Bạn đã bao giờ bối rối về cách sử dụng been và gone trong tiếng Anh chưa? Hai từ này thường xuyên gặp và dễ gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ khám phá sự khác biệt giữa “been” và “gone”, cũng như cách khi nào dùng been khi nào dùng gone một cách chính xác.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Sự khác biệt been và gone là gì? 

Been: là quá khứ phân từ của động từ “be.” Nó thường được sử dụng để chỉ việc đã từng tồn tại, đã từng trải qua một trạng thái nào đó trong quá khứ. Ví dụ:

I have been to Paris. (Tôi đã từng đến Paris.)

Trong trường hợp này, “been” diễn đạt ý nghĩa rằng tôi đã trải qua trạng thái của việc ở Paris.

Gone: Gone là quá khứ phân từ của động từ “go.” Nó thường được sử dụng để chỉ hành động đã diễn ra và kết thúc ở một thời điểm trong quá khứ. Ví dụ:

She has gone to the store. (Cô ấy đã đi đến cửa hàng.)

Ở đây, “gone” thể hiện hành động của việc đi đến cửa hàng đã diễn ra và kết thúc.

Sự khác biệt been và gone là gì? 

2. Khi nào dùng been khi nào dùng gone?

2.1 Khi nào dùng been?

Khi nói về trạng thái trong quá khứ

Khi bạn muốn nói về một trạng thái hoặc trải nghiệm đã từng có trong quá khứ, hãy sử dụng “been.” Ví dụ:

  • I have been a teacher for five years. (Tôi đã làm giáo viên trong năm năm.)
  • Ở đây, “been” thể hiện trạng thái của việc làm giáo viên trong suốt năm năm đó.

Khi nói về sự tồn tại trong quá khứ

Khi muốn diễn đạt sự tồn tại của một thứ gì đó trong quá khứ, “been” là lựa chọn phù hợp. Ví dụ:

The old library has been replaced by a modern one. (Thư viện cũ đã được thay thế bằng một thư viện hiện đại.)

2.2. Khi nào sử dụng gone? 

Khi nói về hành động đã kết thúc

khi nào dùng been khi nào dùng gone

“Gone” thường được sử dụng để diễn đạt về hành động đã diễn ra và đã kết thúc trong quá khứ. Ví dụ:

The train has gone. (Chuyến tàu đã đi.)

Ở đây, “gone” mô tả hành động của việc chuyến tàu đã diễn ra và kết thúc.

Khi nói về việc đi đến một địa điểm nào đó 

Khi muốn nói về việc ai đó đã rời đi hoặc đã đến một địa điểm nào đó, “gone” là từ cần sử dụng. Ví dụ:

They have gone to the beach. (Họ đã đi đến bãi biển.)

Khi nào dùng been khi nào dùng gone?

3. Những lưu ý quan trọng khi sử dụng been và gone 

Chú ý đến thì trong câu: Sự chọn lựa giữa “been” và “gone” thường phụ thuộc vào thì của câu. Nếu câu ở thì quá khứ hoàn thành, bạn thường sử dụng “been.” Ngược lại, nếu câu ở thì quá khứ đơn, “gone” là lựa chọn thích hợp.

Sự liên kết với hiện tại: Khi sử dụng “been,” thường có sự liên kết với hiện tại, trong khi “gone” thường chỉ mô tả một hành động đã kết thúc ở quá khứ mà không có sự liên kết với thời điểm hiện tại.

4.  Các dạng bài bài tập khi nào dùng been khi nào dùng gone

Bài Tập 1: Lựa chọn đúng từ đúng thì 

Chọn từ đúng (been hoặc gone) để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

She has ___ to the cinema.

They have never ___ to Asia.

By the time we arrived, he had already ___ home.

The children have ___ to bed.

Has he ever ___ to Australia?

Bài Tập 2: Kết hợp mỗi câu với một tình huống thích hợp (sử dụng “been” hoặc “gone”)

I’ve ________ swimming in the ocean.

They have ________ on vacation for two weeks.

The cat has ________ missing for two days.

We’ve ________ to that restaurant before.

He has ________ to London several times.

Bài Tập 3:Sắp xếp các câu sau theo thứ tự thời gian, sử dụng “been” và “gone” đúng cách:

They have never ________ to a concert.

The students have ________ on a field trip.

By the time we arrived, he had already ________ home.

She has ________ to Paris twice.

He has ________ to the gym every day this week.

Bài Tập 4: Điền từ còn thiếu (been hoặc gone) để diễn đạt hành động đã kết thúc hoặc đang tiếp diễn:

She has ________ to the store. (hành động đã kết thúc)

We’ve ________ to the beach every summer. (hành động đang tiếp diễn)

They have ________ to the mountains last weekend. (hành động đã kết thúc)

He has ________ to the dentist. (hành động đã kết thúc)

I’ve ________ to that restaurant before. (hành động đã kết thúc)

Bài Tập 5: Viết một câu cho mỗi hướng dẫn sau đây, sử dụng been hoặc gone đúng cách:

Viết một câu mô tả trạng thái đã từng có.

Viết một câu nói về việc đã rời đi và không còn ở đó.

Viết một câu sử dụng been để mô tả việc đã từng trải qua một trạng thái nào đó.

Viết một câu sử dụng gone để mô tả việc đã rời đi đến một địa điểm nào đó.

Viết một câu thể hiện sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại sử dụng “been.”

Nhớ kiểm tra đáp án sau khi hoàn thành để đảm bảo bạn hiểu rõ cách sử dụng “been” và “gone” trong các tình huống khác nhau.

Trên đây là bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa có nội dung một số điểm quan trọng về sự khác biệt giữa been và gone cũng như khi nào dùng been khi nào dùng gone một cách chính xác trong tiếng Anh. Nhớ rằng, việc hiểu rõ về sự khác biệt giữa các từ ngữ này không chỉ giúp bạn nói tiếng Anh một cách chính xác mà còn tăng cường khả năng giao tiếp của bạn trong môi trường ngôn ngữ này. Đừng ngần ngại thực hành và áp dụng kiến thức này vào giao tiếp hàng ngày của bạn!

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline