Xã hội ngày càng phát triển, cùng với hội nhập thế giới và sự phát triển của nền công nghiệp 4.0, giáo dục đại học trở thành một trong những vấn đề được Nhà nước cũng như các bậc phụ huynh, học sinh quan tâm hàng đầu. Do đó, việc các cơ sở giáo dục đại học đưa ra được kiểm định chất lượng về môi trường giáo dục đạt chuẩn sẽ giải quyết được những trăn trở về cơ hội, định hướng việc làm về sau này. Đồng thời đây cũng được xem là thước đo phù hợp để đánh giá mức học phí và điểm xét tuyển đầu vào. Vì thế sau đây, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ gửi đến các bạn bài viết chi tiết nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Khái quát về kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Trên cơ sở quy định tại Khoản 1,3,6 Điều 2 Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT có quy định và đưa ra các khái niệm liên quan đến chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục.

Dựa trên quy định tại Khoản 1 thì Chất lượng của cơ sở giáo dục đại học được định nghĩa một cách cụ thể như sau: Chất lượng của cơ sở giáo dục đại học là sự đáp ứng mục tiêu do cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.

Tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT cũng quy định: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đồng thời, hoạt động đánh giá đó có thể là việc tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học hoặc việc đánh giá ngoài bởi tổ chức chuyên thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Tự đánh giá là quá trình cơ sở giáo dục tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về thực trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Còn đánh giá ngoài là quá trình khảo sát, đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục là mức độ yêu cầu và điều kiện mà cơ sở giáo dục phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn ứng với một lĩnh vực hoạt động của cơ sở giáo dục; trong mỗi tiêu chuẩn có một số tiêu chí. Tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục là mức độ yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn.

Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục đại học bao gồm:

– Cơ sở giáo dục đại học.

– Chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Khái quát về kiểm định chất lượng giáo dục đại học

2. Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học

Theo Điều 49 của Luật Giáo dục đại học quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học như sau:

– Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học là quá trình liên tục, mang tính hệ thống, bao gồm các chính sách, cơ chế, tiêu chuẩn, quy trình, biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

– Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học bao gồm hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và hệ thống bảo đảm chất lượng bên ngoài thông qua cơ chế kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học

3. Nguyên tắc kiểm định chất lượng đại học

Tại Khoản 5 Điều 49 của Luật Giáo dục đại học quy định về nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục đại học như sau:

– Độc lập, khách quan, đúng pháp luật.

– Trung thực, công khai, minh bạch.

– Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ.

Khi kiểm định chất lượng giáo dục đại học thì cần tuân thủ tất cả các nguyên tắc trên bởi dựa vào việc đánh giá chất lượng giáo dục đại học có thể phân loại và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học đó; tạo môi trường giáo dục công bằng và làm nền tảng phát triển lâu dài để mang lại tri thức tốt nhất cho thế hệ mai sau. Hãy thử tưởng tượng nếu việc đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đại học mà không công bằng, không trung thực, khách quan thì việc hệ lụy có thể khôn lường như thế nào, khi mà người học phải học tại những ngôi trường, cơ sở giáo dục không đạt chuẩn chất lượng tối thiểu nhất.

4. Mục tiêu kiểm định chất lượng đại học

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT thì mục đích và nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục đại học như sau:

– Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục; 

– Xác nhận mức độ cơ sở giáo dục đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn nhất định;

– Làm căn cứ để cơ sở giáo dục giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục;

– Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

5. Những câu hỏi liên quan

5.1. Các quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục?

– Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện theo điều 01 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT 19/05/2017 quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, cụ thể theo các bước:

+ Bước 1: Tự đánh giá;

+ Bước 2: Đánh giá ngoài;

+ Bước 3: Thẩm định kết quả đánh giá;

+ Bước 4: Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

5.2. Chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là bao lâu?

– Theo điều 01 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT 19/05/2017 quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là 5 năm.

5.3. Các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm những gì?

– Các cơ sở GDNN được hình thành ở 3 loại hình: Công lập, tự thục và nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi đến HOTLINE 1900 2276 của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa để được hỗ trợ.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy nước nóng lạnh

👉 Sửa cây nước nóng lạnh

👉 Sửa máy lọc nước

👉 Thay lõi lọc nước

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline