HRBP (Human Resource Business Partner) là một vị trí quan trọng trong bộ phận nhân sự của một công ty. Với vai trò là đối tác chiến lược của các bộ phận khác trong công ty, HRBP có nhiệm vụ đảm bảo các hoạt động nhân sự được thực hiện hiệu quả và đóng góp vào sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về vai trò và năng lực cần có để trở thành một HRBP chuyên nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về HRBP là gì, từ đó có thể xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. HRBP là gì?

HRBP là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực nhân sự hiện nay. Nó được hiểu là một nhân viên nhân sự có vai trò đối tác chiến lược của các bộ phận khác trong công ty. HRBP không chỉ đơn thuần là người thực hiện các hoạt động nhân sự mà còn là người đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động của công ty.

Vai trò của HRBP có thể được chia thành 4 khía cạnh chính: Strategic Partner, Operations Manager, Emergency Responder và Employee Mediator. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về mỗi khía cạnh này trong phần tiếp theo.

2. HRBP với HR truyền thống – đâu là điểm khác biệt?

Trong quá khứ, vai trò của nhân viên nhân sự chỉ dừng lại ở việc thực hiện các hoạt động liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, chấm công, lương bổng… Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và xu hướng quản lý nhân sự hiện đại, vai trò của HR đã thay đổi và HRBP đã xuất hiện như một bước tiến mới trong lĩnh vực nhân sự.

Mức lương và yêu cầu tối thiểu của HRBP trên thị trường Việt Nam

2.1. Strategic Partner – Đối tác chiến lược

Điểm khác biệt lớn nhất giữa HRBP và HR truyền thống là vai trò của HRBP như một đối tác chiến lược của các bộ phận khác trong công ty. HRBP không chỉ đơn thuần thực hiện các hoạt động nhân sự mà còn tham gia vào các quyết định chiến lược của công ty. Họ đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động của công ty và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Ví dụ, khi công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động sang một thị trường mới, HRBP sẽ đưa ra các giải pháp về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực để đảm bảo sự thành công của kế hoạch này.

2.2. Operations Manager – Quản lý hoạt động

HRBP cũng có vai trò quản lý hoạt động của bộ phận nhân sự trong công ty. Họ đảm bảo các hoạt động nhân sự được thực hiện hiệu quả và đúng theo quy trình. Điều này đòi hỏi HRBP phải có kiến thức chuyên môn vững vàng về các hoạt động nhân sự cũng như khả năng quản lý và tổ chức công việc.

2.3. Emergency Responder – Phản ứng khẩn cấp

Trong một số trường hợp khẩn cấp như xảy ra tranh chấp lao động, HRBP sẽ đóng vai trò như một người phản ứng khẩn cấp. Họ sẽ là người giải quyết vấn đề và đưa ra các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực lên công ty.

2.4. Employee Mediator – Người hòa giải

HRBP cũng có vai trò như một người hòa giải trong các vấn đề liên quan đến nhân viên. Khi có xung đột giữa các nhân viên hoặc giữa nhân viên và quản lý, HRBP sẽ đứng ra giải quyết vấn đề và đưa ra các giải pháp để đảm bảo sự hài hòa trong tổ chức.

3. Những năng lực cần có của người làm HRBP

Để trở thành một HRBP chuyên nghiệp, bạn cần phải có những năng lực cần thiết. Các năng lực này được chia thành 3 cấp độ tương ứng với các cấp bậc của HRBP: HRBP Specialist, HRBP Supervisor và HRBP Manager.

3.1. Cấp độ HRBP Specialist (3 năng lực)

Cấp độ HRBP Specialist tập trung vào các năng lực cơ bản của một HRBP. Đây là cấp độ thích hợp cho những người mới bắt đầu làm việc trong lĩnh vực nhân sự.

Năng lực 1: Kiến thức chuyên môn

Để trở thành một HRBP chuyên nghiệp, bạn cần có kiến thức vững vàng về các hoạt động nhân sự. Bạn cần hiểu rõ về luật lao động, quy trình tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực và các hoạt động khác liên quan đến nhân sự.

Năng lực 2: Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

Vai trò của HRBP yêu cầu phải có khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. Bạn cần có khả năng thuyết phục, đàm phán và giải quyết xung đột để đảm bảo sự hài hòa trong tổ chức.

Năng lực 3: Khả năng quản lý và tổ chức công việc

HRBP cũng cần có khả năng quản lý và tổ chức công việc để đảm bảo các hoạt động nhân sự được thực hiện hiệu quả. Bạn cần biết cách lập kế hoạch, phân công và theo dõi công việc của các nhân viên trong bộ phận.

3.2. Cấp độ HRBP Supervisor (5 năng lực)

Cấp độ HRBP Supervisor tập trung vào các năng lực về quản lý và lãnh đạo. Đây là cấp độ thích hợp cho những người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự.

Năng lực 1: Kỹ năng lãnh đạo

Để trở thành một HRBP chuyên nghiệp, bạn cần có khả năng lãnh đạo để có thể đưa ra các quyết định chiến lược và dẫn dắt nhân viên trong bộ phận.

Năng lực 2: Khả năng phân tích và đưa ra giải pháp

HRBP cần có khả năng phân tích và đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự. Bạn cần có khả năng đánh giá tình huống và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

Năng lực 3: Kỹ năng quản lý thời gian và áp lực

Vai trò của HRBP yêu cầu phải có khả năng quản lý thời gian và áp lực tốt. Bạn cần biết cách ưu tiên công việc và xử lý áp lực trong công việc để đảm bảo hoạt động của bộ phận nhân sự được thực hiện đúng tiến độ.

Năng lực 4: Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

HRBP cần có khả năng đàm phán và thuyết phục để có thể đưa ra các giải pháp và thuyết phục các bên liên quan chấp nhận giải pháp đó.

Năng lực 5: Kỹ năng quản lý mối quan hệ

Vai trò của HRBP yêu cầu phải có khả năng quản lý mối quan hệ với các bộ phận khác trong công ty. Bạn cần biết cách xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược của công ty.

3.3. Cấp độ HRBP Manager (7 năng lực)

Cấp độ HRBP Manager tập trung vào các năng lực về quản lý chiến lược và phát triển tổ chức. Đây là cấp độ thích hợp cho những người đã có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực nhân sự.

Năng lực 1: Kỹ năng quản lý chiến lược

Để trở thành một HRBP Manager, bạn cần có khả năng quản lý chiến lược để đưa ra các quyết định và kế hoạch phát triển tổ chức.

Năng lực 2: Kỹ năng phân tích và đưa ra chiến lược

HRBP Manager cần có khả năng phân tích và đưa ra chiến lược nhằm tối ưu hóa hoạt động của bộ phận nhân sự. Bạn cần biết cách đánh giá tình huống và đưa ra các chiến lược hiệu quả.

Năng lực 3: Kỹ năng quản lý và phát triển nhân viên

Vai trò của HRBP Manager yêu cầu phải có khả năng quản lý và phát triển nhân viên trong bộ phận. Bạn cần biết cách xây dựng và duy trì một đội ngũ nhân viên tài năng và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Năng lực 4: Kỹ năng quản lý tài chính

HRBP Manager cũng cần có khả năng quản lý tài chính để đảm bảo các hoạt động nhân sự được thực hiện trong ngân sách.

Năng lực 5: Kỹ năng lãnh đạo và đàm phán

Vai trò của HRBP Manager yêu cầu phải có khả năng lãnh đạo và đàm phán để có thể đưa ra các quyết định và thuyết phục các bên liên quan chấp nhận giải pháp đó.

Năng lực 6: Kỹ năng quản lý mối quan hệ

HRBP Manager cũng cần có khả năng quản lý mối quan hệ với các bộ phận khác trong công ty. Bạn cần biết cách xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược của công ty.

Năng lực 7: Kỹ năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề

Vai trò của HRBP Manager yêu cầu phải có khả năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề hiệu quả. Bạn cần biết cách đánh giá tình huống và đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.

HRBP là gì

4. Mô tả công việc của HRBP

Công việc của HRBP bao gồm các hoạt động như:

  • Tham gia vào các quyết định chiến lược của công ty.
  • Đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động của công ty.
  • Quản lý hoạt động của bộ phận nhân sự.
  • Đảm bảo các hoạt động nhân sự được thực hiện hiệu quả và đúng theo quy trình.
  • Phản ứng khẩn cấp trong các tình huống đặc biệt.
  • Hòa giải các xung đột giữa các nhân viên hoặc giữa nhân viên và quản lý.
  • Tham gia vào các hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân viên.
  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bộ phận khác trong công ty.
  • Đưa ra các chính sách và quy định liên quan đến nhân sự.
  • Thực hiện các hoạt động đánh giá và đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận nhân sự.

5. Mức lương và yêu cầu tối thiểu của HRBP trên thị trường Việt Nam

Theo thống kê từ các trang tuyển dụng, mức lương của HRBP trên thị trường Việt Nam dao động từ 15 triệu đến 35 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào cấp độ và kinh nghiệm của người làm.

Để trở thành một HRBP chuyên nghiệp, bạn cần có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ chuyên ngành Quản lý nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan. Ngoài ra, bạn cũng cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự và có các năng lực cần thiết cho từng cấp độ HRBP.

Trên đây là những thông tin cơ bản về vai trò và năng lực cần có của một HRBP. Vai trò này đang ngày càng được đánh giá cao trong các công ty và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tổ chức. Nếu bạn muốn theo đuổi con đường này, hãy chuẩn bị cho mình những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành một HRBP chuyên nghiệp.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hi vọng qua bài viết về HRBP là gì, các bạn sẽ có thêm những kiến thức cho mình.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline