Báo cáo kết quả kinh doanh là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp, phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu nguyên tắc lập báo cáo kết quả kinh doanh qua bài viết dưới đây nhé!

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc lập báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên chính là nguyên tắc thận trọng. Nguyên tắc thận trọng yêu cầu các khoản doanh thu, thu nhập và lợi nhuận phải được ghi nhận khi có đủ bằng chứng xác thực và có khả năng thực hiện, đồng thời các khoản chi phí, lỗ và rủi ro phải được ghi nhận ngay cả khi chưa có bằng chứng xác thực.

Ví dụ: doanh nghiệp nhận được một đơn đặt hàng trị giá 100 triệu đồng, nhưng chưa giao hàng thì chưa được ghi nhận doanh thu. Ngược lại, doanh nghiệp phát sinh chi phí sửa chữa tài sản cố định, nhưng chi phí này chưa được xác định chính xác thì phải được ước tính và ghi nhận vào chi phí.

Giải thích:

  • Nguyên tắc thận trọng được áp dụng để đảm bảo báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Theo nguyên tắc này, các khoản doanh thu, thu nhập và lợi nhuận chỉ được ghi nhận khi có đủ bằng chứng xác thực và có khả năng thực hiện. Điều này nhằm tránh việc doanh nghiệp ghi nhận quá mức doanh thu, thu nhập và lợi nhuận, dẫn đến làm sai lệch kết quả kinh doanh.
  • Ngược lại, các khoản chi phí, lỗ và rủi ro phải được ghi nhận ngay cả khi chưa có bằng chứng xác thực. Điều này nhằm đảm bảo doanh nghiệp không bỏ sót các khoản chi phí, lỗ và rủi ro có thể phát sinh trong tương lai.

2. Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc phù hợp yêu cầu các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận phải được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh theo nguyên tắc phù hợp với bản chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Ví dụ: doanh nghiệp bán hàng trả chậm, thì doanh thu phải được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh theo giá bán trả tiền ngay, không phải theo giá bán trả chậm.

Giải thích:

  • Nguyên tắc phù hợp được áp dụng để đảm bảo báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh đúng bản chất kinh tế của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Theo nguyên tắc này, các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận phải được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh theo nguyên tắc phù hợp với bản chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Điều này nhằm tránh việc doanh nghiệp ghi nhận các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận không phù hợp với bản chất kinh tế của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, dẫn đến làm sai lệch kết quả kinh doanh.
Nguyên tắc nhất quán

3. Nguyên tắc nguyên giá

Nguyên tắc nguyên giá yêu cầu các tài sản phải được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua, giá trao đổi hoặc giá trị hợp lý tại thời điểm sở hữu.

Ví dụ: doanh nghiệp mua một chiếc xe ô tô trị giá 1 tỷ đồng, thì giá gốc của chiếc xe ô tô này là 1 tỷ đồng.

Giải thích:

  • Nguyên tắc nguyên giá được áp dụng để đảm bảo tính khách quan của giá trị tài sản trên báo cáo tài chính. Theo nguyên tắc này, các tài sản phải được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua, giá trao đổi hoặc giá trị hợp lý tại thời điểm sở hữu. Điều này nhằm tránh việc doanh nghiệp ghi nhận các tài sản với giá trị không đúng với giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận.

4. Nguyên tắc tính giá xuất kho

Nguyên tắc tính giá xuất kho yêu cầu giá trị hàng hóa xuất kho được tính theo giá gốc của hàng tồn kho, bao gồm giá mua, chi phí gia công, chi phí vận chuyển, bảo hiểm,…

Ví dụ: doanh nghiệp có 100 sản phẩm, giá gốc của mỗi sản phẩm là 100.000 đồng. Khi doanh nghiệp xuất bán 50 sản phẩm, thì giá trị hàng hóa xuất kho là 50.000.000 đồng.

Giải thích:

  • Nguyên tắc tính giá xuất kho được áp dụng để đảm bảo tính chính xác của giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quả kinh doanh. Theo nguyên tắc này, giá trị hàng hóa xuất kho phải được tính theo giá gốc của hàng tồn

5. Nguyên tắc nhất quán

Nguyên tắc nhất quán yêu cầu doanh nghiệp phải sử dụng một phương pháp kế toán nhất quán cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương tự nhau trong kỳ kế toán và các kỳ kế toán tiếp theo.

Ví dụ: doanh nghiệp sử dụng phương pháp tính giá xuất kho theo giá bình quân gia quyền cho kỳ kế toán này thì phải tiếp tục sử dụng phương pháp này cho các kỳ kế toán tiếp theo.

Giải thích:

  • Nguyên tắc nhất quán được áp dụng để đảm bảo tính so sánh của báo cáo tài chính. Theo nguyên tắc này, doanh nghiệp phải sử dụng một phương pháp kế toán nhất quán cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương tự nhau trong kỳ kế toán và các kỳ kế toán tiếp theo. Điều này nhằm tránh việc doanh nghiệp so sánh các báo cáo tài chính của các kỳ kế toán khác nhau không có tính so sánh.
Nguyên tắc nhất quán

6. Nguyên tắc trọng yếu

Nguyên tắc lập báo cáo kết quả kinh doanh tiếp theo đó chính là nguyên tắc trọng yếu. Nguyên tắc trọng yếu yêu cầu các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận phải được trình bày đầy đủ và chính xác, nhưng chỉ những khoản có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính mới phải được trình bày riêng biệt.

Ví dụ: doanh nghiệp có doanh thu bán hàng là 100 tỷ đồng, chi phí bán hàng là 20 tỷ đồng. Trong đó, chi phí vận chuyển là 1,5 tỷ đồng. Chi phí vận chuyển là khoản chi phí có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính nên phải được trình bày riêng biệt.

Giải thích:

  • Nguyên tắc trọng yếu được áp dụng để đảm bảo tính hữu ích của báo cáo tài chính. Theo nguyên tắc này, các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận phải được trình bày đầy đủ và chính xác, nhưng chỉ những khoản có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính mới phải được trình bày riêng biệt. Điều này nhằm tránh việc doanh nghiệp trình bày quá nhiều thông tin không cần thiết, gây khó khăn cho người sử dụng báo cáo tài chính.

7. Nguyên tắc toàn bộ

Nguyên tắc toàn bộ yêu cầu các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận phải được trình bày toàn bộ trong báo cáo tài chính, không được phép hạch toán chéo hoặc bù trừ giữa các khoản.

Ví dụ: doanh nghiệp có doanh thu bán hàng là 100 tỷ đồng, chi phí bán hàng là 20 tỷ đồng. Trong đó, chi phí vận chuyển là 1,5 tỷ đồng và chi phí quảng cáo là 1,5 tỷ đồng. Hai khoản chi phí này không được hạch toán chéo hoặc bù trừ, mà phải được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài chính.

Giải thích:

  • Nguyên tắc toàn bộ được áp dụng để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính. Theo nguyên tắc này, các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận phải được trình bày toàn bộ trong báo cáo tài chính, không được phép hạch toán chéo hoặc bù trừ giữa các khoản. Điều này nhằm tránh việc doanh nghiệp bỏ sót các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận, dẫn đến làm sai lệch kết quả kinh doanh.

8. Kết luận

Việc tuân thủ các nguyên tắc lập báo cáo kết quả kinh doanh là điều cần thiết để đảm bảo tính trung thực, khách quan và dễ hiểu của báo cáo. Các doanh nghiệp cần nắm vững các nguyên tắc này để có thể lập báo cáo kết quả kinh doanh chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin về nguyên tắc lập báo cáo kết quả kinh doanh do Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tổng hợp. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của chúng tôi! 

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tivi của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tivi

👉 Thay màn hình tivi

👉 Sửa tivi Sharp

👉 Sửa tivi Samsung

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline