Good và well là hai từ phổ biến để diễn đạt sự tích cực trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn khi phải quyết định khi nào dùng good khi nào dùng well một cách chính xác. Nếu bạn thuộc nhóm này, đừng lo lắng! Bài viết ngày hôm nay của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết và đầy đủ nhất nhé. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Tìm hiểu chung về tính từ good

Good là một tính từ trong tiếng Anh, thường được sử dụng để mô tả tính chất tích cực, chất lượng, hay giá trị tích cực của một người, vật, hay sự kiện.

Dạng so sánh:

 • So sánh hơn: Better
 • So sánh nhất: Best

Vị trí trong câu:

 • Good thường đứng trước danh từ để mô tả tính chất của đối tượng.

Ví dụ: He is a good friend.

 • Good cũng có thể đứng sau động từ to be (is, am, are) để mô tả trạng thái hoặc tính chất của chủ thể.

Ví dụ: The weather is good today.

 • Nó cũng có thể được sử dụng độc lập như một câu trả lời cho câu hỏi How are you? hoặc How was it?

Ví dụ: How are you? – I’m good.

 • Sử dụng trong các cấu trúc cụ thể:

Good thường xuất hiện trong các thành ngữ và cấu trúc cụ thể như good morning, good afternoon, good evening, good night.

Lưu ý:

Good có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau và có tính linh hoạt trong việc mô tả nhiều khía cạnh khác nhau của một đối tượng.

Tóm lại, good là một từ tính từ quan trọng trong tiếng Anh, có vị trí chủ yếu làm tăng tính tích cực của mô tả và miêu tả.

Tìm hiểu chung về tính từ good

2. Tìm hiểu chung về trạng từ well

Well là một trạng từ, thường được sử dụng để diễn đạt về cách thức, mức độ, hoặc tình trạng tốt của một hành động, sự kiện, hoặc sự vật.

Cách dùng:

Well thường đi sau động từ để mô tả cách thức hành động được thực hiện.

Ví dụ: She sings well.

Nó cũng có thể được sử dụng trước tính từ để mô tả mức độ hay chất lượng của một đặc điểm.

Ví dụ: He is well-prepared for the exam.

Well cũng được sử dụng để diễn đạt sự khỏe mạnh hoặc tình trạng tổng thể của một người.

Ví dụ: I hope you get well soon.

Vị trí trong câu:

 • Well thường đứng sau động từ và trước các đối tượng mà nó mô tả.

Ví dụ: She plays the piano well.

 • Nó cũng có thể đứng đầu câu để làm trạng từ chủ đề.

Ví dụ: Well, let’s get started!

Sử dụng trong lối nói: Trong ngôn ngữ lối nói không chính thức, well thường được sử dụng để bắt đầu một câu để truyền đạt sự suy nghĩ hoặc nhận định của người nói.

Ví dụ: Well, I think it’s a good idea.

Sử dụng trong cấu trúc cụ thể: Well xuất hiện trong một số cấu trúc và thành ngữ như well done, well-known, và as well as.

Tóm lại, well là một trạng từ quan trọng và đa dạng trong tiếng Anh, được sử dụng để mô tả và diễn đạt nhiều khía cạnh khác nhau của hành động, tính chất và tình trạng.

Tìm hiểu chung về trạng từ well

3. Khi nào dùng good khi nào dùng well?

Khi nào dùng good khi nào dùng well? Good và well đều là từ được sử dụng để diễn đạt chất lượng hoặc trạng thái tích cực của một đối tượng hoặc hành động. Tuy nhiên, có một số quy tắc cụ thể về cách sử dụng chúng:

Good sử dụng good khi nó là tính từ, mô tả danh từ.

Ví dụ: 

 • This is a good book (Đây là một cuốn sách tốt).
 • She is a good friend. (Cô ấy là một người bạn tốt.)
 • He did a good job on the project. (Anh ấy đã làm công việc tốt trên dự án.)
 • She is good at playing the piano. (Cô ấy giỏi chơi đàn piano.)

Cũng sử dụng good khi nó là tính từ, đi kèm với at để mô tả kỹ năng hoặc khả năng.

Ví dụ: 

 • She is good at playing the piano (Cô ấy giỏi chơi piano).
 • The weather is good today. (Thời tiết hôm nay tốt.)
 • The movie was good. (Bộ phim đó hay.)
 • Eating fruits is good for your health. (Việc ăn trái cây tốt cho sức khỏe của bạn.)
 • The teacher gave a well-prepared lecture. (Giáo viên đã thuyết trình chuẩn bị tốt.)

Well sử dụng well khi nó là trạng từ, mô tả cách hành động được thực hiện.

Ví dụ: 

 • She sings well (Cô ấy hát hay).
 • I can cook well. (Tôi nấu ăn tốt.)
 • He performed well in the exam. (Anh ấy đã làm bài kiểm tra tốt.)

Cũng sử dụng well khi nó là tính từ, đi kèm với be để mô tả tình trạng sức khỏe.

Ví dụ:

 • I don’t feel well today (Hôm nay tôi không cảm thấy khỏe).
 • He speaks English well. (Anh ấy nói tiếng Anh tốt.)

Tóm lại, good thường được sử dụng như một tính từ để mô tả chất lượng hoặc đặc điểm tích cực của một đối tượng, trong khi well thường được sử dụng như một trạng từ để mô tả cách thức một hành động được thực hiện.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã tổng kết các khía cạnh quan trọng về khi nào dùng good khi nào dùng well để chia sẻ với bạn. Hy vọng rằng thông tin được chia sẻ sẽ giúp bạn nắm vững cách sử dụng good và well, từ đó nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn một cách toàn diện.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline