Chứng từ kế toán là căn cứ pháp lý ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc lập chứng từ kế toán theo đúng quy định là một trong những nguyên tắc cơ bản của kế toán. Nguyên tắc này giúp đảm bảo tính trung thực, chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin kế toán, phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng. Để hiểu rõ hơn về nguyên tắc chứng từ kế toán thì hãy đọc bài viết dưới đây của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Khái niệm chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là giấy tờ hoặc vật mang tin ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã được kiểm tra, xác nhận, phê duyệt theo quy định.

Khái niệm chứng từ kế toán

2. Các nguyên tắc lập chứng từ kế toán

Theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành, các nguyên tắc lập chứng từ kế toán bao gồm:

 • Nguyên tắc toàn vẹn: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được lập chứng từ kế toán.
 • Nguyên tắc trung thực, khách quan: Nội dung của chứng từ kế toán phải phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 • Nguyên tắc kịp thời: Chứng từ kế toán phải được lập ngay khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, hoặc ngay khi có đủ thông tin, tài liệu phản ánh nghiệp vụ đó.
 • Nguyên tắc rõ ràng, dễ hiểu: Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, dễ hiểu, không tẩy xóa, sửa chữa.

3. Quy định về nội dung của chứng từ kế toán

Nội dung của chứng từ kế toán phải đầy đủ, rõ ràng, chính xác và khách quan, phản ánh đầy đủ các yếu tố cần thiết sau:

 • Loại, số hiệu, ngày, tháng, năm lập chứng từ.
 • Tên, địa chỉ đơn vị, tổ chức, cá nhân lập chứng từ.
 • Tên, địa chỉ đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận chứng từ.
 • Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Lượng, giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Lý do phát sinh nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Chữ ký của người lập, người duyệt chứng từ.

4. Quy định về chữ ký trên chứng từ kế toán

Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng mực không phai, không được ký bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Người ký chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ.

Tầm quan trọng của nguyên tắc chứng từ kế toán

 • Việc tuân thủ các nguyên tắc lập chứng từ kế toán có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin kế toán. Cụ thể:
 • Nguyên tắc toàn vẹn đảm bảo mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều được ghi nhận đầy đủ, không bỏ sót.
 • Nguyên tắc trung thực, khách quan đảm bảo thông tin kế toán phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 • Nguyên tắc kịp thời đảm bảo thông tin kế toán được ghi nhận kịp thời, không chậm trễ, ảnh hưởng đến việc lập báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc rõ ràng, dễ hiểu đảm bảo thông tin kế toán dễ hiểu, dễ kiểm tra, tránh hiểu sai, hiểu nhầm.

5. Một số lưu ý khi lập chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là căn cứ pháp lý để ghi chép, lưu trữ và cung cấp thông tin kế toán. Do đó, khi lập chứng từ kế toán cần lưu ý một số điểm sau:

 • Ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các yếu tố cần thiết theo quy định:Các yếu tố trên cần được ghi rõ ràng, không tẩy xóa, sửa chữa. Trường hợp có sai sót, phải gạch chéo phần sai và ghi lại chính xác ở bên cạnh.
 • Không được tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ pháp lý để ghi chép, lưu trữ và cung cấp thông tin kế toán. Do đó, chứng từ kế toán phải được lập một cách chính xác, không được tẩy xóa, sửa chữa. Trường hợp có sai sót, phải gạch chéo phần sai và ghi lại chính xác ở bên cạnh.
 • Chứng từ kế toán phải được lập ngay khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Do đó, chứng từ kế toán phải được lập ngay khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, hoặc ngay khi có đủ thông tin, tài liệu phản ánh nghiệp vụ đó. Việc lập chứng từ kế toán chậm trễ có thể dẫn đến sai sót, thiếu sót trong việc ghi chép, lưu trữ và cung cấp thông tin kế toán.
 • Chứng từ kế toán phải được bảo quản cẩn thận, tránh thất lạc: Chứng từ kế toán là tài liệu kế toán quan trọng, có giá trị pháp lý. Do đó, chứng từ kế toán phải được bảo quản cẩn thận, tránh thất lạc. Chứng từ kế toán cần được lưu trữ đầy đủ, khoa học, theo quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra, khi lập chứng từ kế toán, cần lưu ý sử dụng mẫu chứng từ kế toán hợp lệ, được ban hành theo quy định của pháp luật. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng mực không phai, không được ký bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Người ký chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ.

Qua bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa bạn có hiểu được nguyên tắc lập chứng từ kế toán và việc tuân thủ các nguyên tắc này sẽ giúp đảm bảo chất lượng của thông tin kế toán, phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành và ra quyết định của doanh nghiệp.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tủ lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tủ lạnh

👉 Sửa tủ trưng bày bánh kem

👉 sữa chữa máy làm kem tươi

👉 Sửa tủ mát pepsi

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline