Bạn có biết rằng trong tiếng Anh, có hai từ để chỉ nơi ở của mình là house và home? Nhưng bạn có biết khi nào dùng house và home không? Bài viết này Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ giúp bạn phân biệt và sử dụng đúng hai từ này trong các tình huống khác nhau.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Định nghĩa và khi nào dùng house và home

House là một danh từ chỉ một công trình xây dựng được thiết kế để người ta ở, còn home là một danh từ hoặc trạng từ chỉ nơi mà một người sống hoặc cảm thấy thuộc về. Ví dụ:

I live in a big house in the suburbs. (Tôi sống trong một ngôi nhà lớn ở ngoại ô.)

This is my home, where I grew up and have many memories. (Đây là ngôi nhà của tôi, nơi tôi lớn lên và có nhiều kỷ niệm.)

Bạn có thể thấy rằng house nhấn mạnh vào khía cạnh vật chất của một ngôi nhà, còn home nhấn mạnh vào khía cạnh cảm xúc và tình cảm của một ngôi nhà. House có thể dùng cho bất kỳ loại nhà nào, còn home thường dùng cho nhà riêng của một người hoặc một gia đình. 

Ví dụ:

 • They bought a new house in the city. (Họ mua một ngôi nhà mới ở thành phố.)
 • They moved into their new home last week. (Họ chuyển vào ngôi nhà mới của họ tuần trước.)

House cũng có thể dùng như một động từ, có nghĩa là cung cấp nơi ở cho ai đó hoặc chứa đựng cái gì đó. Ví dụ:

 • The government should house the homeless people. (Chính phủ nên cung cấp nơi ở cho những người vô gia cư.)
 • The museum houses many ancient artifacts. (Bảo tàng chứa đựng nhiều hiện vật cổ xưa.)

Home cũng có thể dùng như một trạng từ, có nghĩa là đến nhà hoặc mang về nhà. 

Ví dụ:

 • He went home after work. (Anh ấy về nhà sau khi làm việc.)
 • She took the dog home with her. (Cô ấy mang con chó về nhà với cô ấy.)
Định nghĩa và khi nào dùng house và home

2. Những cụm từ thông dụng với house và home

House và home cũng thường được dùng trong nhiều cụm từ thông dụng trong tiếng Anh. Bạn có thể học và sử dụng những cụm từ này để làm giàu vốn từ vựng của mình. Dưới đây là một số cụm từ phổ biến với house và home:

 • A house of cards: một kế hoạch hoặc một hệ thống rất yếu và dễ sụp đổ. 
 • Ví dụ: His business was a house of cards that collapsed when the market crashed. (Kinh doanh của anh ấy là một kế hoạch yếu ớt mà sụp đổ khi thị trường sập.)
 • A home away from home: một nơi mà bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu như ở nhà. Ví dụ: This hotel is a home away from home for me. (Khách sạn này là một nơi như nhà cho tôi.)
 • To keep house: làm việc nhà, quản lý gia đình. Ví dụ: She quit her job to keep house and take care of the children. (Cô ấy bỏ việc để làm việc nhà và chăm sóc con cái.)
 • To make yourself at home: tự nhiên như ở nhà, không khách sáo. Ví dụ: Please make yourself at home while I get some drinks. (Xin hãy tự nhiên như ở nhà trong khi tôi lấy một ít đồ uống.)
 • To be on the house: được miễn phí, không phải trả tiền. Ví dụ: The dessert is on the house today. (Món tráng miệng được miễn phí hôm nay.)
 • To feel at home: cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Ví dụ: I feel at home in this country. (Tôi cảm thấy thoải mái ở đất nước này.)
Những cụm từ thông dụng với house và home

3. Những lưu ý khi dùng house và home

Cuối cùng, bạn cũng nên chú ý đến một số điểm sau khi dùng house và home trong tiếng Anh:

House và home đều là danh từ đếm được, nên bạn cần dùng mạo từ (a, an, the) hoặc số nhiều khi cần thiết. Ví dụ: I have a house in the countryside. (Tôi có một ngôi nhà ở nông thôn.) He has two homes in different cities. (Anh ấy có hai ngôi nhà ở hai thành phố khác nhau.)

Khi dùng home như một trạng từ, bạn không cần dùng mạo từ, giới từ, hoặc số nhiều. Ví dụ: She is home now. (Cô ấy đang ở nhà bây giờ.) NOT She is at a home now.

Khi dùng home như một danh từ, bạn có thể dùng giới từ at hoặc in để chỉ nơi ở của mình. Ví dụ: I’m at home. (Tôi đang ở nhà.) OR I’m in my home. (Tôi đang ở trong nhà của tôi.)

Khi dùng house như một danh từ, bạn phải dùng giới từ at hoặc in để chỉ nơi ở của mình. Ví dụ: I’m at the house. (Tôi đang ở nhà.) OR I’m in the house. (Tôi đang ở trong nhà.)

4. Các bài tập ví dụ phân biệt giữa home và house  

Để giúp bạn phân biệt giữa home và house một cách rõ ràng hơn, dưới đây là một số bài tập ví dụ:

Bài Tập 1: Điền từ thích hợp home hoặc house

My parents have just moved into a new __________ in the suburbs.

There’s no place like __________; it’s where the heart is.

We spent the weekend cleaning and decorating our new __________.

The kids are excited to go back to their grandparents’ __________ for the holidays.

Our __________ is located near the city center, making it convenient for work.

Bài Tập 2: Sửa lỗi trong câu

Sửa lỗi trong các câu sau để sử dụng đúng từ home và house

 • I can’t wait to go back to my parent’s house for Christmas. It’s always so cozy and filled with love.
 • She invited me to her beautiful home for dinner. I heard she recently bought a new home in the countryside.”
 • Their big house has a beautiful garden, and it’s a great place to call home.”
 • After a long day at work, I love coming back to my house, where I can relax and unwind.
 • We decided to build a new home in the neighborhood because we fell in love with the community.

Hy vọng bài viết này của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách khi nào dùng house và home trong tiếng Anh. Hãy thử áp dụng những kiến thức và cụm từ bạn đã học vào giao tiếp và viết lách của mình trong quá trình học tập của mình nhé. 

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline