Khi nói về việc sử dụng interested và interesting trong tiếng Anh, việc hiểu rõ cách sử dụng đúng của từng từ là quan trọng để tránh nhầm lẫn và sử dụng ngôn ngữ chính xác. Interested và interesting có ý nghĩa khác nhau và thường được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa khám phá khi nào dùng interested và interesting và cách áp dụng chúng đúng cách trong các tình huống khác nhau.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Tìm hiểu ý nghĩa của interested và interesting

1.1. Interested có nghĩa là gì?

Interested là một từ tiếng Anh có nghĩa là có sự quan tâm hoặc hứng thú đối với một vấn đề, một hoạt động, hay một người khác. Khi bạn nói bạn interested trong điều gì đó, có nghĩa là bạn muốn tìm hiểu thêm, tham gia, hoặc có mức độ quan tâm đặc biệt đối với nó.

Ví dụ:

 • I am interested in learning a new language. (Tôi quan tâm đến việc học một ngôn ngữ mới.)
 • She is interested in science and technology. (Cô ấy quan tâm đến khoa học và công nghệ.)
 • Are you interested in joining the photography club? (Bạn có quan tâm đến việc tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh không?)

Chú ý: Interested chỉ đi kèm với giới từ in cùng một danh từ hoặc dạng V-ing. Không có giới từ nào khác có thể được sử dụng để hoàn thiện và làm cho cụm từ trở nên đầy đủ và chính xác.

1.2. Interesting có nghĩa là gì?

Interesting là một từ tiếng Anh, mô tả một đặc điểm, sự kiện, hoặc người nào đó gây ra sự quan tâm, hứng thú, hoặc thú vị. Khi bạn nói điều gì đó là interesting, bạn đang ám chỉ rằng nó làm bạn muốn biết thêm, hoặc nó có điều gì đó đặc biệt, thu hút sự chú ý của bạn.

Ví dụ:

 • The book was so interesting that I couldn’t put it down. (Cuốn sách rất thú vị đến mức tôi không thể bỏ nó xuống.)
 • We had an interesting conversation about the future of technology. (Chúng tôi có một cuộc trò chuyện thú vị về tương lai của công nghệ.)
Tìm hiểu ý nghĩa của interested và interesting

2. Khi nào dùng interested và interesting?

Nhiều người học tiếng Anh thường nhầm lẫn giữa hai từ interested và interesting, không chỉ về định nghĩa mà còn về cách sử dụng trong một câu. Vậy khi nào dùng interested và interesting? Từ hai định nghĩa về interested và interesting đã được đề cập ở trên, ta có thể thấy rõ cấu trúc của interested và interesting mang ý nghĩa và cách sử dụng hoàn toàn khác nhau.

Interested thường được sử dụng để miêu tả cảm xúc và sự quan tâm của một người đối với một sự vật hoặc sự việc khác. Ngược lại, interesting thường được sử dụng để thể hiện ý nghĩa rằng một người, sự vật, hoặc sự việc có tính chất thú vị, làm cho người khác để ý và quan tâm.

Một mẹo giúp bạn ghi nhớ cách phân biệt chính là “một điều gì đó interesting khiến bạn cảm thấy interested.” Cùng xem qua các ví dụ sau để làm rõ hơn về điều này:

 • I am interested in learning about different cultures. (Tôi quan tâm đến việc học về các văn hóa khác nhau.)
 • This book is interesting because it explores the mysteries of the universe. (Cuốn sách này thú vị vì nó khám phá những bí mật của vũ trụ.)
 • I am always very interested in researching new trends in technology. (Tôi luôn rất quan tâm vào việc nghiên cứu về những xu hướng mới trong công nghệ.)
 • He often talks to me about his adventures, and I am always very interested in those stories. (Anh ấy thường xuyên chia sẻ với tôi về những cuộc phiêu lưu của mình, và tôi luôn rất quan tâm đến những câu chuyện đó.)
 • This painting is very interesting with its combination of colors and details. (Bức tranh này rất thú vị với sự kết hợp của màu sắc và chi tiết.)
 • The discussion on climate change is a very interesting and important topic in today’s society. (Cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu là một chủ đề rất thú vị và quan trọng trong xã hội ngày nay.)
Khi nào dùng interested và interesting

3. Bài tập tham khảo

Dưới đây là một số bài tập mà bạn có thể tham khảo để hiểu rõ hơn khi nào dùng interested và interesting:

Câu 1: Hãy sử dụng “interested” hoặc “interesting” trong câu sau:

The movie was ________, and I couldn’t take my eyes off the screen.

Câu 2: Điền vào chỗ trống trong câu sau với “interested” hoặc “interesting”:

I have always been ________ in learning about different cultures.

Câu 3: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống:

Her speech was so __________ that the audience listened attentively.

Câu 4: Sử dụng “interested” hoặc “interesting” trong câu sau:

I am very ________ in the upcoming scientific conference.

Câu 5: Hãy chọn từ đúng để hoàn thành câu sau:

The lecture on advanced astrophysics was incredibly __________.

Đáp án:

Câu 1: The movie was interesting, and I couldn’t take my eyes off the screen.

Câu 2: I have always been interested in learning about different cultures.

Câu 3: Her speech was so interesting that the audience listened attentively.

Câu 4: I am very interested in the upcoming scientific conference.

Câu 5: The lecture on advanced astrophysics was incredibly interesting.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa vừa rồi đã tổng hợp các khía cạnh quan trọng về việc sử dụng interested và interesting để chia sẻ với bạn. Mong rằng những thông tin này sẽ là nguồn kiến thức hữu ích trong quá trình nghiên cứu của bạn và giúp bạn hiểu rõ khi nào dùng interested và interesting nhé.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline