Thuế là một trong những nguồn thu quan trọng của các quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động chính phủ và cung cấp các dịch vụ công cộng cho người dân. Trong đó, thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế được áp dụng rộng rãi trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về thuế VAT và cách thức hoạt động của nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm hoàn thuế là gì và các văn bản pháp lý quy định về nó.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Căn cứ pháp lý về thuế VAT

Trước khi tìm hiểu về hoàn thuế VAT, chúng ta cần hiểu căn cứ pháp lý của nó. Theo Luật Thuế GTGT năm 2008 và các văn bản hướng dẫn liên quan, thuế VAT là một loại thuế tiêu dùng được tính trên giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ. Thuế này được áp dụng trên toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ, từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm hoàn thiện.

Thuế VAT là một loại thuế gián tiếp, có nghĩa là nó không được tính trực tiếp trên thu nhập của cá nhân hay doanh nghiệp, mà là được tính vào giá thành của hàng hóa và dịch vụ. Từ đó, khi người tiêu dùng mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trả thuế VAT cho nhà cung cấp.

Hoàn thuế là gì

1.1. Các văn bản pháp lý quy định về thuế VAT

Để thực hiện việc thu thuế VAT, các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản pháp lý liên quan đến thuế này. Dưới đây là một số văn bản quan trọng về thuế VAT:

 • Luật Thuế GTGT năm 2008: Đây là văn bản cơ bản quy định về thuế VAT tại Việt Nam, bao gồm các quy định về đối tượng chịu thuế, mức thuế, các khoản miễn, giảm thuế và các quy định về hoàn thuế VAT.
 • Nghị định số 209/2013/NĐ-CP: Đây là nghị định quy định chi tiết về Luật Thuế GTGT, bao gồm các quy định về việc tính thuế, khấu trừ thuế và hoàn thuế VAT.
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC: Đây là thông tư hướng dẫn về việc thực hiện một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, bao gồm các quy định về khấu trừ thuế và hoàn thuế VAT.
 • Công văn số 166/TCT-TNCN: Đây là công văn hướng dẫn về việc xác định giá trị gia tăng để tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu.

2. Hoàn thuế VAT là gì?

2.1. Hoàn thuế VAT là gì?

Hoàn thuế VAT là một quy định trong Luật Thuế GTGT cho phép doanh nghiệp được hoàn lại số tiền đã trả thuế VAT khi sản xuất hoặc kinh doanh ra hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế hoặc chịu thuế suất 0%. Điều này giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí và tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường.

Để được hoàn thuế VAT, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thuế, doanh nghiệp sẽ nhận lại số tiền đã trả thuế VAT từ ngân sách nhà nước.

2.2. Đối tượng chịu thuế VAT

Theo quy định của Luật Thuế GTGT, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên trong năm kế toán sẽ phải chịu thuế VAT. Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn, giảm thuế hoặc không chịu thuế VAT, bao gồm:

 • Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu.
 • Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ cho người nước ngoài sử dụng tại Việt Nam.
 • Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu qua địa bàn các khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu và khu vực kinh tế đặc biệt.
 • Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ cho các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

3. Các trường hợp được hoàn thuế VAT

Theo quy định của pháp luật, có một số trường hợp được hoàn thuế VAT, bao gồm:

 • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã trả thuế VAT khi xuất khẩu.
 • Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế hoặc chịu thuế suất 0%: Trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ không chịu thuế hoặc chịu thuế suất 0%, họ sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã trả thuế VAT.
 • Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh xuất khẩu: Trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ để sản xuất, kinh doanh xuất khẩu, họ sẽ được hoàn lại số tiền thuế VAT đã trả cho hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu.
 • Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu để sản xuất hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế hoặc chịu thuế suất 0%: Trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ để sản xuất hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế hoặc chịu thuế suất 0%, họ sẽ được hoàn lại số tiền thuế VAT đã trả cho hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu.

4. Trường hợp không được hoàn thuế

Ngoài các trường hợp được hoàn thuế VAT như đã đề cập ở trên, theo quy định của pháp luật, có một số trường hợp không được hoàn thuế VAT, bao gồm:

Các văn bản pháp lý quy định về thuế VAT
 • Các doanh nghiệp không thực hiện đúng các thủ tục, điều kiện để được hoàn thuế theo quy định của pháp luật.
 • Các doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để chứng minh việc hoàn thuế là hợp lệ.
 • Các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định về tính thuế và khấu trừ thuế.
 • Các doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc tính thuế và khấu trừ thuế.

5. Thời gian hoàn thuế VAT

Theo quy định của pháp luật, thời hạn hoàn thuế VAT là 45 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, cơ quan thuế có thể gia hạn thời hạn này lên tối đa 120 ngày.

Để được hoàn thuế VAT đúng thời hạn, doanh nghiệp cần chú ý đến các điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để chứng minh việc hoàn thuế là hợp lệ.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm hoàn thuế VAT và các văn bản pháp lý quy định về nó. Thuế VAT là một loại thuế gián tiếp được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động chính phủ và cung cấp các dịch vụ công cộng cho người dân. Hoàn thuế VAT là một quy định trong Luật Thuế GTGT cho phép doanh nghiệp được hoàn lại số tiền đã trả thuế VAT khi sản xuất hoặc kinh doanh ra hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế hoặc chịu thuế suất 0%. Tuy nhiên, để được hoàn thuế VAT, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hoàn thuế là gì và áp dụng đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline