Ngành tài chính ngân hàng là một trong những ngành đang được rất nhiều sinh viên quan tâm và lựa chọn để theo học hiện nay. Với sự phát triển của nền kinh tế và thị trường tài chính ngân hàng ngày càng mở rộng, ngành này đang trở thành một trong những ngành có nhu cầu nhân lực cao và tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Vậy ngành tài chính ngân hàng là gì? Tài chính Ngân hàng có những chuyên ngành, lĩnh vực nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Tài chính ngân hàng là gì?

Tài chính ngân hàng là một ngành học liên quan đến việc quản lý và điều hành các hoạt động tài chính và ngân hàng trong các tổ chức kinh tế. Đây là một ngành đòi hỏi kiến thức về tài chính, ngân hàng, kinh tế và luật pháp để có thể hiểu và áp dụng các quy định, chính sách và chiến lược trong việc quản lý tài chính và ngân hàng.

Ngành tài chính ngân hàng bao gồm các lĩnh vực như: tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính và các hoạt động liên quan đến ngân hàng như tín dụng, chứng khoán, bảo hiểm và quản lý rủi ro tài chính. Với sự phát triển của thị trường tài chính ngân hàng, ngành này đang có nhu cầu cao về nhân lực chuyên môn và có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

2. Học Tài chính ngân hàng ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, sinh viên có thể làm việc tại các tổ chức tài chính và ngân hàng như ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các doanh nghiệp kinh doanh tài chính và các cơ quan tài chính của chính phủ. Các vị trí công việc phổ biến cho những người tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng bao gồm:

 • Chuyên viên tài chính: Làm việc trong các công ty tài chính hoặc ngân hàng, chuyên về việc phân tích và đánh giá các dự án đầu tư, quản lý rủi ro tài chính và đưa ra các chiến lược tài chính cho doanh nghiệp.
 • Chuyên viên ngân hàng: Làm việc trong các ngân hàng, chịu trách nhiệm về việc cung cấp các dịch vụ tài chính như cho vay, mở thẻ tín dụng, gửi tiền và hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động tài chính.
 • Kế toán tài chính: Làm việc trong các doanh nghiệp kinh doanh tài chính, chịu trách nhiệm về việc quản lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Quản lý tài chính công: Làm việc trong các cơ quan tài chính của chính phủ, chịu trách nhiệm về việc quản lý và điều hành các hoạt động tài chính của đất nước.
Tài chính Ngân hàng có những chuyên ngành, lĩnh vực nào

3. Tài chính Ngân hàng học những gì?

Để có thể làm việc hiệu quả trong ngành tài chính ngân hàng, sinh viên cần phải học những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quá trình đào tạo. Các môn học chính trong ngành tài chính ngân hàng bao gồm:

 • Tài chính doanh nghiệp: Môn học này giúp sinh viên hiểu về các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, từ việc lập kế hoạch tài chính, quản lý rủi ro tài chính cho đến việc đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
 • Quản lý tài chính công: Môn học này giúp sinh viên hiểu về các hoạt động tài chính của chính phủ, từ việc thu thuế, chi tiêu công và điều hành ngân sách quốc gia.
 • Tài chính quốc tế: Môn học này giúp sinh viên hiểu về các hoạt động tài chính liên quan đến quốc tế, từ việc quản lý tỷ giá, thanh toán quốc tế cho đến việc đầu tư và hợp tác tài chính với các nước khác.
 • Đầu tư tài chính: Môn học này giúp sinh viên hiểu về các hoạt động đầu tư tài chính, từ việc phân tích và đánh giá các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư cho đến việc quản lý rủi ro và đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả.
 • Luật tài chính: Môn học này giúp sinh viên hiểu về các quy định và luật pháp liên quan đến hoạt động tài chính và ngân hàng, từ việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đến việc tuân thủ các quy định và chính sách của chính phủ.

4. Tài chính Ngân hàng có những chuyên ngành, lĩnh vực nào?

Trong ngành tài chính ngân hàng, có nhiều chuyên ngành và lĩnh vực để sinh viên có thể lựa chọn theo học và phát triển sự nghiệp sau này. Dưới đây là một số chuyên ngành và lĩnh vực phổ biến trong ngành tài chính ngân hàng.

4.1. Tài chính Ngân hàng

Chuyên ngành tài chính ngân hàng là một trong những chuyên ngành cơ bản và quan trọng nhất trong ngành tài chính ngân hàng. Chuyên ngành này tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các kiến thức về tài chính và ngân hàng để quản lý và điều hành các hoạt động tài chính và ngân hàng trong các tổ chức kinh tế.

Các sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ được học các môn như tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính công, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính và luật tài chính. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các tổ chức tài chính và ngân hàng như đã đề cập ở phần trước.

4.2. Quản lý tài chính công

Quản lý tài chính công là một trong những lĩnh vực mới và tiềm năng trong ngành tài chính ngân hàng. Chuyên ngành này tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các kiến thức về tài chính công để quản lý và điều hành các hoạt động tài chính của chính phủ và các cơ quan tài chính khác.

Các sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ được học các môn như quản lý tài chính công, kế toán tài chính công, thuế và chi tiêu công. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan tài chính của chính phủ hoặc các tổ chức liên quan đến hoạt động tài chính công.

4.3. Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Chuyên ngành này tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các kiến thức về tài chính để quản lý và điều hành các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Các sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ được học các môn như tài chính doanh nghiệp, quản lý rủi ro tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các doanh nghiệp kinh doanh tài chính hoặc các công ty tài chính.

4.4. Tài chính thuế

Tài chính thuế là một trong những lĩnh vực mới và tiềm năng trong ngành tài chính ngân hàng. Chuyên ngành này tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các kiến thức về tài chính và thuế để quản lý và điều hành các hoạt động tài chính liên quan đến thuế.

Các sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ được học các môn như tài chính công, kế toán thuế, luật thuế và quản lý thuế. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan thuế của chính phủ hoặc các tổ chức liên quan đến hoạt động tài chính thuế.

4.5. Tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế là một trong những lĩnh vực quan trọng và phát triển trong ngành tài chính ngân hàng. Chuyên ngành này tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các kiến thức về tài chính và ngân hàng trong môi trường quốc tế.

Các sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ được học các môn như tài chính quốc tế, quản lý rủi ro tài chính quốc tế và đầu tư tài chính quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các tổ chức tài chính và ngân hàng quốc tế hoặc các công ty đầu tư và hợp tác tài chính với các nước khác.

4.6. Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính là một trong những lĩnh vực phát triển và tiềm năng trong ngành tài chính ngân hàng. Chuyên ngành này tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các kiến thức về đầu tư tài chính để quản lý và điều hành các hoạt động đầu tư tài chính.

Các sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ được học các môn như đầu tư tài chính, phân tích đầu tư và quản lý rủi ro tài chính. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các công ty đầu tư tài chính hoặc các tổ chức liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính.

Ngành tài chính ngân hàng là gì

5. Học ngành Tài chính Ngân hàng cần những tố chất gì?

Để thành công trong ngành tài chính ngân hàng, sinh viên cần có những tố chất sau:

 • Kiến thức về tài chính, ngân hàng, kinh tế và luật pháp: Đây là những kiến thức cơ bản và quan trọng để có thể hiểu và áp dụng các quy định, chính sách và chiến lược trong việc quản lý tài chính và ngân hàng.
 • Kỹ năng phân tích và đánh giá: Để có thể quản lý và điều hành các hoạt động tài chính và ngân hàng, sinh viên cần có khả năng phân tích và đánh giá các dữ liệu và thông tin liên quan.
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Trong ngành tài chính ngân hàng, sinh viên sẽ phải làm việc với nhiều đối tượng khác nhau, từ đồng nghiệp đến khách hàng. Do đó, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm là rất cần thiết.
 • Tinh thần cầu tiến và sáng tạo: Ngành tài chính ngân hàng luôn thay đổi và phát triển theo xu hướng của thị trường và kinh tế. Do đó, sinh viên cần có tinh thần cầu tiến và sáng tạo để có thể thích nghi và đóng góp cho sự phát triển của ngành.
 • Khả năng quản lý thời gian và áp lực công việc: Các hoạt động trong ngành tài chính ngân hàng thường có tính chất cấp bách và yêu cầu sự chính xác và nhanh chóng. Do đó, sinh viên cần có khả năng quản lý thời gian và áp lực công việc tốt để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Tài chính ngân hàng là một trong những ngành đào tạo có tính chất cơ bản và quan trọng trong nền kinh tế hiện đại. Học ngành này không chỉ giúp sinh viên có kiến thức về tài chính và ngân hàng mà còn phát triển những kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường kinh doanh và tài chính.

Tuy nhiên, để thành công trong ngành tài chính ngân hàng, sinh viên cần có những tố chất cơ bản và sẵn sàng học hỏi và thích nghi với sự thay đổi của thị trường và kinh tế. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành tài chính ngân hàng là gì và có thêm động lực để theo đuổi con đường học tập và nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline