Bạn có biết khi nào dùng too và so trong tiếng Anh không? Đây là hai từ đồng âm nhưng có nghĩa và cách dùng khác nhau. Nếu bạn không chú ý, bạn có thể gây nhầm lẫn cho người nghe hoặc viết sai ngữ pháp. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ giới thiệu cho bạn về ý nghĩa, cách dùng và ví dụ của too và so trong tiếng Anh.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Khi nào dùng too và so

1.1 Ý nghĩa và cách dùng too

Too là một trạng từ (adverb) có thể có hai ý nghĩa chính: quá (excessively) hoặc cũng (also). Too thường đứng cuối câu hoặc trước một tính từ (adjective) hoặc trạng từ (adverb) khác.

Too có nghĩa là quá

Khi too có nghĩa là quá, nó thường mang ý nghĩa tiêu cực, chỉ một mức độ vượt quá giới hạn mong muốn hoặc khả năng chịu đựng. Ví dụ:

The coffee is too hot. I can’t drink it. (Cà phê quá nóng. Tôi không thể uống được.)

She was too tired to go out. (Cô ấy quá mệt để đi ra ngoài.)

There are too many people in this room. It’s very crowded. (Có quá nhiều người trong phòng này. Nó rất đông đúc.)

Too có nghĩa là cũng

Khi too có nghĩa là cũng, nó thường mang ý nghĩa tích cực, chỉ sự đồng ý hoặc sự tham gia của một người hoặc vật khác. Ví dụ:

I like pizza. – Me too. (Tôi thích pizza. – Tôi cũng vậy.)

She can speak English and French. – He can too. (Cô ấy có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp. – Anh ấy cũng có thể.)

They are going to the cinema. Do you want to go too? (Họ đang đi xem phim. Bạn có muốn đi cũng không?)

1.2 Ý nghĩa và cách dùng so

So là một liên từ (conjunction) hoặc một trạng từ (adverb) có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào vị trí và cấu trúc của nó trong câu. Một số ý nghĩa phổ biến của so là: vì vậy (therefore), rất (very), như vậy (in that way), cũng (too), vậy thì (then) hoặc để (in order to).

So có nghĩa là vì vậy

Khi so có nghĩa là vì vậy, nó được dùng để nối hai mệnh đề (clauses) với nhau, chỉ một kết quả hay hậu quả của một nguyên nhân hay lý do. Ví dụ:

He was sick, so he stayed at home. (Anh ấy bị ốm, vì vậy anh ấy ở nhà.)

It was raining, so we cancelled the picnic. (Trời đang mưa, vì vậy chúng tôi hủy bỏ cuộc dã ngoại.)

She studied hard, so she passed the exam. (Cô ấy học chăm chỉ, vì vậy cô ấy vượt qua kỳ thi.)

So có nghĩa là rất

Khi so có nghĩa là rất, nó được dùng để nhấn mạnh một tính từ (adjective) hoặc trạng từ (adverb) trong câu. Ví dụ:

She is so beautiful. (Cô ấy rất xinh đẹp.)

He runs so fast. (Anh ấy chạy rất nhanh.)

The movie was so boring. (Bộ phim rất nhàm chán.)

So có nghĩa là như vậy

Khi so có nghĩa là như vậy, nó được dùng để chỉ một cách thức, phương pháp hoặc trạng thái nào đó. Ví dụ:

He did it so. (Anh ấy làm như vậy.)

She said so. (Cô ấy nói như vậy.)

I hope so. (Tôi hy vọng như vậy.)

So có nghĩa là cũng

Khi so có nghĩa là cũng, nó được dùng để đáp lại một câu khẳng định (affirmative sentence) của người nói trước đó, chỉ sự đồng ý hoặc sự tham gia của một người hoặc vật khác. Ví dụ:

I like pizza. – So do I. (Tôi thích pizza. – Tôi cũng vậy.)

She can speak English and French. – So can he. (Cô ấy có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp. – Anh ấy cũng có thể.)

They are going to the cinema. – So are we. (Họ đang đi xem phim. – Chúng tôi cũng vậy.)

So có nghĩa là vậy thì

Khi so có nghĩa là vậy thì, nó được dùng để bắt đầu một câu hỏi (question) hoặc một câu lệnh (command) sau khi nghe một thông tin nào đó. Ví dụ:

You are hungry? So what do you want to eat? (Bạn đói à? Vậy thì bạn muốn ăn gì?)

You have a test tomorrow? So you should study hard. (Bạn có bài kiểm tra ngày mai à? Vậy thì bạn nên học chăm chỉ.)

You don’t like him? So why do you talk to him? (Bạn không thích anh ấy à? Vậy thì tại sao bạn lại nói chuyện với anh ấy?)

So có nghĩa là để

Khi so có nghĩa là để, nó được dùng để chỉ một mục đích hay ý định của một hành động nào đó. Ví dụ:

He works hard so that he can support his family. (Anh ấy làm việc chăm chỉ để có thể nuôi gia đình.)

She studied hard so as to pass the exam. (Cô ấy học chăm chỉ để vượt qua kỳ thi.)

Khi nào dùng too và so

2. Cách phân biệt too và so

Sau khi đã hiểu ý nghĩa và cách dùng của too và so, bạn có thể phân biệt được hai từ này trong tiếng Anh không? Dưới đây là một số cách phân biệt đơn giản và hiệu quả:

Nếu bạn muốn nói về một mức độ quá cao hoặc quá thấp của một tính chất nào đó, bạn nên dùng too. Ví dụ: The cake is too sweet. (Bánh quá ngọt.)

Nếu bạn muốn nói về một kết quả hay hậu quả của một nguyên nhân hay lý do nào đó, bạn nên dùng so. Ví dụ: The cake is so sweet that I can’t eat it. (Bánh ngọt đến nỗi tôi không thể ăn được.)

Nếu bạn muốn đáp lại một câu khẳng định của người nói trước đó, bạn có thể dùng cả too và so, nhưng cách dùng khác nhau. Với too, bạn dùng cấu trúc “S + V + too”. Với so, bạn dùng cấu trúc “So + auxiliary verb + S”. Ví dụ:

I like pizza. – Me too. / So do I. (Tôi thích pizza. – Tôi cũng vậy.)

She can speak English and French. – He can too. / So can he. (Cô ấy có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp. – Anh ấy cũng có thể.)

Nếu bạn muốn bắt đầu một câu hỏi hoặc một câu lệnh sau khi nghe một thông tin nào đó, bạn nên dùng so. Ví dụ: You are hungry? So what do you want to eat? (Bạn đói à? Vậy thì bạn muốn ăn gì?)

Nếu bạn muốn chỉ một mục đích hay ý định của một hành động nào đó, bạn nên dùng so. Ví dụ: He works hard so that he can support his family. (Anh ấy làm việc chăm chỉ để có thể nuôi gia đình.)

Cách phân biệt too và so

Đó là bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa về khi nào dùng too và so cơ bản trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách dùng của hai từ này. Cảm ơn bạn đã tham khảo bài viết này.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline