Bạn có bao giờ thắc mắc khi nào dùng how much và how many trong tiếng Anh không? Đây là hai từ thường được dùng để hỏi về số lượng hoặc giá trị của một vật, người, hay sự vật nào đó. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dùng chúng một cách tùy tiện. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng how much và how many trong tiếng Anh, cũng như cách trả lời các câu hỏi có sử dụng hai từ này.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1.  Khi nào dùng how much và how many trong tiếng Anh

Trước khi tìm hiểu cách dùng how much và how many trong tiếng Anh, bạn cần phải biết khái niệm về danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Danh từ đếm được là những danh từ mà chúng ta có thể đếm được số lượng bằng số, ví dụ như book (sách), apple (táo), dog (chó),… Danh từ không đếm được là những danh từ mà chúng ta không thể đếm được số lượng bằng số, ví dụ như water (nước), rice (gạo), money (tiền),…

Cách dùng how much và how many trong tiếng Anh phụ thuộc vào loại danh từ mà chúng ta muốn hỏi về số lượng hoặc giá trị. Nếu danh từ là đếm được, chúng ta sẽ dùng how many. Nếu danh từ là không đếm được, chúng ta sẽ dùng how much. 

Ví dụ:

How many books do you have? (Bạn có bao nhiêu quyển sách?)

How much water do you drink every day? (Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày?)

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng how much để hỏi về giá cả của một vật, người, hay sự vật nào đó, bất kể danh từ đó là đếm được hay không đếm được. Ví dụ:

How much is this book? (Quyển sách này giá bao nhiêu?)

How much is the water? (Nước giá bao nhiêu?)

Khi nào dùng how much và how many trong tiếng Anh

2. Các ví dụ về câu hỏi và câu trả lời có sử dụng how much và how many

Sau khi biết cách dùng how much và how many trong tiếng Anh, bạn cần phải biết cách trả lời các câu hỏi có sử dụng hai từ này. Cách trả lời cũng phụ thuộc vào loại danh từ mà chúng ta muốn nói về số lượng hoặc giá trị. Nếu danh từ là đếm được, chúng ta sẽ dùng số đếm và danh từ ở dạng số nhiều. Nếu danh từ là không đếm được, chúng ta sẽ dùng một từ chỉ số lượng (quantifier) và danh từ ở dạng số ít. 

Ví dụ:

 • How many books do you have? – I have ten books. (Bạn có bao nhiêu quyển sách? – Tôi có mười quyển sách.)
 • How much water do you drink every day? – I drink two liters of water every day. (Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày? – Tôi uống hai lít nước mỗi ngày.)
 • Nếu chúng ta muốn trả lời về giá cả của một vật, người, hay sự vật nào đó, chúng ta sẽ dùng một từ chỉ đơn vị tiền tệ (currency unit) và số tiền. Ví dụ:
 • How much is this book? – It is 100,000 dong. (Quyển sách này giá bao nhiêu? – Nó giá một trăm nghìn đồng.)
 • How much is the water? – It is 10,000 dong per bottle. (Nước giá bao nhiêu? – Nó giá mười nghìn đồng một chai.)
Các ví dụ về câu hỏi và câu trả lời có sử dụng how much và how many

3. Các lưu ý khi dùng how much và how many trong tiếng Anh

Cuối cùng, tôi sẽ chia sẻ với bạn một số lưu ý khi dùng how much và how many trong tiếng Anh. Bạn nên nhớ những điểm sau:

 • Khi dùng how much và how many, bạn cần phải chú ý đến ngữ cảnh của câu hỏi. Đôi khi, cùng một danh từ có thể được xem là đếm được hoặc không đếm được tùy theo ý nghĩa của nó trong câu. Ví dụ:
 • How much coffee do you drink every day? (Bạn uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày?) – Trong câu này, coffee được xem là không đếm được, vì nó chỉ về chất lượng của cà phê.
 • How many coffees have you had today? (Bạn đã uống bao nhiêu ly cà phê hôm nay?) – Trong câu này, coffee được xem là đếm được, vì nó chỉ về số lượng của các ly cà phê.
 • Khi dùng how much và how many, bạn cũng cần phải chú ý đến cách phát âm của hai từ này. How much và how many đều có âm cuối là /tʃ/ và /ni/, nhưng âm đầu của chúng khác nhau. How much có âm đầu là /m/, còn how many có âm đầu là /n/. Bạn cần phải phân biệt rõ hai âm này để tránh nhầm lẫn khi nghe hoặc nói. Ví dụ:
 • How much is the ticket? (/haʊ mʌtʃ ɪz ðə ˈtɪkɪt/) – Vé giá bao nhiêu?
 • How many tickets do you need? (/haʊ meni ˈtɪkɪts duː juː niːd/) – Bạn cần bao nhiêu vé?

4. Các bài tập phân biệt  how much và how many

Dưới đây là một số bài tập để phân biệt giữa “how much” và “how many”. Hãy điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng đúng từ:

_______ apples are there in the basket?

I don’t know _______ sugar is in the recipe.

_______ books do you have on the shelf?

Can you tell me _______ time it is?

_______ water do you need to make the soup?

I wonder _______ people attended the event.

_______ hours a day do you spend studying?

_______ friends did you invite to the party?

_______ money do you have in your wallet?

_______ chairs are there in the room?

Lưu ý rằng how many thường được sử dụng với danh từ đếm được (ví dụ: books, friends, chairs), trong khi how much thường được sử dụng với danh từ không đếm được (ví dụ: sugar, time, water).

Đó là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với bạn về khi nào dùng how much và how many trong tiếng Anh. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng dụng những kiến thức này vào thực hành để nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của bạn. 

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline