Pháp luật về hợp đồng là một trong những quy định rất quan trọng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Bởi vì, hầu hết các giao dịch ở trong xã hội, thì dù có mục đích kinh doanh hay không bạn cũng nên tìm hiểu các nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng dưới đây của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa nhé. 

1. Hợp đồng là gì?

Căn cứ theo Điều 385 của Bộ luật Dân sự năm 2015, thì hợp đồng được quy định là: sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc là chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Như vậy thì hợp đồng chính là một sự thỏa thuận, sự thống nhất ý chí giữa các chủ thể, nhằm mục tiêu làm phát sinh, thay đổi hoặc là chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

nguyên tắc khi điều chỉnh hợp đồng

2. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng là gì?

Nguyên tắc để điều chỉnh hợp đồng được hiểu là các quy tắc chung được pháp luật quy định có vai trò định hướng cũng như chỉ đạo toàn bộ các quy phạm của pháp luật hợp đồng. Những nguyên tắc để điều chỉnh hợp đồng có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc áp dụng, soạn thảo cũng như xây dựng một bản hợp đồng dựa trên ý chí thống nhất của các bên và đảm bảo được quyền lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Bộ luật Dân sự năm 2015 đã đưa ra một bộ nguyên tắc chung cho cả Bộ luật, mang tính khái quát hóa cao cũng như góp phần làm giảm đáng kể số lượng nguyên tắc Bộ luật Dân sự năm 2005. Trong Bộ luật Dân sự năm 2015, thì chế định hợp đồng nằm ở phần thứ ba về trái quyền với tên gọi là “nghĩa vụ và hợp đồng”. Ở phần này, không có quy định nào về nguyên tắc cơ bản của hợp đồng nói chung hay là việc giao kết, thực hiện hợp đồng nói riêng (tức là nguyên tắc để điều chỉnh hợp đồng). 

Việc không quy định riêng những nguyên tắc để điều chỉnh hợp đồng trong Bộ luật Dân sự không phải là khi giao kết và cũng thực hiện hợp đồng không tuân thủ nguyên tắc nào mà giao kết và thực hiện hợp đồng phải tuân thủ theo đúng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự của Việt Nam.

Căn cứ theo Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, có thể rút ra được hai nguyên tắc cơ bản của luật tư chính là nguyên tắc tự do ý chí và nguyên tắc thiện chí. Trong đó thì nguyên tắc tự do ý chí chí chính là cơ sở cho hai tiểu nguyên tắc của nó là nguyên tắc hiệu lực ràng buộc của hợp đồng cùng với tự do ý chí có sự giới hạn bởi các trật tự công cộng.

Thế nên, pháp luật hợp đồng Việt Nam có 2 nguyên tắc cơ bản, như sau:

– Nguyên tắc tự do ý chí.

– Nguyên tắc thiện chí.

nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

3. Các nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng?

– Việc điều chỉnh hợp đồng cần phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng, văn bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng (nếu có).

– Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được thực hiện và áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

– Việc điều chỉnh giá của hợp đồng chỉ được áp dụng đối với các hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và các hợp đồng theo thời gian.

– Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng tiếp theo là: Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh cần phải bảo đảm không vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt. Trường hợp dự án hoặc dự toán mua sắm gồm rất nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng sau khi điều chỉnh cần phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm cần được phê duyệt. 

–  Đối với hợp đồng theo đơn giá muốn điều chỉnh thì việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện bắt đầu từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng như tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc là tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại khoản 6 và khoản 7. 

–  Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

+   Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc là các sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;

+   Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế cũng như biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

+   Việc bàn giao mặt bằng không đúng với  những thỏa thuận trong hợp đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của đơn vị nhà thầu gây ra.

– Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận cũng như thống nhất việc điều chỉnh. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng cũng quy định trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì cần phải báo cáo với người có thẩm quyền để xem xét, quyết định.

Trên đây là những nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng. Ngoài ra, trong bài viết cũng có một số thông tin khác về hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng để bạn tham khảo. Nếu như bạn đang có nhu cầu sửa máy móc, thì đừng quên gọi đến Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa số HOTLINE 1900 2276 nhé.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy nước nóng lạnh

👉 Sửa cây nước nóng lạnh

👉 Sửa máy lọc nước

👉 Thay lõi lọc nước

Đánh Giá
hotline