có quyền được nghe, được nghe xong, được nghe đầy đủ, được nghe đúng thứ tự, v.v. trong quá trình tranh tụng.
  • Để tăng cường sự dân chủ và minh bạch trong quá trình xét xử, bằng cách cho phép các bên tham gia tố tụng có quyền kiểm tra, giám sát và phản ứng đối với các hoạt động của nhau, cũng như của Tòa án, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, v.v. Ví dụ, nguyên tắc tranh tụng cho phép các bên có quyền khiếu nại, kháng cáo, tái kháng cáo, v.v. đối với các quyết định, hành vi của các cơ quan tố tụng.

3. Các nguyên tắc tranh tụng cơ bản

Trong pháp luật tố tụng của Việt Nam, có nhiều nguyên tắc tranh tụng được quy định, nhưng có thể tóm tắt thành bốn nguyên tắc cơ bản sau đây:

  • Nguyên tắc tranh tụng bình đẳng: Là nguyên tắc cho phép các bên tham gia tố tụng có quyền bình đẳng với nhau trong việc đưa ra chứng cứ, đánh giá chứng cứ, đưa ra yêu cầu để làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Nguyên tắc này được thể hiện qua việc các bên có quyền được nghe, được nghe xong, được nghe đầy đủ, được nghe đúng thứ tự, v.v. trong quá trình tranh tụng.
  • Nguyên tắc tranh tụng công khai: Là nguyên tắc cho phép công chúng có quyền theo dõi, tham gia và kiểm tra quá trình tranh tụng, nhằm tăng cường sự minh bạch, dân chủ và trách nhiệm của các cơ quan tố tụng. Nguyên tắc này được thể hiện qua việc mở cửa phiên tòa cho công chúng, trừ những trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định, và công bố bản án, quyết định của Tòa án.
  • Nguyên tắc tranh tụng khách quan: Là nguyên tắc cho phép các bên tham gia tố tụng phải tôn trọng sự thật khách quan của vụ án, không được che giấu, bóp méo, làm giả chứng cứ, lập luận, v.v. Nguyên tắc này được thể hiện qua việc các bên phải trung thực, khách quan, minh bạch trong việc đưa ra, thu thập, đánh giá và phản bác các chứng cứ, và phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói, làm trong quá trình tranh tụng.
  • Nguyên tắc tranh tụng tự do: Là nguyên tắc cho phép các bên tham gia tố tụng có quyền tự do lựa chọn, quyết định và thực hiện các hành vi tranh tụng, theo ý muốn và lợi ích của mình, miễn là không vi phạm pháp luật. Nguyên tắc này được thể hiện qua việc các bên có quyền tự do đưa ra, thu thập, đánh giá và phản bác các chứng cứ, đưa ra các yêu cầu, kiến nghị, phản biện, v.v. liên quan đến vụ án, và không bị ép buộc, cưỡng chế, gây áp lực, v.v. bởi bất kỳ bên nào.
Các nguyên tắc tranh tụng cơ bản

4. Cách áp dụng các nguyên tắc tranh tụng

Để áp dụng các nguyên tắc tranh tụng một cách hiệu quả, bạn cần nắm vững những kiến thức, kỹ năng và thái độ sau đây:

  • Kiến thức: Bạn cần nắm vững các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia tố tụng, các quy trình, thủ tục, hình thức và nội dung của các hoạt động tranh tụng, các nguyên tắc, quy tắc và tiêu chuẩn về đưa ra, thu thập, đánh giá và phản bác các chứng cứ, v.v.
  • Kỹ năng: Bạn cần có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và phản bác các chứng cứ, kỹ năng lập luận, biện hộ, phản biện, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thương lượng, v.v. trong quá trình tranh tụng.
  • Thái độ: Bạn cần có thái độ tôn trọng, hợp tác, trung thực, khách quan, tự do, sáng tạo, v.v. trong quá trình tranh tụng.

Nguyên tắc tranh tụng là một nguyên tắc quan trọng trong tố tụng hình sự. Việc thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ giúp đảm bảo tính khách quan, công bằng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng. Hy vọng những thông tin mà Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã cung cấp sẽ hữu ích với bạn.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tivi của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tivi

👉 Thay màn hình tivi

👉 Sửa tivi Sharp

👉 Sửa tivi Samsung

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline