Khi nói về việc sử dụng các từ ngữ trong tiếng Anh, few và a few thường làm nhiều người cảm thấy nhầm lẫn. Đây là hai cụm từ nhỏ nhưng lại mang theo ý nghĩa khác nhau về số lượng. Trong bài viết này, hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa khám phá sự khác biệt giữa few và a few cùng với những nguyên tắc cơ bản về khi nào dùng few và a few trong văn viết và giao tiếp hàng ngày nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Khi nào dùng few và a few? 

Dùng few và a few làm nổi bật sự khác biệt về mức độ trong việc mô tả số lượng trong tiếng Anh. Dưới đây là một số điểm khác nhau giữa few và a few mà bạn có thể tham khảo nhé.

1.1. Few

Few được sử dụng khi muốn nhấn mạnh vào sự giới hạn và thiếu hụt về số lượng. Điều này thường diễn đạt một lượng rất nhỏ, đôi khi gần như là không có. Khi bạn sử dụng few, bạn đang ám chỉ rằng có rất ít hoặc không đủ để đáp ứng một yêu cầu hoặc mong đợi nào đó.

Ví dụ: There are only a few opportunities for career advancement in this company. (Chỉ có vài cơ hội thăng tiến nghề nghiệp trong công ty này.)

1.2. A few

A few ngược lại thường được sử dụng để chỉ một lượng nhỏ nhưng không phải là ít đến mức đáng kể. Cụm từ này tạo ra ấn tượng về sự tồn tại của một số, thậm chí nếu nó không nhiều.

Ví dụ: I have a few books on the shelf. (Tôi có một vài quyển sách trên kệ.)

Tóm lại, few làm nổi bật sự thiếu hụt và giới hạn về số lượng, trong khi a few nhấn mạnh vào sự tồn tại của một số lượng nhỏ, nhưng không phải là rất ít.

Khi nào dùng few và a few

2. Một số lưu ý khi dùng few và a few trong tiếng Anh

Để tiếp nối những nội dung trên về khi nào dùng few và a few trong tiếng Anh, ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ ngay đến bạn một số lưu ý khi dùng few và a few trong tiếng Anh nhé. Dưới đây là một số hướng dẫn về việc sử dụng Few và A Few:

2.1. Không sử dụng sau To be

  • Tránh sử dụng few và a few sau các từ tobe (am/is/are/was/were/be/been).
  • Đúng: His store had a few apples. (Cửa hàng của anh ấy còn một vài quả táo.)
  • Sai: The apples of his store is a few. => Không sử dụng tobe + few/a few.

2.2. Cụm từ đi kèm

Một số cụm từ phổ biến đi kèm với few và a few:

  • Quite a Few (số lượng đáng kể):

Ví dụ: We’ve got a few friends in the class. (Chúng tôi có một vài người bạn trong lớp.)

Chuyển đổi: We’ve got quite a few friends in the class. (Chúng tôi có khá nhiều bạn trong lớp.)

  • Very Few (Rất ít – nhấn mạnh mức độ ít):

Ví dụ: There are few natural landscapes in the city. (Có rất ít cảnh quan tự nhiên trong thành phố.)

Chuyển đổi: There are very few natural landscapes in the city. (Hầu như không có cảnh quan tự nhiên trong thành phố.)

Các quy tắc trên giúp xác định cách sử dụng đúng few và a few trong văn viết tiếng Anh, giúp tránh nhầm lẫn và bảo đảm ý nghĩa chính xác của câu.

Một số lưu ý khi dùng few và a few trong tiếng Anh

3. Một số bài tập vận dụng kèm đáp án

Dưới đây là một số bài tập vận dụng về việc sử dụng few và a few trong các ngữ cảnh khác nhau. Bạn có thể thử giải và sau đó kiểm tra đáp án.

Câu 1. Hoàn thành câu với few hoặc a few:

The bookstore had _____ interesting novels on sale.

Câu 2. Chọn từ đúng để điền vào câu:

There are _____ students in the classroom.

Câu 3. Sửa câu sai:

She made very few mistakes in her presentation.

Câu 4. Kết hợp few hoặc a few với cụm từ phù hợp:

We have __________ friends who live nearby. (quite a few / very few)

Đáp án kèm giải thích:

Câu 1. The bookstore had a few interesting novels on sale.

Giải thích: A few được sử dụng để chỉ một số ít, nhưng đủ để làm cho cuốn sách trở nên hấp dẫn.

Câu 2. There are a few students in the classroom.

Giải thích: A few được sử dụng để mô tả một số ít học sinh có mặt trong lớp học.

Câu 3. Sửa câu sai: She made very few mistakes in her presentation.”

Giải thích: Very few được sử dụng để nhấn mạnh rằng số lượng lỗi là rất ít, thể hiện tính chất tích cực.

Câu 4. We have quite a few friends who live nearby.

Giải thích: Quite a few được sử dụng để mô tả một số lượng đáng kể của bạn bè sống gần đó.

Với các bài tập trên đây, chúng tôi tin chắc chúng cũng đã phần nào giúp bạn củng cố thêm về khi nào dùng few và a few trong tiếng Anh rồi nhé. Nếu có thời gian, bạn cũng có thể tham khảo thêm những bài tập khác để củng cố kiến thức cho mình và từ đó giúp nâng cao khả năng tiếng Anh của mình nhé. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa vừa tổng hợp những khía cạnh quan trọng liên quan đến việc sử dụng few và a few trong tiếng Anh. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn khi nào dùng few và a few và chúng cũng góp phần giúp quá trình học tiếng Anh của bạn dễ dàng hơn nhé.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline