Bạn đang tìm hiểu về cách khi nào dùng a lot of và lots of trong tiếng Anh? Bạn muốn biết chúng có khác nhau không và khi nào nên dùng chúng? Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi đó một cách chi tiết và dễ hiểu. Hãy cùng theo dõi Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa nhé!

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. A lot of và lots of có nghĩa là gì?

A lot of và lots of đều có nghĩa là một lượng lớn, một số lượng nhiều hoặc một khối lượng nhiều. Chúng ta có thể dùng a lot of hoặc lots of với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Ví dụ:

 • There was a lot of rain last week. (Có rất nhiều mưa tuần trước.) (rain = danh từ không đếm được)
 • There were a lot of people at the party. (Có rất nhiều người ở bữa tiệc.) (people = danh từ đếm được/số nhiều)
 • There’s lots of food in the cupboard. (Có rất nhiều thức ăn trong tủ.) (food = danh từ không đếm được)
 • He has lots of friends. (Anh ấy có rất nhiều bạn bè.) (friends = danh từ đếm được/số nhiều)
A lot of và lots of có nghĩa là gì?

2. Khi nào dùng a lot of và lots of?

A lot of và lots of có cùng một nghĩa, nhưng chúng ta thường dùng chúng khác nhau trong các trường hợp khác nhau. Chúng ta dùng a lot of chủ yếu trong các câu khẳng định. Trong các câu phủ định và câu hỏi, chúng ta thường dùng much và many. Ví dụ:

 • He watches a lot of films. (câu khẳng định)
 • He doesn’t watch many films. (câu phủ định)
 • Do you watch many films? (câu hỏi)
 • He drinks a lot of coffee. (câu khẳng định)
 • He doesn’t drink much coffee. (câu phủ định)
 • Do you drink much coffee? (câu hỏi)

Chúng ta đôi khi dùng a lot of và lots of trong các câu phủ định thay cho much và many. Và chúng ta dùng chúng trong một câu hỏi khi chúng ta nghĩ rằng câu trả lời sẽ là “có”. Ví dụ:

 • I don’t like a lot of salt in my food. (câu phủ định)
 • Do you get a lot of snow here? (câu hỏi)
 • Were there a lot of people at the football match? (câu hỏi)

Ngoài ra, lots of còn hơi bớt trang trọng hơn a lot of. A lot of và lots of đều phổ biến trong tiếng Anh nói và nghe rất thông thường. Lots of thì nghe hơi bớt trang trọng hơn a lot of. Trong tiếng Anh viết và nói trang trọng hơn, chúng ta thường dùng many, much, plenty, a large number of và a large amount of. Ví dụ:

 • I went shopping and spent a lot of money. (tiếng Anh nói thông thường)
 • I went shopping and spent much money. (tiếng Anh viết trang trọng hơn)
 • There are a lot of cars in the world. (tiếng Anh nói thông thường)
 • There are many cars in the world. (tiếng Anh viết trang trọng hơn)
Khi nào dùng a lot of và lots of?

3. A lot of và lots of cần chia động từ như thế nào?

Khi dùng a lot of và lots of với danh từ, chúng ta cần chú ý đến việc chia động từ theo số ít hay số nhiều. Nếu danh từ là đếm được, chúng ta dùng động từ số nhiều. Ví dụ:

 • There are a lot of cars in the world. (cars = danh từ đếm được/số nhiều)
 • Lots of new houses were built last year. (houses = danh từ đếm được/số nhiều)

Nếu danh từ là không đếm được, chúng ta dùng động từ số ít. Ví dụ:

 • There is a lot of noise. (noise = danh từ không đếm được)
 • There was a lot of food. (food = danh từ không đếm được)

Tóm tắt

 • A lot of và lots of đều có nghĩa là một lượng lớn, một số lượng nhiều hoặc một khối lượng nhiều.
 • Chúng ta có thể dùng a lot of hoặc lots of với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được.
 • Chúng ta dùng a lot of chủ yếu trong các câu khẳng định. Trong các câu phủ định và câu hỏi, chúng ta thường dùng much và many.
 • Lots of còn hơi bớt trang trọng hơn a lot of. Trong tiếng Anh viết và nói trang trọng hơn, chúng ta thường dùng many, much, plenty, a large number of và a large amount of.
 • Khi dùng a lot of và lots of với danh từ, chúng ta cần chia động từ theo số ít hay số nhiều tùy theo danh từ là đếm được hay không đếm được.

4. Các bài dạng tập về khi nào dùng a lot of và lots of?

Điền vào chỗ trống bằng “a lot of” hoặc “lots of”:

Bài tập ví dụ 1:

There are __________ books on the shelf.

Can I have __________ sugar in my coffee, please?

We need __________ help to finish this project.

She has __________ friends who live in the city.

I don’t have __________ time to complete the assignment.

Bài tập ví dụ 2:

Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng “a lot of” hoặc “lots of”:

I have __________ homework to do tonight.

They have __________ experience in that field.

We saw __________ interesting places during our trip.

There are __________ people waiting in line.

The restaurant has __________ delicious dishes on the menu.

Bài tập ví dụ 3:

Chọn từ đúng (a lot of hoặc lots of) để điền vào các chỗ trống:

She has __________ money, so she can buy whatever she wants.

We spent __________ hours discussing the project yesterday.

There are __________ options to choose from.

I can see that there are __________ cars in the parking lot.

He has __________ friends who support him.

Bài tập ví dụ 4:

Viết câu sử dụng “a lot of” hoặc “lots of” để mô tả tình huống:

__________ people attended the concert last night.

She has __________ work to do before the deadline.

I can see __________ stars in the sky tonight.

There are __________ questions in the quiz.

We had __________ fun at the party.

Hy vọng bài viết này đã giải đáp được thắc mắc của bạn về cách khi nào dùng a lot of và lots of trong tiếng Anh. Nếu bạn còn câu hỏi gì khác, hãy để lại bình luận bên dưới với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa nhé. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline