Lược bỏ đại từ quan hệ là một cách hữu ích trong diễn đạt, nhưng cần được áp dụng một cách cân nhắc để đảm bảo tính chính xác và hiểu quả trong việc truyền đạt ý. Trong bài viết sau đây, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc khi nào được lược bỏ đại từ quan hệ và những lưu ý quan trọng khi lược bỏ đại từ quan hệ.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Vì sao nên lược bỏ đại từ quan hệ

 • Lược bỏ đại từ quan hệ, hay “omission of relative pronoun” trong tiếng Anh, đơn giản là hành động loại bỏ đại từ quan hệ khỏi mệnh đề quan hệ mà không làm thay đổi nghĩa hoặc ngữ pháp của câu.
 • Việc lược bỏ đại từ quan hệ có nên hay không phụ thuộc vào ngữ cảnh và mục đích sử dụng. Nó không phải là một quy tắc bắt buộc, nhưng thường được thực hiện để làm cho câu trở nên gọn gàng và dễ hiểu hơn, đặc biệt là trong các câu văn dài có thể gây hiểu lầm cho độc giả.
 • Trong các trường hợp ngắn gọn, việc lược bỏ đại từ quan hệ giúp làm cho câu trở nên rõ ràng và tăng cường hiệu suất trong giao tiếp. Tuy nhiên, quan trọng nhất là đảm bảo rằng sự lược bỏ này không làm mất đi sự chính xác và rõ ràng của câu, và câu vẫn có thể truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.
 • Trong việc sử dụng đại từ quan hệ, có những trường hợp cụ thể khi mệnh đề quan hệ không thể lược bỏ để bảo đảm tính chính xác và ngữ pháp của câu. Ví dụ như khi có dấu phẩy giữa mệnh đề quan hệ và mệnh đề chính, trước đại từ quan hệ có giới từ, đại từ quan hệ làm tân ngữ của mệnh đề,…
Khi nào được lược bỏ đại từ quan hệ

2. Khi nào được lược bỏ đại từ quan hệ

Lược bỏ đại từ quan hệ là một kỹ thuật ngôn ngữ giúp làm cho câu trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Quy tắc chính là khi đại từ quan hệ (that, who, which) đóng vai trò là tân ngữ của mệnh đề quan hệ, chúng ta có thể lược bỏ mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa câu. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

 • Khi đại từ quan hệ làm tân ngữ: Ví dụ: Câu đầy đủ: “The book (that) I’m reading is interesting.”=>Câu lược bỏ: “The book I’m reading is interesting.”
 • Khi đại từ quna hệ làm chủ ngữ và có cấu trúc đặc biệt: TH1: Đại từ Quan hệ + BE + cụm giới từ. TH2: Đại từ Quan hệ + BE + quá khứ phân từ (thể bị động)
 • Ví dụ: “The student (that is) chosen as the winner will get a prize.” => “She was wearing a dress (which was) covered in blue flowers.”
 • Lược bỏ đại từ quan hệ giúp tạo ra những câu văn ngắn gọn và mạch lạc, đặc biệt là trong việc truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả. Tuy nhiên, quyết định lược bỏ hay giữ lại đại từ phụ thuộc vào ngữ cảnh và mục đích sử dụng, nhằm đảm bảo tính chính xác và sự rõ ràng của câu.
tìm hiểu khi nào được lược bỏ đại từ quan hệ

3. Các lưu ý khi lược bỏ đại từ quan hệ

Lược bỏ đại từ quan hệ là một chiến lược ngôn ngữ có thể làm cho văn bản trở nên gọn gàng và dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, để thực hiện điều này một cách hiệu quả, cần lưu ý đến một số điều quan trọng. Dưới đây là một số lưu ý khi lược bỏ đại từ quan hệ:

 • Hiểu rõ ngữ cảnh: Trước khi lược bỏ đại từ quan hệ, hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ ngữ cảnh và ý nghĩa của câu. Lược bỏ đại từ một cách cẩu thả có thể gây hiểu lầm.
 • Kiểm tra độ chính xác: Chắc chắn rằng việc lược bỏ đại từ không làm thay đổi ý nghĩa hay cấu trúc ngữ pháp của câu. Hãy lưu ý kiểm tra kỹ lưỡng để tránh các lỗi phổ biến.
 • Chú ý đến thì và ngữ pháp: Xác định thì của động từ và đảm bảo rằng việc lược bỏ đại từ không ảnh hưởng đến thì của câu. Đồng thời, nên nắm rõ khi nào được lược bỏ đại từ quan hệ và tuân thủ nguyên tắc ngữ pháp của ngôn ngữ.
 • Chú ý đến tính mạch lạc của câu: Lược bỏ đại từ quan hệ nhằm mục đích làm cho văn bản trở nên ngắn gọn hơn, nhưng không nên làm mất đi tính rõ ràng và hiệu quả trong truyền đạt ý.
 • Các trường hợp đặc biệt: Có những trường hợp đặc biệt khi lược bỏ đại từ quan hệ có thể gây hiểu lầm. Hãy xem xét cẩn thận trong những trường hợp như vậy. Mặc dù lược bỏ đại từ quan hệ giúp câu trở nên ngắn gọn, nhưng không nên lạc quan mức độ, làm mất đi sự mạch lạc và mô phỏng của văn bản.
 • Vị trí của chủ ngữ và tân ngữ: Đối với những trường hợp lược bỏ đại từ quan hệ khi chúng đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ, hãy đảm bảo rằng câu vẫn giữ được sự hoàn chỉnh và dễ hiểu.

Bài viết trên của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã giúp bạn giải đáp thắc mắc khi nào được lược bỏ đại từ quan hệ một cách chính xác. Lược bỏ đại từ quan hệ là một công cụ mạnh mẽ khi viết văn, nhưng cần được áp dụng một cách thông minh và cân nhắc để đảm bảo tính rõ ràng trong việc truyền đạt thông điệp.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline