Động năng là một khái niệm quan trọng không chỉ trong lĩnh vực vật lý mà còn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ khám phá khái niệm động năng là gì, nắm vững cơ bản và áp dụng nó trong các tình huống thực tế.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Động năng là gì và công thức tính

Động năng là gì? Động năng là một loại năng lượng mà một vật thể có khi nó đang trong trạng thái chuyển động. Động năng là một trong những dạng cơ bản của năng lượng trong vật lý và được biểu thị bằng biểu thức toán học sau:

 • Động năng (KE) = ½ * m * v^2

Trong đó:

 • KE là động năng (đơn vị: joule – J).
 • m là khối lượng của vật thể (đơn vị: kilogram – kg).
 • v là vận tốc của vật thể (đơn vị: mét trên giây – m/s).

Biểu thức này cho biết rằng động năng của một vật thể tỷ lệ thuận với khối lượng của nó và bình phương của vận tốc của nó. Điều này có nghĩa là khi vận tốc của vật thể tăng lên, động năng tăng lên theo cách bình phương. Tương tự, khi khối lượng của vật thể tăng lên, động năng cũng tăng.

Động năng có nhiều ứng dụng trong thực tế, từ vận động của các phương tiện giao thông đến năng lượng sản xuất trong các công trình điện hạt nhân. Nó cũng là một khía cạnh quan trọng trong việc hiểu về cơ học và động lực học trong vật lý.

động năng là gì

2. Độ biến thiên động năng là gì?

Độ biến thiên động năng là gì? Độ biến thiên động năng là một khái niệm trong vật lý, nó đề cập đến sự thay đổi về lượng động năng của một vật thể khi nó thay đổi tốc độ hoặc vận tốc. Độ biến thiên động năng được sử dụng để mô tả sự chuyển đổi của năng lượng từ một hình thức sang một hình thức khác trong các hệ thống vật lý.

Công thức tính độ biến thiên động năng là:

 • Độ biến thiên động năng (ΔKE) = KE_cuối – KE_đầu

Trong đó:

 • ΔKE là độ biến thiên động năng (đơn vị: joule – J).
 • KE_cuối là động năng tại thời điểm cuối của vật thể.
 • KE_đầu là động năng tại thời điểm ban đầu của vật thể.

Độ biến thiên động năng có thể dương hoặc âm, tùy thuộc vào việc động năng tăng lên hay giảm đi trong quá trình thay đổi tốc độ của vật thể. Nếu động năng cuối cùng lớn hơn động năng ban đầu, thì ΔKE là dương, ngược lại, nếu động năng cuối cùng nhỏ hơn động năng ban đầu, thì ΔKE là âm.

Độ biến thiên động năng thường liên quan đến các sự kiện như va chạm, làm việc với lực, hoặc thay đổi tốc độ của vật thể. Nó là một phần quan trọng trong việc hiểu về bảo toàn năng lượng và luật bảo toàn động năng trong vật lý, khi nó cho biết rằng năng lượng không bị mất đi mà chỉ được chuyển đổi từ một hình thức sang hình thức khác.

Độ biến thiên động năng là gì

3. Bài tập có lời giải về động năng

Bài tập 1: Một xe hơi có khối lượng 1000 kg đang di chuyển với vận tốc 20 m/s. Tính động năng của xe hơi.

Lời giải:

Để tính động năng của xe hơi, chúng ta sử dụng công thức sau:

 • Động năng (KE) = ½ * m * v^2

Trong đó:

 • m là khối lượng của xe hơi (1000 kg).
 • v là vận tốc của xe hơi (20 m/s).

Áp dụng vào công thức:

 • KE = ½ * 1000 kg * (20 m/s)^2 = ½ * 1000 kg * 400 m^2/s^2 = 200,000 J (joule)

Vậy, động năng của xe hơi là 200,000 joule.

Bài tập 2: Một bóng bóng có khối lượng 0.02 kg đang bay với vận tốc 4 m/s. Tính động năng của bóng bóng.

Lời giải:

Để tính động năng của bóng bóng, sử dụng công thức:

 • Động năng (KE) = ½ * m * v^2

Trong trường hợp này:

 • m là khối lượng của bóng bóng (0.02 kg).
 • v là vận tốc của bóng bóng (4 m/s).

Áp dụng công thức:

 • KE = ½ * 0.02 kg * (4 m/s)^2 = 0.16 J (joule)

Vậy, động năng của bóng bóng là 0.16 joule.

Bài tập 3: Một con lắc điện có khối lượng 0.5 kg đang dao động. Khi nó đạt đến điểm cao nhất trong dao động, nó có vận tốc là 2 m/s. Tính động năng của con lắc ở điểm cao nhất.

Lời giải:

Động năng của con lắc ở điểm cao nhất trong dao động là tổng hợp của động năng và năng lượng tiềm năng (năng lượng được lưu trữ trong độ cao). Trong trường hợp này, ta chỉ quan tâm đến động năng.

Sử dụng công thức:

 • Động năng (KE) = ½ * m * v^2

Trong trường hợp này:

 • m là khối lượng của con lắc (0.5 kg).
 • v là vận tốc của con lắc ở điểm cao nhất (2 m/s).

Áp dụng công thức:

 • KE = ½ * 0.5 kg * (2 m/s)^2 = 1 J (joule)

Vậy, động năng của con lắc ở điểm cao nhất là 1 joule.

Bài tập 4: Một viên bi đúc có khối lượng 0.1 kg rơi từ độ cao 5 m. Tính động năng của viên bi khi nó đạt đến mặt đất.

Lời giải:

Động năng của viên bi khi nó đạt đến mặt đất là tổng hợp của động năng và năng lượng tiềm năng (năng lượng được lưu trữ trong độ cao). Trong trường hợp này, ta chỉ quan tâm đến động năng.

Sử dụng công thức:

 • Động năng (KE) = ½ * m * v^2

Trong trường hợp này:

 • m là khối lượng của viên bi (0.1 kg).
 • v là vận tốc của viên bi khi nó đạt đến mặt đất.

Để tính vận tốc (v), ta có thể sử dụng công thức vận tốc cuối của một vật rơi tự do:

 • v = sqrt(2 * g * h)

Trong đó:

 • g là gia tốc rơi tự do (được xem là 9.81 m/s^2 trên bề mặt Trái Đất).
 • h là độ cao ban đầu (5 m).

Tính v:

 • v = sqrt(2 * 9.81 m/s^2 * 5 m) = sqrt(98.1 m^2/s^2) ≈ 9.9 m/s

Bây giờ, áp dụng công thức động năng:

 • KE = ½ * 0.1 kg * (9.9 m/s)^2 = 4.95 J (joule)

Vậy, động năng của viên bi khi nó đạt đến mặt đất là 4.95 joule.

Động năng là một khái niệm quan trọng trong vật lý, giúp chúng ta hiểu về năng lượng và vận động của các hệ thống vật lý. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng qua bài viết bạn đã có thêm nhiều kiến thức về động năng là gì. Nếu cần giải đáp xin vui lòng gọi HOTLINE 1900 2276

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline