Trong ngôn ngữ, việc sử dụng dấu phẩy là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự rõ ràng và mạch lạc của văn bản. Khi chúng ta bắt đầu xâm nhập vào thế giới của relative clause, hay còn gọi là mệnh đề quan hệ, việc chọn lựa vị trí đúng cho dấu phẩy trở nên ngày càng quan trọng. Bài viết này Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ giúp bạn hiểu rõ về việc khi nào dùng dấu phẩy trong relative clause, từ đó nâng cao khả năng viết văn và trình bày thông tin một cách hiệu quả.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Điều cơ bản về relative clause và vai trò của dấu phẩy

Relative clause là một phần của câu mà nói thêm thông tin về một danh từ trong câu chính. Điều này giúp mở rộng câu, cung cấp thêm chi tiết, và làm cho văn bản trở nên phong phú hơn. Khi thêm dấu phẩy vào relative clause, chúng ta tạo ra một biên giới rõ ràng giữa phần chính và phần bổ sung, giúp người đọc dễ theo dõi ý của tác giả.

Ví dụ:

Câu chính: “Người học viên đã đạt được kết quả cao.”

Relative clause với dấu phẩy: “Người học viên, có kiến thức sâu rộng, đã đạt được kết quả cao.

Điều cơ bản về relative clause và vai trò của dấu phẩy

2. Khi nào dùng dấu phẩy trong relative clause

Khi relative clause làm rõ đối tượng chính: Khi relative clause nhấn mạnh vào đối tượng chính một cách chi tiết, chúng ta thường sử dụng dấu phẩy để phân tách nó ra khỏi phần chính của câu. Ví dụ: “Người đàn ông, mà tôi đã gặp ở quán cà phê, là một nhà văn nổi tiếng.”

Khi relative clause dài và phức tạp: Nếu relative clause của bạn dài và có nhiều chi tiết, việc sử dụng dấu phẩy giúp người đọc không bị lạc hậu trong một loạt thông tin phức tạp. “Cây cầu, mà chúng ta đã đi qua nó vào buổi sáng hôm qua, được xây dựng vào thế kỷ 19.”

Khi relative clause đứng đầu câu: Nếu relative clause đặt ở đầu câu, dấu phẩy là cần thiết để phân biệt rõ giữa phần chính và phần mở đầu câu. “Trong lớp học hôm qua, những sinh viên có hiệu suất xuất sắc nhận được sự khen ngợi đặc biệt.

Khi nào dùng dấu phẩy trong relative clause

3. Lưu  ý khi sử dụng dấu phẩy trong relative clause 

Tránh dùng quá nhiều dấu phẩy: Sử dụng quá nhiều dấu phẩy có thể làm mất đi sự chính xác và ổn định của câu. Tránh đặt dấu phẩy giữa động từ và danh từ, trừ khi đó là một trường hợp đặc biệt.

Dấu phẩy với Non-Restrictive Relative Clauses:

Non-restrictive relative clauses cung cấp thông tin thêm về người hay vật được mô tả nhưng không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản của câu. Trong trường hợp này, sử dụng dấu phẩy trước và sau relative clause.

Ví dụ: The Eiffel Tower, which is located in Paris, is a famous landmark.

Không sử dụng dấu phẩy với Restrictive Relative clauses:

Restrictive relative clauses chứa thông tin quan trọng để xác định người hay vật được nói đến. Trong trường hợp này, không sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ: The car that is parked in front of the house belongs to my friend.

Chú ý đến relative pronouns: Khi sử dụng relative pronouns như “who,” “which,” và “that,” việc đặt dấu phẩy sau nó là quan trọng để tạo ra sự liên kết logic. “Người phụ nữ, mà tôi đã nói chuyện với cô ấy hôm qua, là giáo viên của con tôi.”

Đọc lại câu trước khi hoàn thành: Để đảm bảo sự rõ ràng và chính xác, hãy đọc lại câu của bạn và xem xét lại vị trí của dấu phẩy trong relative clause.

4. Các bài tập về dùng dấu phẩy trong relative clause trong tiếng anh

Dưới đây là một số bài tập để thực hành việc sử dụng dấu phẩy trong relative clause trong tiếng Anh:

Thêm dấu phẩy đúng vào câu:

 • The book that I lent you last week is on the table.
 • The girl who is sitting next to me is my sister.
 • The car that is parked in front of the house belongs to Tom.
 • The movie which we watched yesterday was really good.

Loại bỏ dấu phẩy không cần thiết:

 • The dog, which is black and white, is very friendly.
 • My friend, who is from Canada, is visiting me next month.
 • The computer, that I bought last year, is already outdated.
 • The book, which I bought for my sister, is on the shelf.

Chọn giữa “that” và “which” và đặt dấu phẩy đúng:

 • The house that/which is on the corner is for sale.
 • I need a pen that/which writes smoothly.
 • The car that/which I borrowed from my friend is in the garage.
 • The movie that/which we saw last night was fantastic.

Sắp xếp câu sao cho dấu phẩy được sử dụng chính xác:

 • The man, who is my neighbor, is a doctor.
 • The report that I submitted yesterday is on your desk.
 • The cat, which is sleeping on the sofa, belongs to Mary.
 • The team, which won the championship, celebrated all night.

Kết hợp relative clause với các câu chính:

 • The girl who won the first prize is my best friend.
 • The book that you recommended is very interesting.
 • The movie which was released last month received positive reviews.
 • The person who called you is waiting outside.

Nhớ rằng, khi sử dụng dấu phẩy, “that” thường được sử dụng trong restrictive clauses (clauses không thể bỏ qua mà không làm thay đổi ý nghĩa), và “which” thường được sử dụng trong non-restrictive clauses (clauses có thể bỏ qua mà không làm thay đổi ý nghĩa).

Trong bài viết Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã chia sẻ về việc khi nào dùng dấu phẩy trong relative clause. Bằng cách hiểu rõ về vai trò và cách sử dụng dấu phẩy trong relative clause, bạn có thể nâng cao kỹ năng viết của mình và tạo ra văn bản mạch lạc, hấp dẫn người đọc.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline