Là một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT), mở cửa thị trường kích thích tăng trưởng và đóng góp không chỉ cho phát triển kinh tế mà còn cho tiến bộ xã hội. Trong bài viết sau đây, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ phân tích cụ thể về nguyên tắc mở cửa thị trường này.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Khái quát sơ lược về nguyên tắc mở cửa thị trường.

Mở cửa thị trường hay còn gọi là “tiếp cận thị trường” là một công cụ quan trọng của GATT/ WTO nhằm đạt được mục tiêu tự do hóa và mở rộng thương mại.

Điều kiện tiên quyết cho điều này là mỗi nước phải thực hiện chính sách mở cửa thị trường cho sản phẩm nước ngoài. Nếu các nước thành viên đồng ý mở cửa thị trường, hệ thống thương mại WTO sẽ trở thành hệ thống thương mại đa phương mở lớn nhất thế giới.  

Về mặt pháp lý, mở cửa thị trường là nghĩa vụ ràng buộc đối với các nước thành viên, đưa ra lộ trình mở cửa thị trường cho hàng hóa (trong thời kỳ GATT), dịch vụ và đầu tư nước ngoài (trong thời kỳ WTO) mà chúng ta sẽ xây dựng và thực hiện.

Đối với các nước mong muốn gia nhập WTO, cam kết về Lộ trình mở cửa thị trường là điều kiện tiên quyết để trở thành thành viên WTO. Đối với các  thành viên WTO, vòng đàm phán vốn đã là diễn đàn để các nước đàm phán về nội dung, lộ trình thực hiện các cam kết mở cửa thị trường của mình.

Nguyên tắc mở cửa thị trường sẽ được thực hiện thông qua các cam kết sau:

  • Cấm áp dụng các biện pháp hạn chế định lượng.
  • Giảm dần và loại bỏ hàng rào thuế quan.
  • Loại bỏ các rào cản phi thuế quan trong thương mại.
Khái quát sơ lược về nguyên tắc mở cửa thị trường

2. Chi tiết nội dung các cam kết của nguyên tắc mở cửa thị trường.

Dưới đây là nội dung của từng cam kết trong nguyên tắc mở cửa, tiếp cận thị trường.

2.1. Cấm áp dụng các biện pháp hạn chế định lượng.

Hạn chế về số lượng là một biện pháp để bảo vệ ngành sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu.

Đây là rào cản không thể vượt qua đối với các nước xuất khẩu. Cho dù các nước xuất khẩu có cố gắng cải thiện chất lượng và giá cả của các sản phẩm chất lượng cao đến đâu, họ cũng không thể tăng khối lượng xuất khẩu vượt quá hạn ngạch.

Hơn nữa, khi nước nhập khẩu áp đặt các hạn chế về số lượng, số lượng và mục tiêu của các hạn chế phụ thuộc vào nước nhập khẩu thường không rõ ràng và có  khả năng cao là nước xuất khẩu sẽ bị phân biệt đối xử.

Các biện pháp thuế quan hiện đang là trở ngại mà các nước xuất khẩu có thể vượt qua. Mặc dù biện pháp này có tác dụng gián tiếp trong việc hạn chế nhập khẩu nhưng các nước xuất khẩu có thể tăng khối lượng xuất khẩu thông qua các nỗ lực về chất lượng và giá cả.

Ngoài ra, khi áp dụng các biện pháp về thuế cần quy định rõ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và đối xử công bằng với nước xuất khẩu.

Các hạn chế về số lượng là rào cản mạnh mẽ và trực tiếp đối với thương mại quốc tế, do đó đi ngược lại mục đích mở rộng tự do hóa thương mại của GATT/ WTO và việc áp dụng chúng thường bị cấm.

Điều 11 của GATT 1994 không cho phép các Quốc gia Thành viên đưa ra hoặc duy trì các lệnh cấm hoặc hạn chế đối với việc nhập khẩu hoặc xuất  khẩu sản phẩm thông qua hạn ngạch giấy phép hoặc các biện pháp khác để loại trừ thuế hoặc phí.

2.2. Giảm dần và loại bỏ hàng rào thuế quan.

Như đã đề cập ở trên, WTO cho phép các nước thành viên chỉ áp đặt thuế quan một cách gián tiếp và như một biện pháp duy nhất để bảo vệ sản xuất trong nước. Nó cũng thiết lập các quy tắc cụ thể cho đàm phán giảm thuế  nhằm  mở rộng thương mại, cũng như các quy tắc để đảm bảo sự ổn định của kết quả đàm phán.

Phương thức đàm phán cắt giảm thuế liên tiếp khác với phương thức đàm phán song phương giữa hai nước và có điểm độc đáo là được thực hiện đồng thời giữa các nước thành viên trong vòng đàm phán kết quả.

Hiệp định cũng được áp dụng với các nước thành viên khác theo nguyên tắc  tối huệ quốc. Kết quả của các cuộc đàm phán này được ghi nhận trong lộ trình ưu đãi thuế quan, trong đó xác định rõ ràng và ràng buộc nghĩa vụ của mỗi nước theo quy định của pháp luật về thuế và danh mục thuế suất hạn chế.

Để đảm bảo kết quả đàm phán về thuế và thực hiện nguyên tắc mở cửa thị trường một cách ổn định, WTO cấm các nước thành viên áp thuế vượt quá mức  họ đã cam kết giảm hoặc duy trì, đồng thời cấm áp các loại thuế mà các nước thành viên cho phép. Những thay đổi đơn phương và tùy tiện có thể được thực hiện để tăng tỷ lệ ràng buộc này.

2.3. Loại bỏ các rào cản phi thuế quan trong thương mại.

Như đã đề cập ở trên, thuế suất của các nước đã được hạ xuống đáng kể thông qua đàm phán, nhưng đổi lại các nước ngày càng sử dụng các hàng rào phi thuế quan  để hạn chế nhập khẩu, và quá trình tự do hóa thương mại quốc tế đang cản trở. Vì lý do này, WTO ngày càng chú trọng đến việc giảm dần và bãi bỏ các biện pháp phi thuế quan.

Chi tiết nội dung các cam kết của nguyên tắc mở cửa thị trường

Đó là những thông tin mà Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã tìm hiểu được về nguyên tắc mở cửa thị trường theo hiệp định GATT năm 1994. Nhanh chóng truy cập và theo dõi website của chúng tôi để cập nhật sớm nhất những kiến thức hữu ích khác nhé!

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tivi của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tivi

👉 Thay màn hình tivi

👉 Sửa tivi Sharp

👉 Sửa tivi Samsung

Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline