Đường IS là một mô hình kinh tế vĩ mô của Keynes cho thấy cách thị trường hàng hóa kinh tế (IS) tương tác với thị trường vốn vay (LM) hay chính là thị trường tiền tệ. Bài viết sau Limosa sẽ cùng bạn đi tìm hiểu đường IS là gì

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Đường IS là gì?

Đường IS, hay IS schedule, là một trong các khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế học và được sử dụng trong mô hình IS-LM, mô hình cân bằng hàng hóa và tiền tệ. Đường IS biểu thị các kết hợp thu nhập quốc dân và lãi suất mà làm cân bằng thị trường hàng hóa. Cụ thể, nó thể hiện các điểm trong nền kinh tế mà tiết kiệm (S, số tiền được giữ lại) bằng đầu tư (I, số tiền chi ra để mua hàng đầu tư).

Nếu tiết kiệm bằng với đầu tư, tức là S = I, thì nền kinh tế đang ở trong trạng thái cân bằng hàng hóa. Điều này đồng nghĩa rằng tổng thu nhập quốc dân (Y) bằng với tổng chi tiêu hàng hóa và đầu tư (C + I). Đường IS thể hiện các điểm trong không gian thu nhập-lãi suất mà đạt được cân bằng thị trường hàng hóa.

Cụ thể, đường IS thường có dạng hình chữ C ngược, với lãi suất ở trục tung và thu nhập quốc dân ở trục hoành. Nó biểu thị mức thu nhập quốc dân mà đảm bảo rằng tiết kiệm bằng với đầu tư, và do đó, thị trường hàng hóa đang trong trạng thái cân bằng. Điều này giúp đánh giá tác động của chính sách tài khóa và tiền tệ lên nền kinh tế.

Đường IS là gì

2. Giả thiết để xây dựng đường IS là gì?

Những thông tin mà bạn đưa ra liên quan đến lãi suất, đầu tư, tiết kiệm, thu nhập, và cân bằng thị trường hàng hóa vĩ mô. Dưới đây, tôi sẽ giải thích một số khái niệm quan trọng:

 • Đầu tư (I): Đây là tổng số tiền được đầu tư trong nền kinh tế. Nó là một hàm số của lãi suất thực tế r, nghĩa là mức đầu tư thay đổi tùy thuộc vào lãi suất. Thường, khi lãi suất tăng lên, đầu tư giảm (dI/dr < 0).
 • Tiết kiệm (S): Tiết kiệm là phần thu nhập (Y) mà người dân không tiêu dùng (C), nghĩa là S = Y – C. Tiết kiệm thường tăng khi thu nhập tăng (dS/dY > 0).
 • Cân bằng thị trường hàng hóa vĩ mô: Cân bằng thị trường hàng hóa vĩ mô xảy ra khi tổng thu chi của nền kinh tế (Y) bằng với tổng chi tiêu (C + I + G + NX). Điều này có nghĩa rằng sản lượng (Y) sẽ phản ánh tổng chi tiêu của nền kinh tế.
 • I = S: Điều này có nghĩa rằng tổng đầu tư (I) phải bằng với tổng tiết kiệm (S). Đây là một nguyên tắc quan trọng trong kinh tế học vì nó liên quan đến việc cân bằng cung cầu trên thị trường vĩ mô.

Trong một nền kinh tế cân bằng, tổng đầu tư (I) và tổng tiết kiệm (S) sẽ bằng nhau, và tổng thu nhập (Y) sẽ bằng tổng chi tiêu (C + I + G + NX). Việc hiểu và duy trì cân bằng này là quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.

Giả thiết để xây dựng đường IS là gì

3. Ứng dụng của đường IS là gì?

 • Quản lý doanh nghiệp: Hệ thống thông tin được sử dụng để quản lý thông tin và dữ liệu liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, bao gồm quản lý tài chính, nhân sự, hệ thống sản xuất và phân phối.
 • E-commerce: Các trang web mua sắm trực tuyến, cùng với hệ thống thanh toán điện tử và quản lý hàng tồn kho, dựa vào hệ thống thông tin để cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến cho người tiêu dùng.
 • Quản lý dự án: Các công ty và tổ chức sử dụng phần mềm quản lý dự án để theo dõi tiến độ và tài nguyên của các dự án, giúp tăng cường hiệu suất và hoàn thành dự án theo thời gian và ngân sách.
 • Quản lý khách hàng (CRM): Hệ thống thông tin được sử dụng để quản lý thông tin về khách hàng, tương tác với họ và tạo các chiến dịch tiếp thị và dịch vụ khách hàng tốt hơn.
 • Giáo dục: Trong lĩnh vực giáo dục, hệ thống thông tin được sử dụng để quản lý hồ sơ sinh viên, quản lý các khóa học trực tuyến, và theo dõi tiến độ học tập và đánh giá.
 • Quản lý chuỗi cung ứng: Các doanh nghiệp sử dụng hệ thống thông tin để theo dõi và quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm vận chuyển, tồn kho và quá trình sản xuất.
 • Y tế: Trong ngành y tế, hệ thống thông tin y tế (HIS) và hồ sơ bệnh nhân điện tử (EHR) giúp theo dõi thông tin về bệnh nhân, lịch sử y tế và quản lý dịch vụ y tế.
 • Quản lý tài nguyên nhân lực (HRM): Hệ thống thông tin được sử dụng để quản lý thông tin về nhân viên, lương thưởng, quy trình tuyển dụng và đào tạo.
 • Khoa học dữ liệu: Trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, hệ thống thông tin được sử dụng để thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định thông qua các mô hình dự đoán và phân tích.
 • Quản lý tài sản: Các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin để quản lý thông tin về tài sản cố định, bao gồm tài sản vô hình như bằng sáng chế và thương hiệu.
Ứng dụng của đường IS là gì

Hy vọng với những chia sẻ trên các bạn sẽ biết đường IS là gì. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa qua HOTLINE 1900 2276 nhé!

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline