Trong hệ thống ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc “used to” đóng một vai trò quan trọng khi chúng ta muốn diễn đạt về những thay đổi đã từng tồn tại trong quá khứ nhưng hiện tại đã không còn nữa. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu về cấu trúc used to ving và khi nào dùng used to ving nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Khi nào dùng used to ving?

Cấu trúc “used to + V-ing” được sử dụng để mô tả hành động hoặc thói quen đã xảy ra thường xuyên trong quá khứ, nhưng hiện tại không còn diễn ra nữa. Sử dụng “used to” phụ thuộc vào mục tiêu nói cụ thể và ngữ cảnh câu chuyện hoặc cuộc trò chuyện. Dưới đây là một số trường hợp khi bạn nên sử dụng cấu trúc này:

 • Cấu trúc “used to” được ứng dụng để miêu tả một thói quen, trạng thái hoặc sự kiện đã tồn tại trong quá khứ, nhưng hiện tại không còn đúng nữa. Thông thường, cấu trúc này được sử dụng để so sánh giữa những điều đã từng xảy ra và tình hình hiện tại. Cấu trúc cơ bản của “used to” là (+) “S + used to + V (dạng nguyên thể).
 • Cấu trúc “used to” được áp dụng để diễn đạt về một thói quen, trạng thái, hoặc sự kiện đã xuất hiện trong quá khứ nhưng đã kết thúc và không còn tồn tại ở hiện tại. Thường xuyên, cấu trúc này được sử dụng để so sánh giữa những điều đã từng diễn ra và tình trạng hiện tại.
 • Các từ như “always,” “often,” và “usually” thường đi kèm với “used to” để làm nổi bật mức độ thường xuyên của hành động trong quá khứ. Ví dụ: “He used to always come to our house on weekends.”
 • Mô tả thói quen trong quá khứ: Ví dụ: “I used to play soccer every weekend when I was in high school.” (Tôi trước đây thường xuyên chơi bóng đá mỗi cuối tuần khi còn đi học ở trung học.)
 • Diễn đạt sự thay đổi trong thời gian: Ví dụ: “She used to live in the city, but now she lives in the countryside.” (Cô ấy trước đây sống ở thành phố, nhưng bây giờ cô ấy sống ở nông thôn.)
 • Khi muốn diễn tả sự thay đổi trong ý thích: Ví dụ: “I used to hate reading, but now I find it enjoyable.” (Tôi trước đây ghét đọc sách, nhưng bây giờ tôi thấy nó thú vị.)
 • Khi mô tả thành quả của một hành động trong quá khứ: Ví dụ: “They used to walk to school, and that’s how they became close friends.” (Họ trước đây thường đi bộ đến trường, và đó là cách họ trở thành bạn thân.)
 • Khi nói về thời kỳ hoặc giai đoạn trong quá khứ: Ví dụ: “We used to travel a lot when we were young.” (Chúng tôi trước đây thường xuyên đi du lịch khi còn trẻ.)
 • Khi đặt câu hỏi về thói quen trong quá khứ: Ví dụ: “Did you use to play the piano when you were a child?” (Bạn trước đây có thường xuyên chơi đàn piano khi còn nhỏ không?)
Khi nào dùng used to ving

2. Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc used to ving

Cấu trúc “used to + V-ing” là một phần quan trọng của ngữ cảnh tiếng Anh, giúp diễn đạt về những thói quen và hành động thường xuyên trong quá khứ mà hiện tại không còn diễn ra. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi sử dụng “used to”:

 • Chỉ áp dụng cho quá khứ: “Used to” chỉ được sử dụng để diễn đạt về những thói quen, hành động thường xuyên đã xảy ra trong quá khứ nhưng hiện tại không còn.
 • Không kết hợp với thì hiện tại: “Used to” không thể kết hợp với thì hiện tại. Điều này có nghĩa là bạn không thể nói “I used to play tennis, and I play tennis now.” Mà thay vào đó, bạn nên sử dụng “I used to play tennis, but now I don’t.”
 • Biểu thị sự thay đổi: Thường được sử dụng khi muốn diễn đạt về sự thay đổi trong thói quen, sở thích, hoặc môi trường sống.
 • Thường đi kèm với câu hỏi và phủ định: Trong câu phủ định, “used to” thường được biến đổi thành “didn’t use to” hoặc “did not use to”. Ví dụ: “I didn’t use to like coffee.”
 • Thường đi kèm với các cụm từ bổ sung: “Always,” “often,” và “usually” thường đi kèm với “used to” để làm nổi bật mức độ thường xuyên của hành động trong quá khứ.
 • Chú ý đến động từ đi kèm: Khi nào dùng used to ving,” động từ đi kèm phải ở dạng nguyên thể (V-ing).
 • Chú ý đến mục tiêu nói và ngữ cảnh: Sử dụng “used to” phụ thuộc vào mục tiêu nói cụ thể và ngữ cảnh câu chuyện hoặc cuộc trò chuyện.
 • Có thể sử dụng trong các câu hỏi phỏng vấn: “Did you use to…?” thường được sử dụng trong câu hỏi tuần tra khi bạn muốn biết về quá khứ.
 • Sử dụng cấu trúc ‘used to + V-ing’ là một cách mạnh mẽ để chia sẻ về những thay đổi và sự phát triển trong quá khứ. Việc hiểu rõ lưu ý khi sử dụng giúp bạn truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác và mạch lạc khi nói về quá khứ trong tiếng Anh.
tìm hiểu khi nào dùng used to ving

Bài viết trên của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã giúp bạn hiểu được cấu trúc used to và khi nào dùng used to ving một cách chi tiết. Nếu bạn có thêm bất cứ câu hỏi nào khác liên quan đến vấn đề này, hãy nhanh chóng gọi ngay cho chúng tôi để được giải đáp bạn nhé.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline