KPI (Key Performance Indicator) là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Đây là một chỉ số đo lường hiệu quả của các hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp đánh giá được mức độ hoàn thành các mục tiêu và định hướng cho các hoạt động trong tương lai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về KPI là gì trong kinh doanh, cách xác định và đo lường KPI, cũng như những KPI phổ biến cho phòng Marketing & Sale.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. KPI là gì?

KPI là một chỉ số đo lường hiệu quả của các hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp đánh giá được mức độ hoàn thành các mục tiêu và định hướng cho các hoạt động trong tương lai. KPI có thể được áp dụng cho cả tổ chức và cá nhân, và thường được thiết lập dựa trên các mục tiêu kinh doanh chính của doanh nghiệp.

KPI không chỉ đơn thuần là một con số, mà nó còn là một công cụ quản lý giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của các hoạt động và điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Nếu KPI được thiết lập đúng đắn và đo lường chính xác, nó có thể giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả hoạt động và đạt được thành tích cao hơn.

Một số KPI phổ biến cho phòng Marketing & Sale

2. KPI được sử dụng để làm gì?

KPI được sử dụng để đo lường hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và định hướng cho các hoạt động trong tương lai. Nó giúp doanh nghiệp đánh giá được mức độ hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và tìm ra những điểm yếu cần được cải thiện. Ngoài ra, KPI còn có tác dụng:

 • Định hướng cho các hoạt động: KPI giúp doanh nghiệp tập trung vào những mục tiêu quan trọng và đánh giá được hiệu quả của các hoạt động.
 • Đo lường hiệu quả của các hoạt động: KPI cho phép doanh nghiệp biết được mức độ hoàn thành các mục tiêu và đưa ra những điều chỉnh cần thiết.
 • Theo dõi tiến độ: KPI giúp doanh nghiệp theo dõi tiến độ của các hoạt động và đưa ra những biện pháp kịp thời để đảm bảo mục tiêu được đạt đúng thời hạn.
 • Đánh giá hiệu quả của nhân viên: KPI cũng có thể được áp dụng cho từng cá nhân trong tổ chức, giúp đánh giá hiệu quả làm việc của họ và tìm ra những điểm cần cải thiện.

3. Cách xác định KPI

Để xác định KPI, doanh nghiệp cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản như sau:

3.1. Xác định KPI theo mô hình SMART

Mô hình SMART là một công cụ hữu ích để xác định KPI. Theo mô hình này, KPI cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Specific (Cụ thể): KPI cần được xác định rõ ràng và cụ thể, không để lại sự lạc đào hay hiểu nhầm.
 • Measurable (Đo lường được): KPI cần có thể đo lường được để đánh giá hiệu quả của các hoạt động.
 • Achievable (Khả thi): KPI cần phải khả thi và có thể đạt được trong thời gian nhất định.
 • Relevant (Liên quan): KPI cần phải liên quan trực tiếp đến mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Time-bound (Thời hạn): KPI cần được đặt ra với thời hạn cụ thể để đánh giá hiệu quả.

3.2. Quy trình chung để thiết lập KPI cho doanh nghiệp

Để thiết lập KPI cho doanh nghiệp, có thể tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu kinh doanh chính

Mục tiêu kinh doanh chính là mục tiêu tổng quát của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: tăng doanh số bán hàng, tăng lợi nhuận, giảm chi phí,…

Bước 2: Phân tích các hoạt động cần thực hiện để đạt được mục tiêu

Từ mục tiêu kinh doanh chính, doanh nghiệp cần phân tích các hoạt động cần thực hiện để đạt được mục tiêu này. Ví dụ: tăng doanh số bán hàng bằng cách tăng số lượng khách hàng mới, tăng số lượng đơn hàng từ khách hàng hiện tại,…

Bước 3: Xác định các chỉ số quan trọng liên quan đến mục tiêu và hoạt động

Từ các hoạt động đã được phân tích, doanh nghiệp cần xác định các chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả của các hoạt động này. Ví dụ: số lượng khách hàng mới, tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng, doanh thu từ khách hàng hiện tại,…

Bước 4: Thiết lập KPI cho từng chỉ số quan trọng

Sau khi xác định được các chỉ số quan trọng, doanh nghiệp cần thiết lập KPI cho từng chỉ số này. Các KPI cần phải đáp ứng các tiêu chí trong mô hình SMART như đã đề cập ở trên.

Bước 5: Đặt ra mục tiêu cho từng KPI

Một KPI cần phải có một mục tiêu cụ thể để đánh giá hiệu quả. Doanh nghiệp cần đặt ra một mục tiêu cụ thể cho từng KPI, ví dụ: tăng số lượng khách hàng mới lên 20% trong 6 tháng tới.

Bước 6: Thiết lập kế hoạch đo lường và theo dõi KPI

Sau khi đã thiết lập KPI, doanh nghiệp cần phải có một kế hoạch đo lường và theo dõi KPI để đánh giá hiệu quả. Kế hoạch này bao gồm việc xác định các chỉ số đo lường, thời gian đo lường và cách thức thu thập dữ liệu.

4. Cách đo lường KPI, hiệu quả dựa trên các mục tiêu kinh doanh chính

Để đo lường KPI, doanh nghiệp cần xác định các chỉ số đo lường và thu thập dữ liệu liên tục để đánh giá hiệu quả. Đối với từng mục tiêu kinh doanh chính, có thể sử dụng các KPI tương ứng như sau:

 • Tăng doanh số bán hàng: Sử dụng KPI về doanh thu, số lượng khách hàng mới, tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng,…
 • Tăng lợi nhuận: Sử dụng KPI về lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, tỷ suất sinh lời,…
 • Giảm chi phí: Sử dụng KPI về tỷ lệ chi phí so với doanh thu, tỷ lệ chi phí so với sản phẩm,…

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các công cụ và phần mềm quản lý KPI để thu thập và phân tích dữ liệu một cách tự động và hiệu quả.

5. Một số KPI phổ biến cho phòng Marketing & Sale

Trong phòng Marketing & Sale, có rất nhiều KPI được sử dụng để đo lường hiệu quả của các hoạt động. Dưới đây là một số KPI phổ biến trong hai lĩnh vực này:

5.1. KPI Marketing

 • Số lượng khách hàng mới: Đây là một trong những KPI quan trọng nhất trong Marketing, giúp đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị.
 • Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng: KPI này đo lường tỷ lệ khách hàng thực hiện hành động mà doanh nghiệp mong muốn, ví dụ như đăng ký tài khoản, mua sản phẩm,…
 • Tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng mới sang khách hàng trung thành: KPI này đo lường tỷ lệ khách hàng mới trở thành khách hàng trung thành, giúp đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và xác định khách hàng có tiềm năng cao.
 • Doanh thu từ khách hàng mới: KPI này đo lường doanh thu được tạo ra từ khách hàng mới, giúp đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và xác định khách hàng có tiềm năng cao.

5.2. KPI Sale

 • Số lượng đơn hàng: Đây là một trong những KPI quan trọng nhất trong Sale, giúp đánh giá hiệu quả của các hoạt động bán hàng.
 • Tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng: KPI này đo lường tỷ lệ khách hàng thực hiện hành động mà doanh nghiệp mong muốn, ví dụ như mua sản phẩm, đặt hàng,…
 • Doanh thu từ khách hàng hiện tại: KPI này đo lường doanh thu được tạo ra từ khách hàng hiện tại, giúp đánh giá hiệu quả của các hoạt động bán hàng và xác định khách hàng có tiềm năng cao.
 • Tỷ lệ chăm sóc khách hàng thành công: KPI này đo lường tỷ lệ khách hàng được chăm sóc thành công, giúp đánh giá hiệu quả của các hoạt động chăm sóc khách hàng.
KPI là gì trong kinh doanh

6. Bạn cần làm gì sau khi xác định các chỉ số quan trọng?

Sau khi đã xác định được các chỉ số quan trọng và thiết lập KPI, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau để đảm bảo hiệu quả của KPI:

6.1. Báo cáo KPI

Báo cáo KPI là việc đánh giá và thông báo về hiệu quả của các hoạt động kinh doanh dựa trên các chỉ số đã được thiết lập. Báo cáo này có thể được thực hiện theo chu kỳ nhất định (thường là hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý) để đánh giá tiến độ và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

6.2. Bảng điều khiển KPI

Bảng điều khiển KPI là một công cụ quản lý hiệu quả cho doanh nghiệp, giúp theo dõi và đánh giá các chỉ số quan trọng trong thời gian thực. Các bảng điều khiển này có thể được tạo ra từ các phần mềm quản lý KPI hoặc tự thiết kế bằng Excel.

7. Vậy còn những thước đo hiệu quả kinh doanh chính?

Ngoài KPI, còn có rất nhiều thước đo khác để đánh giá hiệu quả kinh doanh chính của doanh nghiệp. Một số thước đo phổ biến khác bao gồm:

 • ROI (Return on Investment): Đây là tỷ lệ giữa lợi nhuận và chi phí đầu tư, giúp đánh giá hiệu quả của các hoạt động đầu tư.
 • ROS (Return on Sales): Đây là tỷ lệ giữa lợi nhuận và doanh thu, giúp đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh.
 • NPS (Net Promoter Score): Đây là chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng và khả năng giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho người khác.
 • Chỉ số chất lượng dịch vụ: Đây là chỉ số đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc sử dụng KPI để đo lường hiệu quả kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, doanh nghiệp cần phải xác định và thiết lập đúng các chỉ số quan trọng, đồng thời có kế hoạch đo lường và theo dõi KPI một cách khoa học và liên tục. Ngoài ra, còn cần phải sử dụng các công cụ và phần mềm quản lý KPI để thu thập và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả. Chỉ khi áp dụng đúng cách, KPI mới có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hi vọng qua bài viết về KPI là gì trong kinh doanh, các bạn sẽ có thêm những kiến thức cho mình.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline