Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, khái niệm về các điều kiện giao hàng như FOB, CIF, hay FAS đóng vai trò quan trọng trong việc xác định trách nhiệm và chi phí của người bán và người mua. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ tìm hiểu FAS là gì, quy định chi tiết của FAS Incoterms 2020, cũng như hướng dẫn sử dụng điều kiện này trong thực tiễn xuất nhập khẩu.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. FAS là gì? FAS là gì trong xuất nhập khẩu?

1.1. Khái niệm về FAS

FAS (Free Alongside Ship) là một trong những điều kiện giao hàng được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế. Điều kiện này gắn liền với việc đặt hàng và nhận hàng khi hàng hóa được đưa đến cảng để xuất khẩu. Theo điều kiện FAS, người bán chịu trách nhiệm đưa hàng hóa đến cảng theo yêu cầu của người mua, và từ đó, mọi rủi ro hoặc chi phí liên quan đến hàng hóa được chuyển sang cho người mua.

1.2. FAS trong xuất nhập khẩu

Khi áp dụng FAS, người bán chịu trách nhiệm đưa hàng hóa đến cảng và thanh toán chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cảng này. Sau khi hàng hóa được đưa đến cảng, nguyên tắc chung là mọi rủi ro và chi phí liên quan đến hàng hóa sẽ chuyển sang người mua.

1.3. Mục tiêu và ưu điểm của FAS

Mục tiêu của FAS là mô tả rõ ràng trách nhiệm của người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến cảng xuất khẩu. Một số ưu điểm của FAS bao gồm việc giảm bớt rủi ro cho người bán sau khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển tại cảng và tạo sự minh bạch trong việc phân chia trách nhiệm và chi phí giữa hai bên.

fas là gì

2. Quy định về chi phí các bên phải chịu theo FAS Incoterms 2020

Theo quy định của FAS Incoterms 2020, mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm và chi phí cụ thể như sau:

2.1. Chi phí của người bán

Theo FAS, người bán phải thanh toán các chi phí liên quan đến việc đưa hàng hóa đến cảng xuất khẩu. Cụ thể, các chi phí này có thể bao gồm chi phí vận chuyển nội địa đến cảng, chi phí xếp dỡ hàng hóa tại cảng, cũng như bất kỳ chi phí nào phát sinh cho việc đưa hàng hóa đến cảng.

2.2. Chi phí của người mua

Sau khi hàng hóa được chuyển giao tại cảng, người mua sẽ phải chịu trách nhiệm và chi phí cho việc vận chuyển quốc tế, bảo hiểm hàng hóa (nếu có), cũng như các chi phí liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa vào quốc gia đích.

2.3. Danh sách chi phí cụ thể

Để rõ ràng hơn, dưới đây là danh sách chi phí mà mỗi bên phải chịu theo điều kiện FAS Incoterms 2020:

Chi phíNgười bán chịu trách nhiệmNgười mua chịu trách nhiệm
Chi phí AX
Chi phí BX
Chi phí CX

Bảng trên mô tả không chỉ trách nhiệm mà còn chi phí cụ thể mà mỗi bên phải chịu theo điều kiện FAS.

3. Quy định về nghĩa vụ của người bán, người mua theo điều kiện FAS Incoterms 2020

3.1. Quy định về nghĩa vụ của người mua

Theo FAS Incoterms 2020, người mua phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Chịu trách nhiệm vận chuyển quốc tế: Người mua phải tự chủ động sắp xếp và thanh toán chi phí vận chuyển quốc tế từ cảng xuất khẩu đến cảng nhập khẩu.
 • Mua bảo hiểm hàng hóa: Trong quá trình vận chuyển quốc tế, người mua cần mua bảo hiểm cho hàng hóa để bảo vệ chúng khỏi các rủi ro có thể xảy ra.

3.2. Quy định về nghĩa vụ của người bán

Ngoài việc chịu trách nhiệm và chi phí đưa hàng hóa đến cảng xuất khẩu, người bán còn có các nghĩa vụ sau theo FAS Incoterms 2020:

 • Xếp dỡ hàng hóa tại cảng: Người bán phải chịu trách nhiệm và chi phí cho việc xếp dỡ hàng hóa tại cảng xuất khẩu.
 • Cung cấp thông tin cần thiết: Người bán phải cung cấp các thông tin liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa và công việc liên quan cho người mua.

4. Hướng dẫn sử dụng điều kiện FAS Incoterms 2020

Để sử dụng điều kiện FAS Incoterms 2020 một cách hiệu quả, các bên liên quan cần tuân theo những hướng dẫn sau:

 • Hiểu rõ quy định: Tất cả các bên tham gia thương mại cần nắm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo FAS.
 • Lập hợp đồng chính xác: Việc lập hợp đồng giao hàng (Sale Contract) cần phải thể hiện rõ ràng việc sử dụng điều kiện FAS và các chi tiết liên quan.
 • Phối hợp với các bên liên quan: Người bán cần phối hợp chặt chẽ với người vận chuyển và người mua để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa diễn ra suôn sẻ.
Quy định về nghĩa vụ của người bán, người mua theo điều kiện FAS Incoterms 2020

5. Sự khác nhau giữa điều kiện FAS và điều kiện FOB

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng, điều kiện FAS và FOB vẫn có những sự khác biệt cụ thể. Dưới đây là một số sự khác nhau chính giữa hai điều kiện này:

 • Vị trí giao hàng: Trong FAS, hàng hóa được giao khi đến cảng xuất khẩu, trong khi đó, trong FOB, hàng hóa được giao khi vượt qua mép tàu tại cảng xuất khẩu.
 • Trách nhiệm vận chuyển nội địa: Theo FAS, người bán chịu trách nhiệm và chi phí vận chuyển nội địa đến cảng, trong khi đó, theo FOB, người bán chịu trách nhiệm và chi phí đưa hàng hóa lên tàu.

6. Lưu ý khi sử dụng điều kiện FAS trong xuất nhập khẩu

Khi sử dụng điều kiện FAS, các bên cần lưu ý một số điểm sau để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong quá trình giao nhận hàng hóa:

 • Xác định rõ trách nhiệm và chi phí của mỗi bên: Việc xác định rõ ràng trách nhiệm và chi phí của người bán và người mua sẽ giúp tránh xảy ra tranh cãi sau này.
 • Làm rõ điểm giao hàng: Định rõ và chính xác điểm giao hàng là cảng nào, để tránh sai lầm và nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển.

Qua bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã cùng bạn tìm hiểu về FAS là gì trong xuất nhập khẩu, quy định cụ thể của FAS Incoterms 2020, cũng như hướng dẫn sử dụng điều kiện này trong thực tiễn. Việc hiểu rõ về FAS sẽ giúp các doanh nghiệp và cá nhân tham gia thương mại quốc tế có sự chuẩn bị tốt hơn trong việc xác định trách nhiệm và chi phí liên quan đến giao nhận hàng hóa.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy lạnh

👉 Vệ sinh máy lạnh

👉 Bơm ga máy lạnh

👉 Tháo lắp máy lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline