Trong tiếng Anh, cả “when” và “what time” đều được sử dụng để hỏi về thời gian, nhưng chúng có những điểm khác nhau trong cách sử dụng. Mời bạn cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tham khảo xem khi nào dùng when và what time trong tiếng Anh để đạt hiệu quả tốt nhất nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Khi nào dùng when và what time trong tiếng Anh

Để giải đáp câu hỏi khi nào dùng when và what time trong tiếng Anh, hãy tham khảo các thông tin sau:

1.1. Những trường hợp dùng when trong tiếng Anh

Từ “when” là một từ ngữ phổ biến trong tiếng Anh và thường được sử dụng để hỏi về thời gian hoặc điều kiện cụ thể. Dưới đây là những tình huống cụ thể khi chúng ta thường sử dụng từ này:

 • Khi hỏi về thời gian. Ví dụ: “When is your birthday?” (Ngày sinh nhật của bạn là ngày nào?)
 • Khi hỏi về sự kiện cụ thể. Ví dụ: “Could you tell me when the concert begins?” (Bạn có thể nói cho tôi biết khi nào buổi hòa nhạc bắt đầu không?)
 • Khi hỏi về ngày tháng năm. Ví dụ: “When did you move to this city?” (Bạn đã chuyển đến thành phố này khi nào?)
 • Khi hỏi về điều kiện hoặc tình huống cụ thể. Ví dụ: “When does she feel most productive at her work?” (Cô ấy cảm thấy năng suất làm việc của cổ cao nhất là khi nào?)
 • Khi sự kiện xảy ra trong quá khứ và tương lai. Ví dụ: “When I was a child, I used to play in the park every day.” (Khi tôi còn nhỏ, tôi thường chơi ở công viên mỗi ngày.)
 • “When” thường được sử dụng khi chúng ta quan tâm đến một điểm thời gian cụ thể hoặc khi muốn biết về sự kiện, điều kiện xác định nào đó. Nó là một từ ngữ linh hoạt và quan trọng trong việc truyền đạt thông tin về thời gian và sự kiện trong tiếng Anh.

1.2. Những trường hợp dùng what time trong tiếng Anh

Từ ngữ “what time” thường được sử dụng trong tiếng Anh để hỏi về thời gian cụ thể hoặc xác định thời điểm một sự kiện, hoạt động nào đó sẽ diễn ra. Dưới đây là những trường hợp phổ biến khi chúng ta sử dụng “what time”:

 • Hỏi về thời gian cụ thể. Ví dụ: “What time does the bus leave?” (Chiếc xe xuất bến lúc mấy giờ vậy?)
 • Khi hỏi về thời gian bắt đầu hoặc kết thúc. Ví dụ: “What time does the movie start?” (Buổi chiếu phim bắt đầu lúc mấy giờ?)
 • Khi hỏi về kế hoạch hoặc sự kiện tương lai. Ví dụ: “What time are we meeting tomorrow?” (Chúng ta hẹn gặp lúc mấy giờ vào ngày mai?)
 • Khi cần xác định thời gian của một sự kiện cụ thể. Ví dụ: “What time is the conference scheduled for?” Buổi họp này bắt đầu lúc mấy giờ?)
 • Hỏi về thời gian của một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ: “What time did you finish your homework last night?” (Bạn đã làm xong bài tập tối qua lúc mấy giờ?)
 • Khi hỏi về thời gian của một sự kiện xác định trong ngày. Ví dụ: “What time do the classes start in the morning?” (Buổi học khi sáng bắt đầu lúc mấy giờ?)
 • “What time” đóng vai trò quan trọng trong việc đặt câu hỏi về thời gian và giúp chúng ta thu thập thông tin chi tiết và chính xác về lịch trình hoặc sự kiện trong tiếng Anh.
Khi nào dùng when và what time

2. Những lưu ý khi sử dụng when và what time

 • Sự linh hoạt của “When”: “When” có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau và hỏi về thời gian tổng quát. Còn “What time” để hỏi về thời gian cụ thể, thường được sử dụng khi bạn muốn biết một thời điểm cụ thể hoặc lên lịch của một sự kiện.
 • Chú ý đến ngữ cảnh giao tiếp và mục đích sử dụng: Lựa chọn giữa “when” và “what time” phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của câu hỏi và mục đích truyền đạt thông tin.
 • Sử dụng phù hợp cho câu hỏi về thời gian và sự kiện: Hãy cân nhắc rõ ràng khi hỏi về sự kiện hoặc thời gian cụ thể để đảm bảo câu hỏi của bạn chính xác và dễ hiểu.
 • Cẩn thận khi sử dụng trong câu điều kiện: “When” có thể xuất hiện trong câu điều kiện, chỉ ra điều kiện cần phải xảy ra để một hành động khác diễn ra. What time” thường xuất hiện trong các câu hỏi về lịch trình hàng ngày, sự kiện cụ thể, khi cần biết thông tin chính xác về thời gian.
 • Lưu ý về sự khác nhau giữa when và what time: When được sử dụng để hỏi về thời điểm tổng quát, không xác định hoặc không cần biết thời gian cụ thể, còn What time được sử dụng để hỏi về thời gian cụ thể, yêu cầu một câu trả lời chính xác với đơn vị thời gian như giờ, phút.
 • Sử dụng “when” khi bạn muốn biết về một thời điểm tổng quát, không cụ thể, hoặc không cần biết thời gian chính xác, có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Mặt khác “What time” thường được sử dụng khi bạn muốn biết về thời gian cụ thể.
Khi nào dùng when và what time

Trong tiếng Anh, việc chọn giữa “when” và “what time” có thể tạo ra sự hiểu lầm nếu không được áp dụng đúng cách. Nếu bạn còn thắc mắc về việc khi nào dùng when và what time, hãy ngay lập tức liên hệ với các chuyên viên của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa và nhận giải đáp kịp thời nhé.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline