Thẩm định giá là quá trình ước tính giá trị của một tài sản cụ thể tại một thời điểm nhất định. Thẩm định giá có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, kinh doanh, đầu tư, bảo hiểm, thuế, pháp lý, …Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ tìm hiểu về 3 nguyên tắc thẩm định giá quan trọng nhất, đó là: nguyên tắc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất, nguyên tắc cung cầu và nguyên tắc dự tính lợi ích tương lai.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Nguyên tắc thẩm định giá sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất

Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất của tài sản là đạt được mức hữu dụng tối đa có thể cho phép về mặt pháp lý, về kỹ thuật, về tài chính trong những hoàn cảnh kinh tế xã hội thực tế phù hợp và đem lại giá trị cao nhất cho tài sản. Một tài sản đang sử dụng thực tế không nhất thiết đã thể hiện khả năng sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất của tài sản đó. Một tài sản có thể sử dụng được nhiều mục đích khác nhau. Trong số rất nhiều mục đích sử dụng khác nhau, thông thường bao giờ một bất động sản cũng có một mục đích sử dụng hợp pháp, đem lại độ thỏa mãn lớn nhất và trong khoảng thời gian xác định. Một tài sản tiêu dùng, được đánh giá là sử dụng tối ưu nếu tại thời điểm thẩm định giá có đủ bằng chứng cho thấy công dụng tài sản đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng. Một tài sản đầu tư, được đánh giá là sử dụng tối ưu nếu tại thời điểm thẩm định giá có đủ bằng chứng cho thấy tài sản mang lại thu nhập ròng lớn nhất cho người sở hữu hoặc có khả năng mang lại giá trị hiện tại của dòng thu nhập trong tương lai là lớn nhất; mục đích tối ưu đó có thể tồn tại và kéo dài liên tục trong khoảng thời gian nhất định.

Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất giúp thẩm định viên xác định mục đích sử dụng phù hợp nhất cho tài sản, từ đó ước tính giá trị tài sản theo mục đích đó. Nguyên tắc này cũng giúp thẩm định viên đề xuất những giải pháp nâng cao giá trị tài sản bằng cách thay đổi mục đích sử dụng hoặc cải tạo tài sản.

Nguyên tắc thẩm định giá sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất

2. Nguyên tắc thẩm định giá: Nguyên tắc cung cầu

Nguyên tắc cung cầu là một nguyên tắc kinh tế quan trọng, thể hiện mối liên hệ giữa lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được cung ứng và lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được yêu cầu trên thị trường. Theo nguyên tắc này, giá trị của một hàng hóa hoặc dịch vụ phụ thuộc vào sự cân đối giữa lượng cung và lượng cầu của nó. Khi lượng cung nhiều hơn lượng cầu, giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ giảm, vì người bán phải hạ giá để thu hút người mua. Ngược lại, khi lượng cầu nhiều hơn lượng cung, giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ tăng, vì người mua phải trả giá cao hơn để có được hàng hóa hoặc dịch vụ mong muốn. Lượng cung và lượng cầu của một hàng hóa hoặc dịch vụ được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, như nhu cầu sử dụng, khả năng thanh toán, sự khan hiếm, sự cạnh tranh, sự thay đổi của kinh tế xã hội, các chính sách của nhà nước, … 

Nguyên tắc cung cầu có vai trò quan trọng trong việc thẩm định giá trị của một tài sản, tức là giá trị mà người mua sẵn sàng trả và người bán sẵn sàng nhận để giao dịch tài sản trong điều kiện thị trường tự do và cạnh tranh, không bị can thiệp bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Nguyên tắc này cũng giúp thẩm định viên dự báo xu hướng giá trị tài sản trong tương lai dựa trên sự biến động của lượng cung và lượng cầu, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến chúng.

Nguyên tắc thẩm định giá: Nguyên tắc cung cầu

3. Nguyên tắc thẩm định giá: Nguyên tắc dự tính lợi ích tương lai

Nguyên tắc dự tính lợi ích tương lai là nguyên tắc thể hiện sự liên quan giữa giá trị hiện tại của tài sản và lợi ích kinh tế mà tài sản mang lại trong tương lai. Theo nguyên tắc này, giá trị của tài sản phụ thuộc vào khả năng sinh lợi của tài sản đó trong tương lai. Một tài sản có khả năng sinh lợi cao sẽ có giá trị cao hơn một tài sản có khả năng sinh lợi thấp. Lợi ích kinh tế của tài sản có thể là thu nhập, tiết kiệm chi phí, tăng giá trị, …

Nguyên tắc dự tính lợi ích tương lai giúp thẩm định viên xác định giá trị hiện tại của tài sản bằng cách chiết khấu dòng thu nhập hoặc lợi ích kinh tế mà tài sản mang lại trong tương lai về thời điểm hiện tại. Nguyên tắc này cũng giúp thẩm định viên đánh giá khả năng sinh lợi của tài sản dựa trên các yếu tố như hiệu suất hoạt động, chi phí vận hành, tuổi thọ, rủi ro, …

Trong bài viết này của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa, đã tìm hiểu về 3 nguyên tắc thẩm định giá quan trọng nhất, đó là: nguyên tắc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất, nguyên tắc cung cầu và nguyên tắc dự tính lợi ích tương lai. Các nguyên tắc nàylà những quy tắc cơ bản mà thẩm định viên cần tuân theo để xác định giá trị của tài sản một cách chính xác, khách quan và minh bạch. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ HOTLINE 1900 2276.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tủ lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tủ lạnh

👉 Sửa tủ đông

👉 Sửa tủ mát

👉 Sửa máy làm đá

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline