Quyền tác giả là quyền ảnh hưởng đối với sáng tạo, được thể hiện thông qua các tác phẩm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và khoa học. Quyền này phát triển đồng đều với sự tiến bộ của công nghệ. Cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu rõ hơn về nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của một cá nhân hoặc tổ chức đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do chính mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả, bao gồm:

 • Quyền nhân thân: Quyền nhân thân là các quyền gắn liền với danh tính của tác giả, bao gồm quyền đặt tên cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; quyền bảo vệ danh dự, uy tín và quyền tác giả của mình.
 • Quyền tài sản: Quyền tài sản là các quyền cho phép tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khai thác tác phẩm và hưởng lợi từ việc khai thác đó, bao gồm quyền sao chép, phân phối, công bố, biểu diễn, truyền đạt, chỉnh sửa, dịch, chuyển thể, phóng tác, phổ biến tác phẩm.

Quyền tác giả phát sinh ngay khi tác phẩm được định hình dưới dạng vật chất nhất định, không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục đăng ký, nộp lưu chiểu nào. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định khác nhau tùy theo từng loại tác phẩm và từng quốc gia.

Quyền tác giả có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của sáng tạo và văn hóa. Quyền tác giả bảo vệ quyền lợi của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả, khuyến khích họ tiếp tục sáng tạo và cống hiến cho xã hội.

Quyền tác giả là gì

2. Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả

Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả là những quy định cơ bản, mang tính định hướng trong việc bảo hộ quyền tác giả, được xác lập bởi các quốc gia thông qua các điều ước quốc tế và luật pháp quốc gia. Các nguyên tắc này nhằm đảm bảo tính thống nhất, công bằng và hiệu quả trong việc bảo hộ quyền tác giả.

Có thể kể đến một số nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả cơ bản như sau:

 • Nguyên tắc bảo hộ tự động (automatic protection): Theo nguyên tắc này, quyền tác giả phát sinh ngay khi tác phẩm được định hình dưới dạng vật chất nhất định, không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục nào như đăng ký, nộp lưu chiểu. Nguyên tắc bảo hộ tự động được quy định tại Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886, và được áp dụng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
 • Nguyên tắc bảo hộ tính nguyên gốc (originality): Theo nguyên tắc này, chỉ những tác phẩm có tính nguyên gốc mới được bảo hộ quyền tác giả. Tính nguyên gốc của tác phẩm được hiểu là sự sáng tạo mang dấu ấn cá nhân của tác giả, không sao chép từ tác phẩm của người khác.
 • Nguyên tắc bảo hộ chủ thể quyền tác giả (authorship): Theo nguyên tắc này, chỉ tác giả của tác phẩm mới có quyền tác giả đối với tác phẩm đó. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm bằng lao động trí tuệ của mình.
 • Nguyên tắc bảo hộ nội dung tác phẩm (content protection): Theo nguyên tắc này, quyền tác giả được bảo hộ đối với nội dung của tác phẩm, không phân biệt nội dung đó có giá trị hay không.
 • Nguyên tắc bảo hộ độc lập (independence of protection): Theo nguyên tắc này, việc bảo hộ quyền tác giả đối với một tác phẩm là độc lập với việc bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm khác.

Ngoài ra, còn có một số nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả khác như:

 • Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả mang tính quốc tế (international protection of copyright): Theo nguyên tắc này, quyền tác giả của một tác phẩm được bảo hộ trên lãnh thổ của tất cả các quốc gia thành viên của các điều ước quốc tế về bảo hộ quyền tác giả.
 • Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả có thời hạn (limited duration of protection): Theo nguyên tắc này, quyền tác giả chỉ được bảo hộ trong một thời hạn nhất định, sau đó quyền tác giả sẽ hết hiệu lực. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định khác nhau tùy theo từng loại tác phẩm và từng quốc gia.

Các nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền tác giả, thúc đẩy sự phát triển của sáng tạo và văn hóa.

nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả

3. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả

Điều kiện bảo hộ quyền tác giả là những quy định pháp luật xác định tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, điều kiện bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

 • Tác phẩm phải do tác giả trực tiếp sáng tạo ra. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm bằng lao động trí tuệ của mình. Tác phẩm do nhiều người cùng sáng tạo thì được coi là tác phẩm chung. Trong trường hợp tác phẩm được tạo ra do nhiều người cùng sáng tạo thì quyền tác giả thuộc về tất cả các đồng tác giả.
 • Tác phẩm phải có tính nguyên gốc. Tính nguyên gốc của tác phẩm được hiểu là sự sáng tạo mang dấu ấn cá nhân của tác giả, không sao chép từ tác phẩm của người khác.
 • Tác phẩm phải được định hình dưới dạng vật chất nhất định. Tác phẩm được định hình dưới dạng vật chất nhất định là tác phẩm được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, có thể nhìn, nghe, đọc, cảm nhận được.

Ngoài ra, Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định một số tác phẩm không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả, bao gồm:

 • Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin
 • Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó
 • Các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh
 • Các tác phẩm có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Việc bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm được định hình dưới dạng vật chất nhất định là tự động, không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục đăng ký, nộp lưu chiểu nào.

Trên đây là các thông tin về bài viết nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả. Nếu quý vị cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi đến Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa qua số HOTLINE 1900 2276.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa quạt điện

👉 Sửa quạt hơi nước

👉 Sửa quạt phun sương

👉 Sửa bình nóng lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline