FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) là một phương pháp phân tích rủi ro trong quản lý chất lượng sản phẩm, được sử dụng để xác định các nguyên nhân tiềm tàng của lỗi và đánh giá tác động của chúng đến sản phẩm hoặc quy trình sản xuất. Đây là một công cụ quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu suất của sản phẩm.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về FMEA là gì, cách thực hiện phân tích lỗi và ảnh hưởng của nó trong sản xuất, cũng như ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. FMEA là gì?

FMEA là một phương pháp phân tích rủi ro được sử dụng để xác định các nguyên nhân tiềm tàng của lỗi và đánh giá tác động của chúng đến sản phẩm hoặc quy trình sản xuất. Phương pháp này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất ô tô, hàng không đến y tế và dịch vụ.

FMEA có thể được hiểu là một quy trình phân tích và đánh giá các lỗi có thể xảy ra trong quy trình sản xuất hoặc sản phẩm. Nó giúp cho các nhà quản lý và kỹ sư dự đoán và ngăn chặn các sai lỗi trước khi chúng xảy ra, từ đó đảm bảo chất lượng và hiệu suất của sản phẩm.

2. FMEA được áp dụng khi nào?

FMEA được áp dụng trong giai đoạn thiết kế sản phẩm hoặc quy trình sản xuất mới, để đảm bảo rằng các lỗi có thể xảy ra đã được đưa vào xét duyệt và giải quyết trước khi sản phẩm hoặc quy trình được triển khai. Nó cũng có thể được sử dụng để cải tiến các sản phẩm hoặc quy trình hiện tại, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu suất của chúng.

Ngoài ra, FMEA còn được sử dụng trong việc đánh giá các lỗi đã xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc sử dụng sản phẩm, để tìm ra nguyên nhân và giải pháp để ngăn chặn các lỗi tương tự trong tương lai.

3. Phân loại FMEA trong sản xuất

Trong sản xuất, FMEA có thể được phân loại thành hai loại chính: FMEA thiết kế và FMEA quy trình.

3.1. FMEA thiết kế – Design FMEA, FMEA-D hoặc D-FMEA

FMEA thiết kế được sử dụng trong giai đoạn thiết kế sản phẩm mới. Nó giúp xác định các lỗi có thể xảy ra trong thiết kế sản phẩm, từ đó đưa ra giải pháp để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất.

Các bước thực hiện FMEA thiết kế gồm:

 • Xác định chức năng của sản phẩm: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong FMEA thiết kế. Các chức năng của sản phẩm cần được xác định rõ ràng để từ đó đánh giá tác động của các lỗi đến chức năng đó.
 • Liệt kê các yếu tố có thể gây lỗi: Từ các chức năng đã xác định, các yếu tố có thể gây lỗi cần được liệt kê ra. Đây là bước quan trọng để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ yếu tố nào có thể gây lỗi cho sản phẩm.
 • Xếp hạng theo mức độ nghiêm trọng: Từ danh sách các yếu tố gây lỗi, chúng ta cần xác định mức độ nghiêm trọng của từng yếu tố. Điều này giúp cho việc ưu tiên xử lý các yếu tố quan trọng hơn trong quá trình thiết kế.
 • Xác định nguyên nhân tiềm tàng: Sau khi đã xác định các yếu tố gây lỗi và mức độ nghiêm trọng của chúng, chúng ta cần xác định nguyên nhân tiềm tàng của từng yếu tố. Điều này giúp cho việc đưa ra các giải pháp để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro.
 • Liệt kê các kiểu sai lỗi có thể xảy ra: Từ các nguyên nhân tiềm tàng đã xác định, chúng ta cần liệt kê hết các kiểu sai lỗi có thể xảy ra. Điều này giúp cho việc đưa ra các giải pháp phòng ngừa và khắc phục lỗi hiệu quả.
 • Phân công thực hiện: Các công việc cần được phân công cho từng thành viên trong nhóm thiết kế sản phẩm. Điều này giúp cho việc đảm bảo mọi người đều có trách nhiệm và tham gia tích cực trong quá trình thiết kế.
 • Đánh giá khả năng phát hiện sai lỗi: Trong bước này, chúng ta cần đánh giá khả năng phát hiện các sai lỗi có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc sử dụng sản phẩm. Điều này giúp cho việc đưa ra các giải pháp để tăng cường khả năng phát hiện và giảm thiểu rủi ro.
 • Xếp hạng hệ số rủi ro RPN (Risk Priority Number): Cuối cùng, từ các thông tin đã thu thập được ở các bước trên, chúng ta sẽ tính toán và xếp hạng hệ số RPN để đánh giá mức độ rủi ro của từng yếu tố gây lỗi. Kết quả này sẽ giúp cho việc đưa ra các giải pháp phòng ngừa và khắc phục lỗi hiệu quả.
Lý do thực hiện phân tích lỗi và ảnh hưởng của FMEA

3.2. FMEA quy trình – Process FMEA, FMEA-P hoặc P-FMEA

FMEA quy trình được sử dụng trong giai đoạn triển khai sản phẩm hoặc quy trình sản xuất mới. Nó giúp xác định các lỗi có thể xảy ra trong quy trình sản xuất, từ đó đưa ra giải pháp để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất.

Các bước thực hiện FMEA quy trình gồm:

 • Xác định các bước trong quy trình sản xuất: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong FMEA quy trình. Các bước trong quy trình sản xuất cần được xác định rõ ràng để từ đó đánh giá tác động của các lỗi đến quy trình.
 • Liệt kê các yếu tố có thể gây lỗi: Từ các bước đã xác định, các yếu tố có thể gây lỗi cần được liệt kê ra. Đây là bước quan trọng để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ yếu tố nào có thể gây lỗi cho quy trình sản xuất.
 • Xếp hạng theo mức độ nghiêm trọng: Từ danh sách các yếu tố gây lỗi, chúng ta cần xác định mức độ nghiêm trọng của từng yếu tố. Điều này giúp cho việc ưu tiên xử lý các yếu tố quan trọng hơn trong quá trình sản xuất.
 • Xác định nguyên nhân tiềm tàng: Sau khi đã xác định các yếu tố gây lỗi và mức độ nghiêm trọng của chúng, chúng ta cần xác định nguyên nhân tiềm tàng của từng yếu tố. Điều này giúp cho việc đưa ra các giải pháp để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro.
 • Liệt kê các kiểu sai lỗi có thể xảy ra: Từ các nguyên nhân tiềm tàng đã xác định, chúng ta cần liệt kê hết các kiểu sai lỗi có thể xảy ra. Điều này giúp cho việc đưa ra các giải pháp phòng ngừa và khắc phục lỗi hiệu quả.
 • Phân công thực hiện: Các công việc cần được phân công cho từng thành viên trong nhóm sản xuất. Điều này giúp cho việc đảm bảo mọi người đều có trách nhiệm và tham gia tích cực trong quá trình sản xuất.
 • Đánh giá khả năng phát hiện sai lỗi: Trong bước này, chúng ta cần đánh giá khả năng phát hiện các sai lỗi có thể xảy ra trong quá trình sản xuất. Điều này giúp cho việc đưa ra các giải pháp để tăng cường khả năng phát hiện và giảm thiểu rủi ro.
 • Xếp hạng hệ số rủi ro RPN (Risk Priority Number): Cuối cùng, từ các thông tin đã thu thập được ở các bước trên, chúng ta sẽ tính toán và xếp hạng hệ số RPN để đánh giá mức độ rủi ro của từng yếu tố gây lỗi. Kết quả này sẽ giúp cho việc đưa ra các giải pháp phòng ngừa và khắc phục lỗi hiệu quả.

4. Lý do thực hiện phân tích lỗi và ảnh hưởng của FMEA

FMEA là một công cụ quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu suất của sản phẩm. Việc thực hiện phân tích lỗi và ảnh hưởng của FMEA mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Phát hiện và ngăn chặn các sai lỗi trước khi chúng xảy ra: FMEA giúp cho các nhà quản lý và kỹ sư dự đoán và ngăn chặn các sai lỗi trước khi chúng xảy ra, từ đó giảm thiểu rủi ro và chi phí sửa chữa sau này.
 • Tăng cường sự hiểu biết về sản phẩm hoặc quy trình: Qua quá trình phân tích, các nhà quản lý và kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm hoặc quy trình của mình, từ đó tìm ra cách để cải tiến và nâng cao chất lượng và hiệu suất.
 • Giảm thiểu thời gian và chi phí sản xuất: Việc phát hiện và ngăn chặn các sai lỗi trước khi chúng xảy ra giúp cho quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ hơn, từ đó giảm thiểu thời gian và chi phí sản xuất.
 • Nâng cao uy tín và niềm tin của khách hàng: Với việc áp dụng FMEA, doanh nghiệp có thể đảm bảo chất lượng và hiệu suất của sản phẩm, từ đó tăng cường uy tín và niềm tin của khách hàng.
FMEA là gì

5. Các bước thực hiện phân tích FMEA

Phân tích FMEA được thực hiện theo một chu trình 7 bước, bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị

Bước này bao gồm việc thu thập thông tin cần thiết và chuẩn bị các công cụ cần thiết cho quá trình phân tích FMEA. Các thông tin cần thiết bao gồm các tài liệu về sản phẩm hoặc quy trình, các báo cáo lỗi trước đó, và các dữ liệu về hiệu suất hoặc chất lượng của sản phẩm.

Bước 2: Xếp hạng theo mức độ nghiêm trọng

Bước này bao gồm việc xác định mức độ nghiêm trọng của từng yếu tố gây lỗi. Mức độ nghiêm trọng được xếp hạng từ 1 đến 10, trong đó 1 là mức độ thấp nhất và 10 là mức độ cao nhất.

Bước 3: Xác định nguyên nhân tiềm tàng

Từ danh sách các yếu tố đã xác định ở bước 2, chúng ta cần xác định nguyên nhân tiềm tàng của từng yếu tố. Điều này giúp cho việc đưa ra các giải pháp để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro.

Bước 4: Liệt kê các kiểu sai lỗi có thể xảy ra

Từ các nguyên nhân tiềm tàng đã xác định, chúng ta cần liệt kê hết các kiểu sai lỗi có thể xảy ra. Điều này giúp cho việc đưa ra các giải pháp phòng ngừa và khắc phục lỗi hiệu quả.

Bước 5: Phân công thực hiện

Các công việc cần được phân công cho từng thành viên trong nhóm sản xuất. Điều này giúp cho việc đảm bảo mọi người đều có trách nhiệm và tham gia tích cực trong quá trình sản xuất.

Bước 6: Đánh giá khả năng phát hiện sai lỗi

Trong bước này, chúng ta cần đánh giá khả năng phát hiện các sai lỗi có thể xảy ra trong quá trình sản xuất. Điều này giúp cho việc đưa ra các giải pháp để tăng cường khả năng phát hiện và giảm thiểu rủi ro.

Bước 7: Xếp hạng hệ số rủi ro RPN, kết thúc chu trình

Cuối cùng, từ các thông tin đã thu thập được ở các bước trên, chúng ta sẽ tính toán và xếp hạng hệ số RPN để đánh giá mức độ rủi ro của từng yếu tố gây lỗi. Kết quả này sẽ giúp cho việc đưa ra các giải pháp phòng ngừa và khắc phục lỗi hiệu quả. Sau khi hoàn thành chu trình này, chúng ta có thể tiến hành triển khai các giải pháp để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hi vọng qua bài viết về FMEA là gì, các bạn sẽ có thêm những kiến thức bổ ích cho mình.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline