Nguyên tắc đối xử đặc biệt là một nguyên tắc cho phép các nước đang phát triển và kém phát triển được hưởng những lợi ích và ưu đãi đặc biệt trong tham gia vào các hiệp định quốc tế, đặc biệt là các hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Nguyên tắc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nước này phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào hệ thống thương mại đa phương. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu trong bài viết này. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Nguyên tắc đối xử đặc biệt trong WTO

WTO là một tổ chức quốc tế có vai trò quản lý và điều tiết các hoạt động thương mại quốc tế giữa các nước thành viên. WTO được thành lập năm 1995, kế thừa từ Hiệp ước Thương mại Chung (GATT), với mục tiêu thúc đẩy thương mại tự do, công bằng và không phân biệt đối xử giữa các nước. WTO hiện có 164 nước thành viên, trong đó có nhiều nước đang phát triển và kém phát triển. WTO nhận thức được sự khác biệt về mức độ phát triển, nhu cầu và khả năng của các nước thành viên, do đó, đã đưa ra nguyên tắc đối xử đặc biệt và khác biệt (S&D) cho các nước này. Nguyên tắc S&D được quy định tại nhiều hiệp định của WTO, như GATT, GATS, TRIPS, vv. Theo đó, các nước đang phát triển và kém phát triển được hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ khác biệt so với các nước phát triển, như:

 • Được miễn giảm hoặc áp dụng mức thuế thấp hơn đối với các sản phẩm xuất khẩu của các nước đang phát triển và kém phát triển.
 • Được áp dụng các biện pháp bảo hộ ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, vv. của các nước đang phát triển và kém phát triển trong một thời gian nhất định.
 • Được hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, đào tạo, nghiên cứu, vv. từ các nước phát triển và các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực tham gia vào WTO và thực hiện các cam kết.
 • Được gia hạn thời gian thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của WTO, hoặc được miễn thực hiện một số cam kết và nghĩa vụ khó khăn.
 • Được ưu tiên xử lý các tranh chấp liên quan đến các nước đang phát triển và kém phát triển trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO.
Nguyên tắc đối xử đặc biệt trong WTO

2. Nguyên tắc đối xử đặc biệt trong các hiệp định thương mại tự do

Ngoài WTO, các nước đang phát triển và kém phát triển cũng được hưởng nguyên tắc đối xử đặc biệt trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà họ tham gia. Các FTA là các hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương giữa các nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vv. giữa các bên. Các FTA thường có những quy định chi tiết và sâu hơn so với các quy định của WTO, nhưng không được mâu thuẫn với các quy định của WTO. Các FTA thường có những điều khoản đặc biệt dành cho các nước đang phát triển và kém phát triển, như:

 • Được miễn giảm hoặc loại bỏ thuế quan đối với một số lượng lớn hơn các sản phẩm xuất khẩu của các nước đang phát triển và kém phát triển.
 • Được áp dụng các quy tắc xuất xứ linh hoạt hơn đối với các sản phẩm xuất khẩu của các nước đang phát triển và kém phát triển.
 • Được hưởng những ưu đãi đặc biệt trong các lĩnh vực như dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, môi trường, lao động, vv. của các nước đang phát triển và kém phát triển.
 • Được hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, đào tạo, nghiên cứu, vv. từ các nước phát triển và các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực thực hiện các cam kết và tận dụng các cơ hội của các FTA.
Nguyên tắc đối xử đặc biệt trong các hiệp định thương mại tự do

3. Những thách thức và triển vọng của nguyên tắc đối xử đặc biệt

Nguyên tắc đối xử đặc biệt đã được áp dụng trong nhiều năm qua, nhưng vẫn còn nhiều thách thức và tranh cãi về hiệu quả và cách thức thực hiện của nó. Một số thách thức và tranh cãi bao gồm:

 • Sự mơ hồ và không nhất quán của các quy định về nguyên tắc này trong các hiệp định của WTO và các FTA. Các quy định này thường không rõ ràng về phạm vi, điều kiện, thời hạn và cơ chế giám sát, dẫn đến sự khác biệt trong cách hiểu và áp dụng của các nước thành viên.
 • Sự thiếu minh bạch và tính dân chủ trong quá trình đàm phán và thực hiện các cam kết liên quan đến nguyên tắc đối xử đặc biệt. Các nước đang phát triển và kém phát triển thường không có đủ khả năng tham gia và ảnh hưởng đến quá trình đàm phán và thực hiện các cam kết của WTO và các FTA, do đó, họ có thể bị bỏ rơi hoặc bị ép buộc chấp nhận những điều khoản không phù hợp với lợi ích của họ.
 • Sự thiếu hợp tác và hỗ trợ từ các nước phát triển và các tổ chức quốc tế đối với các nước đang phát triển và kém phát triển trong việc thực hiện nguyên tắc đối xử đặc biệt. Các nước phát triển và các tổ chức quốc tế thường không đáp ứng đầy đủ và kịp thời các nhu cầu và yêu cầu của các nước đang phát triển và kém phát triển về hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, đào tạo, nghiên cứu, vv. để nâng cao năng lực tham gia vào WTO và các FTA, cũng như để thực hiện các cam kết và tận dụng các cơ hội của nguyên tắc này.

Bên cạnh những thách thức và tranh cãi, nguyên tắc đối xử đặc biệt cũng mang lại những triển vọng và cơ hội cho các nước đang phát triển và kém phát triển, như:

 • Tạo điều kiện cho các nước đang phát triển và kém phát triển tham gia vào hệ thống thương mại đa phương một cách hiệu quả và cân bằng, bằng cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, cũng như tạo ra những lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ, đầu tư của họ trên thị trường quốc tế.
 • Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững của các nước đang phát triển và kém phát triển, bằng cách tận dụng các nguồn lực, công nghệ, kiến thức và kinh nghiệm từ các nước phát triển và các tổ chức quốc tế, cũng như đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu của phát triển quốc gia của họ.
 • Đóng góp vào sự hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế, bằng cách giảm thiểu các mâu thuẫn và xung đột thương mại, tăng cường sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các nước thành viên, cũng như hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, phòng chống đói nghèo, vv.

Bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã giúp bạn hiểu nguyên tắc đối xử đặc biệt là một nguyên tắc quan trọng trong luật pháp quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Nguyên tắc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nước đang phát triển và kém phát triển phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào hệ thống thương mại đa phương. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ HOTLINE 1900 2276.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tủ lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tủ lạnh

👉 Sửa tủ đông

👉 Sửa tủ mát

👉 Sửa máy làm đá

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline