Tái định cư là quá trình nhằm mục đích phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, hoặc giải quyết các vấn đề về môi trường. Nguyên tắc tái định cư là một khía cạnh quan trọng trong quản lý đô thị và phát triển bền vững. Dưới đây là bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa về các nguyên tắc trên một cách chi tiết.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Đất tái định cư là gì?

Hiện tại, không có quy định cụ thể về đất tái định cư. Tuy nhiên, có một số thuật ngữ liên quan đến tái định cư mà bạn có thể tham khảo như sau:

 • Theo Điều 3, Khoản 1 của Nghị định 84/2013/NĐ-CP, nhà ở tái định cư được định nghĩa là một loại nhà ở được đầu tư xây dựng hoặc mua để phục vụ nhu cầu tái định cư của các hộ gia đình và cá nhân, theo quy định tại Điều 2, Khoản 1 của cùng Nghị định.
 • Tại Điều 3, Khoản 4 của Nghị định 84/2013/NĐ-CP, hộ gia đình cá nhân tái định cư được định nghĩa như sau:
 • Là hộ gia đình và cá nhân được quy định tại Điều 2, Khoản 1 của Nghị định 84/2013/NĐ-CP, có thể mua hoặc thuê nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai và theo quy định của Nghị định 84/2013/NĐ-CP.
 • Từ đó, đất tái định cư có thể hiểu là loại đất mà nhà nước sử dụng để đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ gia đình và cá nhân, như được quy định trong Nghị định 84/2013/NĐ-CP.
Đất tái định cư là gì

2. Nguyên tắc tái định cư

Quy trình bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi được quy định như sau:

 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng, UBND cấp tỉnh và cấp huyện chịu trách nhiệm bố trí tái định cư thông báo cho người có đất ở thu hồi về kế hoạch bố trí tái định cư. 
 • Thông báo bao gồm các thông tin như địa điểm, quy mô quỹ đất và nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất và căn hộ, giá đất và giá nhà tái định cư dự kiến. Nội dung thông báo cũng cần mô tả dự kiến phương án bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.
 • Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu khu vực thu hồi có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Người có công với cách mạng và có đất thu hồi được ưu tiên vị trí thuận lợi, đồng thời được bàn giao mặt bằng sớm.
 • Phương án bố trí tái định cư phải được công bố công khai tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.
 • Giá đất được tính chi tiết cho việc thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, và giá bán nhà ở tái định cư sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định.
 • Trong trường hợp người có đất thu hồi bị thiếu tiền bồi thường, hỗ trợ để mua một suất tái định cư tối thiểu, Nhà nước sẽ hỗ trợ số tiền còn thiếu.
 • Chính phủ đã xác định suất tái định cư tối thiểu có thể là đất ở, nhà ở hoặc tiền mặt, phù hợp với lựa chọn của người được bố trí tái định cư, theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. UBND cấp tỉnh sẽ quy định chi tiết theo điều kiện cụ thể của địa phương.
Nguyên tắc tái định cư

3. Những trường hợp nào thì được bố trí tái định cư?

Có bốn trường hợp cụ thể được quy định về bố trí tái định cư theo Điều 79 của Luật Đất đai 2013 và Điều 6 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

 • Người sử dụng đất và nhà ở thuộc đối tượng định cư: Được bố trí tái định cư nếu có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Phải đáp ứng hai điều kiện: Bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại không đủ để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi. 
 • Được bố trí tái định cư nếu trong hộ có thể tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi.
 • Quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư dựa trên quỹ đất và tình thực tế tại địa phương. Đối với hành lang an toàn, cơ quan chức năng sẽ xác định đối tượng và quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư. 
 • Được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở khi đất bị thu hồi và không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi. Nếu đối tượng này đang sử dụng đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi thiên tai khác đe dọa tính mạng, cũng được bồi thường theo quy định.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa về các nguyên tắc tái định cư mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn có thêm bất cứ câu hỏi thắc mắc nào khác, hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi ngay để được giải đáp kịp thời nhé.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy lạnh

👉 Vệ sinh máy lạnh

👉 Bảo trì máy lạnh

👉 Lắp đặt máy lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline